Konumunuzu seçin:

Ülke

İki adet KUKA robotu Sırp şeker üreticisi Sunoko firmasında paletleme işlemine destek veriyor

Bugün Kovacica'da iki KUKA KR120 R3200 PA robotu, 100 şeker paketinin paletlenmesini saatte yaklaşık on ton hızında güvenilir bir biçimde yürütüyor.


Şeker gibi çözüm?

Sırp Sunoko firmasının şeker üretiminde başarısı 100 yılı aşkın bir maziye sahip. Bugün, pazar payı yüzde 50'yi aşan şirket, Balkanların en büyük şeker üreticisi ve ihracatçısı ülkesi olma konumundadır. Ekonomik olarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için şirket, süreçlerini sürekli iyileştirmektedir. 2003 yılından bu yana Sunoko, Vrbas, Pećincim ve Kovacica'daki üretim tesislerinin genişletilmesi ve modernizasyonu için 100 milyon avronun üzerinde yatırım yapmıştır.

Modernizasyon stratejisi, üretim kapasitelerinin genişletilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, çevre koruma yatırımları ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi şeklindedir. Bu anlamda otomasyon kaçınılmazdı: Bugün Kovacica'da iki KUKA KR 120 R3200 PA robotu, 100 şeker paketinin paletlenmesini saatte yaklaşık on ton hızında güvenilir bir biçimde yürütüyor. Bu, ambalajlama ve paletleme operasyonlarının yanı sıra kalite açısından da devir süresi ve güvenilirlikte belirgin bir iyileşme sağladı.

KR 120 R3200 PA, saatte yaklaşık 10 ton şeker paletlerle taşıyor.

Daha fazla büyüme sağlanıyor

Sunoko, piyasaya çeşitli ambalaj boyutlarında şeker tedarik ediyor. Bunlar, evde kullanım için 750 g, 1 kg, 5 kg ve 10 kg'lık paketlerin yanı sıra 25 ve 50 kg boyutunda ambalajlar içermektedir - 1000 kg'lık veya 1200 kg'lık şekerle doldurulmuş jumbo torbalardan bahsetmiyoruz bile. Şirket son yıllarda büyük bir büyüme ortaya koydu. Üretim tesisleri, özellikle dolum, paketleme veya paletleme işlemleri, için bu gelişmeye ayak uydurmak oldukça zordu.

Bunun büyümeyi tehlikeye atmasını engellemek için Sunoko, entegratörü multi-tec ile Kovacica fabrikasındaki 10/1 kg şeker ambalajlamayı otomatik hale getirmek için sözleşme yaptı. Hedef: Üretim hacmini gelecekte de arttırabilmek için, şeker paketlerinin taşınmasını hızlandırmak. Otomatize sistemde koruyucu bir termik folyoya sarılı 1 kg'lık on paketten oluşan paketleme üniteleri makaralı bant sistemi üzerinde getirilir, Euro paletler üzerine istiflenir ve ardından nakliyat için folyoya sarılır.

Otomasyona yönelen Sunoko, yalnızca üretkenlikte önemli bir artış sağlamakla kalmayıp aynı zamanda ambalaj hasarlarını azaltma arayışına girdi. Karar vericiler aynı zamanda iş yerinde maksimum güvenlik sağlamak istediler. Sırp Temerin şehri merkezli Multi-tec, çeşitli endüstri dalları için konveyör, paketleme ve paletleme sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda uzmanlaşmış bulunuyor. Entegratör, özellikle paletleme projelerinde güçlü bir uzmanlığa sahiptir. Deneyim zenginlikleri geleneksel paletleme işleminden robot tabanlı otomasyona dek uzanır. 

En dar alanda esneklik istendi

Tesis içi yapısal koşullar nedeniyle, otomasyon çözümünün uygulanmasında, multi-tec bazı zorluklarla karşılaştı. 10/1 kg'lık paketlere yönelik dolum sistemleri, diğer dolum tesislerine yakın bir yerde bulunduğu için mevcut işletme alanı büyük ölçüde sınırlanır. Bunun ötesinde, çalışma alanları forklift geçiş güzergahı ile sınırlandırıldı. Böylece multi-tec, esnekliği zaten mevcut bulunan taşıma hatlarına entegrasyona izin veren modern robotları kullanmaya yöneldi.

Geçmişte yapılan müşterek bazı projeler dolayısıyla bu zorlukların üstesinden gelmek için ilk tercih nedeni KUKA oldu. Robotlar, palet yığınına, koruyucu sargı besleyicisine ve gerdirici sargı makinelerine kolaylıkla erişebilecekleri şekilde konumlandırılmalıydı. Bu özel gereklilikler nedeniyle, KUKA KR 120 R3200 PA tipi robot seçildi. 

Daha fazla üretim artışı için kapasite

Robot tabanlı otomasyonun devreye alınmasından itibaren, bir konveyör 10/1 kg'lık paketleri robotların çalışma alanına taşır. Bunlar daha sonra paketleri alır ve güvenilir biçimde bir Euro palet üzerinde istifler. Robotlar ara katman olarak her bir sıra arasına bir folyo uygular. Bu işlem sırasında multi-tec tarafından geliştirilen pnömatik kavrayıcılar kullanılır. Toplamda her palet, 100 adet 10 kg'lık şeker paketleriyle yüklenir.

Bir hat üzerinde yer alan bir robotun çalışma performansı saatte 480 pakettir. Her iki KUKA KR 120 R3200 PA robotu toplam olarak saatte yaklaşık on ton şeker paketler! Bu hacim bu süre içerisinde insan gücüyle elde edilemez. Paletler yüklenir yüklenmez robotlar hazır paletleri koruyucu folyoyla sarar. Böylece palet nakliyata hazırlanmış olur. 

KUKA KR 120 R3200 PA paletlemede profesyonel 

KUKA KR 120 R3200 PA, KR QUANTEC serisine ait bir paletleme robotudur. Bu özel ürün serisi ince ama sağlam tasarımı sayesinde özel olarak paletleme işlemi için geliştirilmiştir. 120, 180 ve 240 kg taşıma kapasiteli üç modeli mevcuttur. Bu modellerden her biri 3200 mm'nin üzerinde bir erişim mesafesine ve 2500 mm istifleme boyuna sahiptir. Serinin diğer güçlü yönleri, gerektirdiği küçük çalışma alanı, hızlı çevrim süresi ve yüksek tekrarlanabilirlikten ibarettir.

Kovacica'daki robotların montajı için minimum çaba harcandı. multi-tec tarafından geliştirilen konseptle birlikte KUKA KR 120 R3200 PA robotunun esnekliği ve erişim mesafesi, palet deposunu, koruyucu sargı besleyicisini ve palet sarma birimlerini robotların çalışma alanlarına hızla entegrasyonuna imkan verdi.

Beklentiler yerine getirildi

Robotlar Sunoko'da beklentileri her yönden tümüyle gerçekleştirdi. Şirket çalışanları için sürekli olarak artan ve azalan sıcaklıklarda eğilerek ve ağır yük kaldırarak çalışmanın getirdiği zahmet gözle görülür derecede azalmıştır. Çalışanlar şimdi sürecin kontrolünden ve takibinden sorumlu. Ayrıca paketleme hızı ve de kalitesi otomatikleştirme sayesinde arttığı için paletleme süreci daha da verimli hale gelmiştir. Otomasyonu gerçekleştiren Sunoko şimdi daha fazla büyümeye odaklanıyor.

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.