Vyberte si svoje miesto:

Štát

Plan und Select Services

Poradíme vám s výběrem, plánováním a simulací robotických zařízení od počáteční myšlenky až po hotovou koncepci a položíme tak základy úspěšné automatizace.


Perfektně naplánovaná automatizace s odborností KUKA

Od výběru robota až po simulaci

Úspěšná automatizace robotů je založena na optimálním výběru vhodných typů a modelů robotů a také na použití správných technologií ve vašem zařízení. Naši odborníci plánují a kontrolují koncepty řešení prostřednictvím studií proveditelnosti, výroby prototypů a simulací – a snižují tak rizika a dobu plánování.

Aby se vaše představa o automatizaci a vaše požadavky proměnily v hotovou koncepci realizace s malým časem, úsilím a náklady, podpoříme vás při plánování zařízení vhodnými servisními produkty.

Odborné plánování, vhodná technologie robotů: Vaše výhody

Využijte naši nabídku služeb při plánování optimálního nastavení vaší automatizované výroby. 

 • Snížená rizika

  Nižší rizika plánování a vyhnutí se následným nákladům během přestavby
 • Rychleji na startu

  Přesné simulace pro rychlé uvedení do provozu a doby rozběhu
 • Více bezpečnosti

  Vysoká spolehlivost výroby a nízké prostoje i v malých robotických buňkách 
 • Zvýšení prodeje

  Větší růst díky optimálnímu využití automatizační techniky

Služby šité na míru pro plánování a simulaci vašich robotických zařízení

Správný robot a správná technologie

Společnost KUKA vám ve svých aplikačních a technických centrech nabízí možnost vyzkoušet si realizovatelnost automatizačních projektů po celém světě. V sestavě se testují správné komponenty pro vaše robotické zařízení a kontrolují se případné softwarové doplňky. 

 • Testování aplikací s odborníky na aplikace
 • Ověřování procesů se skutečnými technologiemi a robotickými systémy
 • Dokumentace a výpočet ziskovosti
 • Programování pro rychlé studie proveditelnosti
 • Vývoj rozhraní s vlastní technologií robotů KUKA nebo s výroby a zařízeními od poskytovatelů třetích stran
Ještě před fází plánování zajistíme správný výběr komponentů a můžeme zkontrolovat kritické aspekty aplikace. To umožňuje identifikovat potenciální rizika a definovat dlouhodobá opatření k jejich minimalizaci.

Integrace různých systémových komponentů na míru

Podporujeme vás vývojem softwaru a rozhraní pro úplnou integraci zařízení KUKA nebo zařízení od poskytovatelů třetích stran.

 • Force Torque Control: Integrace senzorů a snímání pro automatizaci v celém vašem portfoliu robotů
 • Interfaces: Rozhraní k výrobkům třetích stran, např. s KUKA EthernetKRL nebo RSI
 • 2D-/3D-Vision: Integrace systémů 2D a 3D vidění včetně podavače a dopravníku
 • Special Kinematics: Integrace speciální kinematiky, motorů nebo zařízení
Nabízíme poradenství a podporu při nastavování a integraci robotů do stávajících výrobních buněk.

Digitální dvojče vašeho výrobního zařízení

Během plánování otestují odborníci na simulaci myšlenku automatizace v úplné 3D simulaci pomocí simulačního softwaru KUKA.Sim.

 • Rozvržení a návrh robotických buněk a komplexních zařízení
 • Testování proveditelnosti jednotlivých robotických řešení
 • Simulace přístupnosti
 • Výpočet doby cyklu, optimalizace doby cyklu
 • Offline programování
Modelováním a simulací robotických zařízení je možné předem flexibilně analyzovat a optimalizovat jejich výkon v různých scénářích. Tento přístup výrazně zvyšuje bezpečnost plánování.

Individuální bezpečnostní koncepce pro roboty a zařízení

Při plánování nebo modernizaci robotických zařízení je klíčové vyvinout komplexní bezpečnostní koncepce, který zajistí ochranu vašich zaměstnanců a umožní efektivní a ziskový provoz systému. Podporujeme vás ve všech fázích projektu komplexními bezpečnostními službami – od plánování až po běžící provoz. 

 • Safety Simulation: Simulace použití ve fázi plánování
 • Návštěvy na místě za účelem podpory vaší výroby 
 • Bezpečnostní koncepce MRK pro bezpečnou spolupráci mezi roboty a zaměstnanci
 • Dokumentace bezpečnostní konfigurace a měření
 • Zpracování bezpečnostních konfigurací stávajících zařízení v čase
Služby KUKA Safety Services vás podporují při zajišťování bezpečnosti zaměstnanců a strojů ve vašem robotickém zařízení.

Simulace pokrývá celý průběh plánování: od návrhu procesu přes vizualizaci materiálových toků a problémových míst až po kód PLC

Zachycení reálných procesů v modelech a jejich numerická simulace jsou zásadními kroky k bezpečné integraci robotů do výrobních procesů.

Potřebujete okamžitou technickou podporu?

Neváhejte se obrátit na náš zákaznický servis. Jsme vám k dispozici a zodpovíme všechny vaše dotazy.

Veškeré služby pro roboty a stroje KUKA v zákaznickém portálu my.KUKA

Žádejte rovnou hned!