Vyberte si svoje miesto:

Štát

Robot cells and a PLC controller with a simple display

KUKA.PLC mxAutomation

KUKA.PLC mxAutomation je univerzálne rozhranie PLC s certifikátom PLCopen. Umožňuje naprogramovanie a ovládanie všetkých dôležitých funkcií robota priamo vo vašom obvyklom prostredí riadení.


Hladká integrácia robota začína hladko integrovaným riadením

Robotika od spoločnosti KUKA sa perfektne začlení do vášho výrobného prostredia. Vďaka širokému portfóliu, veľkému množstvu procesných a integračných znalostí a v neposlednom rade vďaka ideálnemu softvéru.

Jednoduché rozhranie medzi človekom a strojom 

KUKA.PLC mxAutomation umožňuje vašim zamestnancom pochopiť, obsluhovať a programovať robotiku bez toho, aby opustili obvyklé prostredie riadenia.

Všetky dôležité funkcie KUKA.SystemSoftware (KSS) sú k dispozícii priamo v existujúcom PLC (Programable Logic Control – programovateľný logický automat) zariadenia. Riadenie robota naďalej zaisťuje kontrolu pohybov a všetky bezpečnostné funkcie.

Komunikácia medzi robotikou a PLC pri tom nie je jednosmerná. Tak, ako sa príkazy zasielajú do robota, vracajú sa z neho do riadenia diagnostické a stavové informácie.

KUKA.PLC mxAutomation: Keď človek a stroj hovoria rovnakým jazykom.

V spolupráci so spoločnosťou Bosch Rexroth vyvinula spoločnosť KUKA softvér KUKA.PLC mxAutomation: Softvér, ktorý harmonizuje rôzne prostredia. Bosch a KUKA hovoria rovnakým jazykom.

Ekonomické výhody integrácie PLC pomocou KUKA.PLC mxAutomation

Integrácia do PLC pomocou rozhrania mxAutomation ponúka mnoho hospodárskych výhod. Ide o cenný príspevok k nižším nákladom za kus, efektívnejšej výrobe, a tým aj konkurenčnej výhode v priemysle. 
 • Väčšia úspora času

  • Pri konfigurácii
  • Pri uvedení do prevádzky
  • Pri prispôsobovaní sa novým výrobným procesom
 • Zjednodušená obsluha

  • Počas konfigurácie
  • Pri programovaní PLC
  • Integrácia robotov bez špecifického programovacieho know-how
 • Bezproblémová integrácia

  • Použitie v zvyčajnom riadiacom prostredí
  • Menej chýb vďaka preddefinovaným blokom a sekvenciám
  • Vyššia efektívnosť vďaka centrálnemu programovaniu
 • Kompatibilita

  • Jednoduchá integrácia do existujúcich riadení strojov
  • Pre všetkých dodávateľov PLC
  • Zabezpečenie algoritmov pohybu a bezpečnostných funkcií

Optimálna integrácia robota pomocou PLC mxAutomation 

Rozhranie umožní jednoduchú integráciu nových aplikácií do aktuálnych procesov

S 18 zamestnancami vyrába súkromný pivovar Christian Fiedler zo saskej dediny Oberscheibe veľmi úspešne prémiové pivá v duchu starého, dobrého nemeckého umenia varenia piva. Robot KUKA paletuje ťažké prepravky na pivové fľaše a uľahčuje prácu. Vďaka KUKA.PLC mxAutomation sa táto automatizačná technika môže aj s úplnou digitalizáciou jednoducho integrovať do aktuálnych procesov. Softvér tak umožňuje rýchle uvedenie do prevádzky, programovanie a diagnostiku prostredníctvom PLC.
mxAutomation sa nezľakne ani potravinárskeho priemyslu a podporuje robotické systémy pri ich úlohách, napríklad pri riadení zariadenia na paletovanie prepraviek na pivové fľaše.

Technické silné stránky KUKA.PLC mxAutomation


Jednoduché, centrálne programovanie

S KUKA.PLC mxAutomation nepotrebuje používateľ žiadne špecifické znalosti v oblasti programovania robotov. Prostredníctvom funkčných modulov mxAutomation sa vydávanie príkazov pre roboty realizuje v obvyklom programovacom prostredí.

Certifikácia podľa PLCopen

Ako prvý výrobca robotov spoločnosť KUKA softvérom KUKA.PLC mxAutomation splnila požiadavky organizácie PLCopen, a je preto certifikovaná podľa „PLCopen Motion Control Part 4“

 

Vysoký stupeň flexibility

Ak zmeníte požiadavku vo výrobe, v obsluhe na báze mxAutomation môžete príslušné zmeny alebo rozšírenia realizovať kedykoľvek. Na spracovanie nový sérií dielov alebo dodatočných úloh sa flexibilita umožnená na základe použitia robota operátorovi sprístupní v jeho obvyklom prostredí.

Jednoduché riadenie

Zlúčenie riadenia robota a stroja prostredníctvom umožní bez námahy integrovať robotické zariadenia do existujúcich koncepcií ovládania. Robotika sa tak môže riadiť cez obvyklé rozhranie HMI (Human Machine Interface).

Alternatívne ku KUKA.smartPAD existuje možnosť ovládania, zaučenia a programovania priemyselných robotov pomocou špecifického terminálu zákazníka Teach Pendant.

Uchopenie pohybujúcich sa obrobkov

Pripojením KUKA.PLC mxAutomation ku KUKA.ConveyorTech sú systémy schopné uchopiť pohybujúce sa obrobky. Aplikačný softvér prispôsobí pohyby pohybom montážnych liniek a dopravných pásov.

Použitie KUKA.VectorMove umožňuje vektorové mäkké spínanie ramena robota, ktoré uľahčí odoberanie konštrukčných dielov zo vstrekovacích stojov a strojov na tlakové odlievanie.

Integrovaním voliteľného doplnkového balíka KUKA.LoadDataDetermination je možné jednoduché a presné stanovenie dát o zaťažení prostredníctvom mxAutomation.

Voliteľný doplnkový balík KUKA.SafeVelocityMonitoring umožňuje monitorovanie bezpečnej rýchlosti robotických systémov. Tým sa uľahčia uvedenie do prevádzky a ručná jazda pri externe riadenej bunke.

Z praxe pre prax

Dobrý príklad integrácie ponúka Siemens® so začlenením mxAutomation do sveta Sinumerik/Simatic. Takto vytvorené produkty „RunMyRobot Handling“, ako aj „SIMATIC Robot Integrator“ zjednodušujú integráciu robotov ako nikdy predtým.

V oblasti odlievania vstrekovaním sa intenzívne používa hlboká integrácia robota „ENGEL® easix“. Ponúka priebežnú ovládaciu logiku na väčšie pohodlie, bezpečnosť a efektívnosť. Riadenie robotov ENGEL easix je kompletne a hladko integrované do riadenia vstrekovacích strojov ENGEL.

Integrácia BOSCH® nexeed automation control plus sa využíva na globálnu harmonizáciu aplikácií pre Priemysel 4.0.

Ste výrobca zariadení? Staňte sa teraz partnerom mxAutomation!

Využite aj vy ako partner softvér KUKA.PLC mxAutomation ako riešenie na obsluhu vašich strojov a robotov.
Ihneď po vašej úspešnej registrácii budete mať prístup k mnohým funkciám platformy my.KUKA. Po overení vášho účtu získate aj informácie a výhody prispôsobené vašim potrebám. Tento proces zvyšuje bezpečnosť vášho individuálneho prihlásenia a môže trvať niekoľko dní.