Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

Robotbaserad hantering av tunga delar inom stålproduktion

Sex tunglastrobotar från KUKA av typen KR 1000 titan ger en ny flexibilitet i Mannstaedt GmbH:s produktion. Tunga stålbalkar staplas för vidaretransport.


Automatiserad stapling enligt kundens önskemål

Mannstaedt GmbH:s verksamhet är fokuserad på att tillverka varmvalsade specialprofiler av stål. Specialprofiler är individuellt formade stålstänger som används för att tillverka slutprodukter inom en rad olika industrigrenar som exempelvis fordonsbranschen, gaffeltrucksindustrin eller inom hamnbyggnad. Profilerna som Mannstaedt tillverkar är individuella konstruktioner som tillverkas enligt kundens specifikationer.

Företaget var på jakt efter en automationslösning till det sista steget i sin produktionsprocess. Sedan dess har företaget driftsatt sex KUKA-robotar av typen KR 1000 titan som per automation staplar specialprofiler av längder upp till 26 meter – att jämförs med den tidigare maxlängden 16 meter.

Positionsexakt hantering av mycket tunga stålbalkar på upp till 2,5 ton

KUKA:s tunglastrobotar kan hantera mycket tunga laster och erbjuder hög repeternoggrannhet även vid längre hanteringsavstånd

Dubbel hastighet: KUKA:s tunglastrobotar staplar specialprofiler inom stålproduktion

Specialprofilerna kan vara hela 26 meter långa, vilket gör att robotarna måste kunna transportera laster på ca 2,5 ton. En process som än så länge är unik globalt. Sex robotar är uppställda bredvid varandra i den automatiserade anläggningen. I det första arbetssteget transporteras specialprofilerna in på ett transportband till robotarnas arbetsområde. Robotarna griper tag i stängerna med sina magnetgrippers och staplar dem sedan på ett platsbesparande sätt på en stapelanordning för vidaretransport. Stängernas längd avgör hur många robotar som utför staplingen. Staplingen kan utföras av tre samarbetande robotar, vilket leder till en arbetsprocess i dubbel hastighet. När det föreskrivna antalet stänger har staplats matas stapeln vidare på ytterligare ett transportband för vidaretransport till kund.
Robotbaserad hantering: Sex KUKA-robotar av typen KR 1000 titan staplar specialprofiler på ett platsbesparande sätt.
Kraven på robotarna är tydligt definierade: Hantera och flytta tunga laster, lång räckvidd samt motståndskraftig mot svåra yttre förhållanden i fabrikshallen. KUKA:s tunglastrobot av typen KR 1000 titan uppfyller dessa krav. Med en bärförmåga på 1000 kilo och räckvidd på över 3,2 meter är denna robot ett äkta muskelpaket. Vi utvecklade roboten för att hantera motorblock, stålbalkar och skeppsdelar. Roboten hanterar avstånd på upp till 6,5 meter både snabbt och med maximal precision.

Med denna omställning såg vi fram emot stora fördelar avseende flexibilitet. Tack vare att vi kan hantera så långa specialprofiler är vi väl positionerade på marknaden för specialprodukter av stål

Marcus Haas, chef för hydraulik, kranar, energi och infrastruktur hos Mannstaedt GmbH

KUKA:s tunglastrobotar ger ökad flexibilitet 

Efter omställningen är Mannstaedt GmbH:s produktion avsevärt flexiblare och företaget har samtidigt kunnat utöka det egna produktutbudet. Framgången med projektet har lett till att ytterligare automationsprojekt nu planeras i produktionsprocessen.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar