Vyberte si svou polohu:

Země

Management společnosti KUKA AG

Management společnosti KUKA tvoří dvou osoby v představenstvu a dozorčí rada s dvanácti členy.

Cílem managementu společnosti KUKA je transparentní a odpovědné vedení podniku. Platí směrnice správy a řízení společnosti Corporate Governance.

Společnost KUKA AG má jako německá akciová společnost duální systém vedení. Management se skládá z představenstva a dozorčí rady:

  • Představenstvo akciové společnosti KUKA tvoří dvou osoby. Představenstvo nese odpovědnost za vedení podniku. Dozorčí rada jmenuje jeho členy, radí jim a kontroluje je.
  • Dozorčí rada je sestavena podle zákona o spolurozhodování a tvoří ji 12 členů. 6členů volí akcionáři a zbývajících 6 členů volí zaměstnanci.

Společným cílem managementu společnosti KUKA je trvale udržitelné zvyšování hodnoty podniku. Trvalá udržitelnost v této souvislosti znamená především odpovědné zacházení s okolním prostředím podniku, se zaměstnanci, zákazníky, investory a partnery společnosti KUKA.

Na jednotlivých podstránkách se dočtete více o členech představenstva a dozorčí rady společnosti KUKA.