KR 500 FORTEC

KR 500 FORTEC เป็นหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมหนัก ที่เหมาะกับการประยุกต์ใช้งานมากมาย หุ่นยนต์รุ่นถูกออกแบบมาเพื่อการกัดขึ้นรูปในช่วงน้ำหนักบรรทุกมากด้วยโครงสร้างแบบเครื่องจักรกล ในขณะที่รุ่นสำหรับการหล่อขึ้นรูปเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมหนักในการหล่อขึ้นรูป

คุณภาพพิเศษของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหุ่นยนต์ KR 500 FORTEC สำหรับการกัดขึ้นรูป ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติพิเศษพื้นฐานสองประการ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหุ่นยนต์ คือ ความทนทานและเทคโนโลยีที่ผ่านการรับรอง ระยะการทำงานที่กว้างถึง 3,326 มิลลิเมตร ช่วยให้สามารถทำงานกับส่วนประกอบขนาดใหญ่ได้ แม้แต่ในเซลล์การผลิตที่แคบ การออกแบบให้เพรียวบางเพื่อลดโครงสร้างรบกวนให้เหลือน้อยที่สุดช่วยให้มีพื้นที่ทำงานวงกว้างขึ้นเป็นพิเศษและมีระยะห่างสูงสุดของน้ำหนักบรรทุก

340 - 500 น้ำหนักบรรทุกเป็น กก.

2485 - 3326 ระยะยืดเป็น มม.

ผลประโยชน์


มีความแม่นยำสูง

KR 500 FORTEC ได้รวมพลังและเทคโนโลยีเข้ากับความแม่นยำถึง 0.08 มิลลิเมตรในการนำกลับมใช้ซ้ำได้ตรงจุด เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ไม่แพ้ใครในงานอุตสาหกรรมหนัก

มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน

KR 500 FORTEC จะหยิบจับชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากได้สูงสุดถึง 500 กิโลกรัม อย่างแม่นยำและง่ายดาย ในขณะเดียวกัน ก็ต้องการการบำรุงรักษาน้อย จึงมีความเป็นเลิศในด้านต้นทุนประสิทธิผล 

เอนกประสงค์

KR 500 FORTEC มีอยู่หลายแบบสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานได้มากมายในกลุ่มงานอุตสาหกรรมหนัก โครงสร้างแบบเครื่องจักรกลทำให้หุ่นยนต์เหมาะสำหรับการกัดขึ้นรูป ในขณะที่รุ่นที่หล่อขึ้นรูปเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการหล่อโลหะ

การใช้งาน KR 500 FORTEC สำหรับโครงการป่าเสมือนของอียู

KR 500 FORTEC ช่วยในการสำรวจทรัพายากรป่าไม้ด้วยการใช้ภาพจำลองแบบ 3 มิติ

KR 500 FORTEC

KR 500 R2830 C-F KR 500 R2830 C KR 500 R2830 KR 340 R3330 F KR 340 R3330 KR 480 R3330 MT-F KR 480 R3330 MT KR 500 R2830 MT KR 500 R2830 F KR 420 R3080 F KR 420 R3080 KR 500 R2830 MT-F
หมวดหมู่
ทนทานต่อการใช้งานหนัก (240 กก. ถึง 1,300 กก.)
ทนทานต่อการใช้งานหนัก (240 กก. ถึง 1,300 กก.)
ทนทานต่อการใช้งานหนัก (240 กก. ถึง 1,300 กก.)
ทนทานต่อการใช้งานหนัก (240 กก. ถึง 1,300 กก.)
ทนทานต่อการใช้งานหนัก (240 กก. ถึง 1,300 กก.)
ทนทานต่อการใช้งานหนัก (240 กก. ถึง 1,300 กก.)
ทนทานต่อการใช้งานหนัก (240 กก. ถึง 1,300 กก.)
ทนทานต่อการใช้งานหนัก (240 กก. ถึง 1,300 กก.)
ทนทานต่อการใช้งานหนัก (240 กก. ถึง 1,300 กก.)
ทนทานต่อการใช้งานหนัก (240 กก. ถึง 1,300 กก.)
ทนทานต่อการใช้งานหนัก (240 กก. ถึง 1,300 กก.)
ทนทานต่อการใช้งานหนัก (240 กก. ถึง 1,300 กก.)
รูปแบบโครงสร้าง
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
รูปแบบโครงสร้าง ส่วนขยาย 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
รูปแบบโครงสร้าง ส่วนขยาย 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Machine Tooling
Machine Tooling
Machine Tooling
Standard
Standard
Standard
Machine Tooling
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม ส่วนขยาย
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
โหลด
500 กก.
500 กก.
500 กก.
340 กก.
340 กก.
480 กก.
480 กก.
500 กก.
500 กก.
420 กก.
420 กก.
500 กก.
โหลดปกติ
550 กก.
550 กก.
550 กก.
390 กก.
390 กก.
530 กก.
530 กก.
550 กก.
550 กก.
470 กก.
470 กก.
550 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
2485 มม.
2485 มม.
2826 มม.
3326 มม.
3326 มม.
3326 มม.
3326 มม.
2826 มม.
2826 มม.
3076 มม.
3076 มม.
2826 มม.
จำนวนแกนที่ควบคุมได้
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ
±0,08 มม.
±0,08 มม.
±0,08 มม.
±0,08 มม.
±0,08 มม.
±0,08 มม.
±0,08 มม.
±0,08 มม.
±0,08 มม.
±0,08 มม.
±0,08 มม.
±0,08 มม.
น้ำหนักบรรทุกทั้งหมดที่กำหนด
2385 กก.
2385 กก.
2385 กก.
2421 กก.
2421 กก.
2475 กก.
2475 กก.
2440 กก.
2385 กก.
2415 กก.
2415 กก.
2440 กก.
ตำแหน่งการติดตั้ง
เพดาน
เพดาน
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
อุึณหภูมิแวดล้อม
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
ชุดควบคุม
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
ระดับการป้องกัน
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
ระดับการป้องกันของมือหุ่นยนต์หลัก
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 67
ไปยังหน้าดาวน์โหลด

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้