Robotica opleiding

Školiace strediská KUKA College: Ďalšie vzdelávanie podľa certifikovaných kvalitatívnych štandardov

Koncepcia seminárov školiacich stredísk KUKA College predstavuje dokonalú symbiózu teórie a praxe. Modulárne kurzy umožňujú krokové ďalšie vzdelávanie. Spoločnosť KUKA na celom svete ponúka školenia podľa certifikovaných kvalitatívnych štandardov.

Školiace strediská KUKA College: kvalitné školiace programy

Čo najviac kvalifikovaní pracovníci: Práve oni predstavujú najväčší kapitál priemyslu. Ďalšie vzdelávanie od spoločnosti KUKA je individuálne prispôsobené zákazníkovi. Semináre s modulárnou štruktúrou umožňujú krokové rozširovanie kvalifikácie podľa certifikovaných kvalitatívnych štandardov. V školiacich strediskách KUKA College vyučujú všetci docenti s orientáciou na prax. Majú dlhoročné skúsenosti a sú metodicky a didakticky vyškolení. 

Ďalšie vzdelávanie na najvyššej úrovni

Zariadenia KUKA College ponúkajú pre každého účastníka koncepciu šitú na mieru. Dosiahnite čo najlepšie úspechy v tréningoch.

Počas Vášho ďalšieho vzdelávania v školiacich strediskách KUKA College profitujte z:

  • metodicky a didakticky rozumne navrhnutých kurzov,
  • vedomostí z praxe pre prax,
  • výrobných buniek, zariadení a systémov vyvinutých špeciálne pre školiace strediská KUKA College,
  • aktuálnych poznatkov z oblasti robotiky, automatizácie, výrobných procesov a aplikácií,
  • moderného školiaceho prostredia a
  • globálne certifikovaných štandardov.

 

Cieľové skupiny:

  • personál obsluhy zariadení a nastavovači

  • servisní technici a personál údržby

  • programátori zariadení a uvádzajúci do prevádzky

  • plánovači, konštruktéri a vedúci pracovníci

Najmodernejšia prezentačná technika, počítače so simulačným softvérom, robotické zariadenia s rôznymi riadiacimi systémami a rôznymi aplikáciami umožňujú účinnú kvalifikáciu Vašich pracovníkov veľmi podobnú skutočnej praxi. Naše motto znie: Teória v nutnom rozsahu, prax v čo najväčšom rozsahu. Témy tréningov sa vysvetlia v krátkych, teoretických postupoch, pripravených pomocou najmodernejšieho offline softvéru a potom realizovaných priamo v školiacich bunkách.

Na celom svete sprostredkujeme v našich školiacich zariadeniach KUKA College účastníkom seminárov praktické odborné vedomosti z oblasti robotiky a automatizácie. V každom centre poskytujeme ďalšie vzdelávanie účastníkov kurzov v súlade s globálnymi štandardmi.

Gerhard Müller, Director of Training and Information Services v KUKA Roboter GmbH

KUKA Colleges: high-quality training programs

Optimally qualified personnel are the most valuable asset in industry. Professional training courses from KUKA are tailored to the specific requirements of the customer. Modular in structure, the seminars enable step-by-step qualification on the basis of certified quality standards. At KUKA College, all instructors provide practical training. They have many years of experience and are trained in teaching methodology. 

KUKA College Seminar Booking

Find your ideal training in the KUKA College catalogue and book online.

Search catalogue now

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

OK