เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA.CNC

ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของหุ่นยนต์: ซอฟต์แวร์ระบบ KUKA.CNC ของเราทำให้ CNC และหุ่นยนต์เชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้โดยสามารถได้เหมือนชุดควบคุม CNC โดยทั่วไป


ฟังก์ชั่นการทำงานของ KUKA.CNC

  • การตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์ที่มีการใช้งานด้วย CNC
  • การปรับรัศมีของเครื่องมือบนชุดควบคุม
  • ประสิทธิภาพในการทำงานบนรางของหุ่นยนต์ดีขึ้น
  • วิธีการสำหรับการตั้งโปรแกรมแบบออฟไลน์ผ่านระบบ CAD/CAM

ข้อดีของ KUKA.CNC

พร้อมใช้งานทันที  

KUKA.CNC มีการติดตั้งเคอร์เนลชุดควบคุม NC ลงบน KR C4 อย่างสมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรก จึงสามารถเรียกใช้โปรแกรม NC ได้โดยตรงบนชุดควบคุม KUKA KR C4 สามารถประมวลผลโปรแกรม NC ซึ่งตั้งโปรแกรมแบบออฟไลน์ผ่านระบบ CAD/CAM โดยไม่จำเป็นต้องทำการแปลงเป็นโปรแกรม KRL (ภาษาหุ่นยนต์ KUKA) ก่อน และเรียกใช้พร้อมกับหุ่นยนต์

KUKA.CNC ทำให้ KUKA มีอินเตอร์เฟสผู้ใช้ของตนเองเฉพาะ CNC นอกจากเคอร์เนล CNC ดังนั้น smartPAD จึงมีอินเทอร์เฟสควบคุมการใช้งาน CNC-HMI (ระบบควบคุมการใช้งานสำหรับ CNC) นอกจากอินเทอร์เฟสควบคุมการใช้งาน smartHMI สำหรับ KRL (ระบบควบคุมการใช้งานสำหรับ KRL)

การใช้งานอย่างง่ายดายและความแม่นยำมากขึ้นอย่างชัดเจน

อินเตอร์เฟสผู้ใช้ของ KUKA.CNC มีองค์ประกอบทั่วไปในการใช้งานชุดควบคุม CNC เพื่อให้ผู้ใช้งานเครื่องจักรที่มีประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมของเครื่องจักรประมวลผล CNC สามารถควบคุมการใช้งานหุ่นยนต์ CNC ได้ง่ายและรวดเร็ว ชุดควบคุม CNC ทำให้สามารถทำการประมวลผลโปรแกรมขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยชุดโปรแกรมจำนวนมากได้เช่นกัน

มีการประมวลผลโปรแกรมที่มีจุดบนเส้นทางรางหนึ่งล้านจุดสำเร็จมาแล้ว ระยะห่างเล็กน้อยของจุดบนเส้นทาง CNC แต่ละจุด สัมพันธ์กับการวางแผนเส้นทางบนราง โดยยึดตามภาพตัวอย่างของจุดบนเส้นทาง 150 จุด มีการปรับปรุงความแม่นยำของเส้นทางรางและสัดส่วนการเคลื่อนที่บนเส้นทางรางของหุ่นยนต์ KUKA.CNC ให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

อินเตอร์เฟสการใช้งานที่เชื่อถือได้สำหรับการตั้งโปรแกรมอย่างรวดเร็ว

หุ่นยนต์ของ KUKA ทำหน้าที่ในการประมวลผลเหมือนกับเครื่องจักรกล และสามารถตั้งโปรแกรมเหมือนกับเครื่องจักรได้เช่นกันใน G-code (DIN 66025) ด้วยอินเตอร์เฟซ KUKA.CNC ผู้ใช้สามารถเข้าใจหุ่นยนต์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างโปรแกรมโดยใช้ห่วงโซ่กระบวนการ CAD/CAM และหลังจากทำการจำลองเสร็จ ก็สามารถใช้โปรแกรมที่สร้างขึ้นกับหุ่นยนต์โดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาหุ่นยนต์ สิ่งที่มีอยู่แล้ว: การปรับรัศมีของเครื่องมือ เครื่องมือควบคู่ และฟังก์ชั่น CNC อื่น ๆ ที่รู้จักกันดีอีกมากมาย
เป็นมิตรต่อผู้ใช้สูง: อินเตอร์เฟสของซอฟต์แวร์ KUKA.CNC

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความต้องการของระบบสำหรับ KUKA.CNC

  • การควบคุมหุ่นยนต์ KR C4
  • KUKA System Software 8.2
  • KUKA.PLC ProConOS 4-1 4.0
  • แล็บท็อป / พีซี มาตรฐาน
  • WorkVisual 2.1
  • KUKA.PLC Multiprog 5-35 4.0