Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

Robotteknik och automation för små och medelstora företag

Rohmann Automation GmbH har utvecklat en robotcell baserad på KUKA:s robot KR AGILUS. Denna cell hjälper framför allt små och medelstora företag att automatisera sin plåtbearbetning.


Att använda industrirobotar lönar sig

Det är inte ovanligt att små och medelstora företag är tveksamma till robotteknik och automation. ”När jag är ute och pratar med kunder hör jag ofta att man skulle vilja automatisera, men att man inte vet vilka processer som kan automatiseras med en robot”, berättar Jascha Rohmann, VD för Rohmann Automation GmbH.

Farhågor av detta slag går det ofta att råda bot på snabbt. För erfarenheten visar: Att använda industrirobotar lönar sig även för små och medelstora företag. Detta faktum bevisar Rohmann Automation GmbH med sin specialutvecklade robotcell just för denna målgrupp. En central del av denna applikation är en KUKA-robot från KR AGILUS-serien.  ”Vi har valt att satsa på en smårobot eftersom den är enkel att integrera och manövrera för kunderna”, förklarar Jascha Rohmann.

Positionsexakta processer i robotcellen

Cellen är utvecklad för tillverkning av plåtar till elektriska drivningssystem. Ett monotont och repetitivt arbete som fortfarande utförs manuellt i många fabriker. KR AGILUS lyfter upp en plåtdel med hjälp av sin vakuumsugkopp. Därefter lyfter roboten in plåten i en servopress med millimeternoggrannhet. Denna utför sedan den automatiserade bockningen av delarna. Roboten lägger avslutningsvis in den bearbetade delen i ett förvaringsmagasin. Robotcellen är utformad så att delar kan sättas in och ta ut även när en process är igång. Detta gör det möjligt att arbeta vidare i anläggningen utan att stoppa processen. Säkerheten handhas av programvaran KUKA.SafeOperation.

Industriële automatisering
Med industriroboten KR AGILUS går det enkelt att automatisera processer.

Fördelar med att använda industrirobotar i små och medelstora företag

  • Produktivitetsvinster
  • Produktion i jämn och hög kvalitet
  • Avlasta medarbetare från repetitiva arbetsuppgifter
  • Flexibel användning av robotteknik och automation

Robotteknik och automation ger högre produktivitet

 

”Men den här lösningen kan produktiviteten ökas med ca 40 procent”, berättar Jascha Rohmann. Det beror bland annat på att två till tre medarbetare, som tidigare skötte bockningen manuellt, nu avlastas från detta och kan utföra andra, mindre repetitiva arbetsuppgifter.
Industriële automatisering
Kompakt robotcell för små och medelstora företag

För små och medelstora företag är det viktigt att samla egna, positiva erfarenheter av robotteknik och automation. Då lär man sig hur en lösning anpassad till de egna behoven skulle kunna se ut. Företag som en gång tagit steget att använda robotar brukar i regel vara snabbare på att automatisera fler processer.

Jascha Rohmann, VD för Rohmann Automation GmbH

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.