Vyberte si svou polohu:

Země

Certifikuje robot lehké konstrukce KUKA LBR Med pro integraci do lékařského produktu

Lehký robot KUKA LBR Med je prvním robotickým komponentem, který má celosvětové osvědčení pro integraci do lékařského produktu. Díky tomu je LBR Med v unikátní pozici, která nemá ve světě lékařské robotiky srovnání. 

2. srpna 2017


Certifikace podle „Plánu IECEE – CB“

Certifikace probíhá podle mezinárodně uznávaného „IECEE – CB- plánu“ – postup pro zajištění shody s bezpečnostními a kvalitativními normami. Na rozdíl od průmyslových robotů se směrnice o strojních zařízeních nevztahuje na lékařské výrobky.

Aby obdržel zkušební osvědčení CB , musel být tento robot lehké konstrukce LBR iiwa, určený k průmyslovému použití, přizpůsoben požadavkům lékařské praxe a podroben přezkoušení podle norem IEC 60601-1 a IEC 62304 . Toto přezkoušení zahrnovalo rozsáhlé testy hardwaru i softwaru u obou variant těchto robotů s lehkou konstrukcí se zatížením 7- a 14-kg . Na jedné straně bylo zařízení přezkoušeno podle mezinárodních požadavků na bezpečnost lékařských elektrických přístrojů. Na druhé straně bylo zařízení přezkoušeno a uvolněno v rámci životního cyklu vývoje softwaru pro medicínská zařízení. Obojí bylo provedeno v akreditovaném zkušebním zařízení

Robot lehké konstrukce LBR Med

Vzhledem k tomu, že je tento proces certifikace mezinárodně uznaný, výrazně se jím snižuje složitost schvalovacího postupu pro lékařské výrobky na bázi LBR Med. Výrobce vyrábějící lékařské výrobky může nyní mnohem jednodušeji a rychleji vyvíjet výrobky a řešení na bázi robotických komponentů a celosvětově je certifikovat – což je významná konkurenční výhoda. První dodávky LBR Med se plánují na říjen 2017.