เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Automated guided vehicle systems

Intelligent intralogistics is the moving element of the fourth industrial revolution and key to making production more flexible. KUKA develops and integrates automated guided vehicle systems (AGVS) for barrier-free, versatile and flexibly expandable networking of your production and warehouse logistics.

Making industrial production processes more flexible

Digital change, global competition and increasing variant diversity with fluctuating solution sizes demand flexible production. Key factors for meeting these requirements are the connectivity and flexibility of industrial production processes. IIoT and autonomous conveyor systems are important drivers in this context, breaking up static production structures and enabling fully automated, flexible and versatile intralogistics concepts. KUKA develops and integrates intelligent automated guided vehicle systems that make the intralogistics of your production fully automated, flexible in terms of location and scalable.

Advantages of intelligent, automated guided vehicle systems from KUKA

As one of the world's leading automation specialists, KUKA supports manufacturing companies in the holistic optimization of their value added with fully automated, automated guided vehicle systems. Intelligent, intralogistical conveyor systems are revolutionizing material flow through transparency and flexible control.

 

Advantages of intelligent, automated guided vehicle systems from KUKA


Reduction of investment and operating costs

The artificial intelligence-based guidance system KUKA AIVI navigates the AGVs on ad-hoc calculated routes for maximum efficiency and utilization. This allows the number of AGVs used to be reduced. As a result, investment and operating costs can be significantly reduced.

Faster commissioning

Virtual picking solutions allow line processes of AGV-applications to be simulated and emulated. This allows picking processes to be optimized. Furthermore, virtual trainings can reduce the error rate during picking.

Reduced reaction times

By using KUKA AIVI, our intelligent guidance control, which controls the automated guided vehicles within the production environment, the material flow becomes locally flexible and transparent. This allows a quicker response to changing demand, more precise scheduling and the accuracy of deadlines.

Reduction of transport damages & failure rates

The use of driverless transport systems enables barrier-free transport routes and improved safety in production. The safety features of AGVs and their navigation by the intelligent control system KUKA AIVI reduce transport damage and failure rates. This significantly increases the flexibility and efficiency of your production.

โซลูชั่นอัตโนมัติของ KUKA: กุญแจสำคัญสำหรับการผลิตที่ยืดหยุ่น

ในฐานะหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระบบอัตโนมัติชั้นนำที่รู้จักกันทั่วโลก KUKA ได้ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์รวมในการสร้างสรรค์มูลค่าเพื่อช่วยเหลือบริษัทผู้ผลิตด้วย ความรู้ความสามารถในระบบอัตโนมัติและการแปลงเป็นดิจิทัลที่ครอบคลุม

เรามีรูปแบบการให้บริการสมบูรณ์แบบครบวงจรแก่ลูกค้า ตั้งแต่ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ผ่านทางเซลล์การผลิตจนถึงอุปกรณ์อัตโนมัติเต็มรูปแบบและการผลิตที่เชื่อมโยงกันโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศบนคลาวด์

คุณอาจสนใจ