Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA KR 1000 titan odlévá roztavené železo u firmy Georg Fischer

Robot KUKA titan je první robot vůbec, který u firmy Georg Fischer Mettmann odlévá roztavené železo.


V roce 1802 založená firma Georg Fischer AG se sídlem v Mettmannu se ohlíží za více než 100 let dlouhou historií. Firma Georg Fischer Mettmann patří k divizi GF Automotive firmy Georg Fischer AG s hlavním sídlem ve švýcarském Schaffhausenu. Kromě slévárenských produktů vyrábí firma Georg Fischer AG obráběcí stroje a potrubní systémy. Na pobočce Mettmann vyrábí asi 1.000 pracovníků ročně 190.000 tun odlitků pro automobilový průmysl.

Automatizační řešení pro odlévání roztaveného železa

V loňském roce byla ve firmě Mettmann uvedena do provozu kompletně nová slévárna, ve které jsou vyráběny komponenty dílů náprav a motorové díly pro osobní a nákladní automobily. Firma Georg Fischer AG hledala technické řešení umožňující odlévání extrémně horkého a tekutého železa do formovacího rámu na libovolném místě, čímž chtěla dosáhnout maximální flexibility a využití formovacích rámů. Zpravidla se pro tento úkol používají systémy, které mohou pískovou formu plnit vždy pouze na jednom místě. Vlivem stacionárního nalévání v pevně umístěné poloze nelze v těchto systémech dosáhnout flexibilního odlévání.

Dva roboty KUKA KR 1000 titan pracují souběžně

Použitím dvou robotů KUKA KR 1000 titan, které odlévají kapaliny, dosáhla firma Georg Fischer flexibility a možnosti pro optimální využití plochy formy. Nyní již odlévací systém nestanovuje, kde odlitky smí být a kde ne. U řešení vyvinutého integrátorem ROBOTEC Engineering GmbH pracují dva roboty KR 1000 titan současně. Robota navíc chrání žáruvzdorný plášť před extrémními teplotami prostředí slévárny.

Na přírubě robotu se nachází licí nástroj, kterým je plněna horká kapalina o teplotě 1 400 stupňů . Mezi tímto licím nástrojem a přírubou robota je navíc zabudován snímač zatížení, pomocí kterého lze vážit množství kapalného železa. Tak je při dalším cyklu odlévání možné přesné dávkování chybějícího množství železa. V licím nástroji se vždy nachází pouze optimální množství kapalného železa. Díky flexibilitě šestiosých robotů může být železo odléváno na libovolném místě formovacího rámu.

Pískové formy slouží ke zchlazení na méně než 700 stupňů, poté mohou být odlitky odstraněny. Po dalším ochlazení na pokojovou teplotu jsou díly pískovány a podrobeny vizuální kontrole, následně jsou připraveny k expedici. Při poruchách nebo po delších dobách zastavení by kov v licím nástroji vychladl a nebylo by již možné jej použít pro odlévání.

Pro tento případ firma ROBOTEC vyvinula inovativní řešení: Procesní železo může být pomocí obou robotů vyplachováno zpět do odlévací pece, ve které je železo opět zahřáto na potřebnou teplotu. Další inovací je plně automatická výměna licích nástrojů – robot může použitý licí nástroj odstavit a upnout nové licí nástroj tak, jak to známe u výměny podavačů robotu. Použitím robotů KUKA lze navíc provádět různé přípravné práce v oblasti pece rychleji a bez zatížení pracovníků.

Kompaktní, silný, přesný a dobře integrovatelný

Robot KUKA KR 1000 titan F přesvědčuje svojí kompaktní konstrukcí a svojí poměrně nízkou hmotností 4 700 kg. Mimo to ho lze integrovat do kompletních systémů bez nutnosti drahých speciálních základů a odolává extrémně vysokým mezním zatížením cca 950 kg. Nejenže zvedá mimořádně těžká břemena, ale také je extrémně přesně umísťuje. Navíc robot dokáže překlenout vzdálenosti až 6,5 metru. Jeho silnou stránkou je kompaktní konstrukce, která optimálně využívá pracovní zónu a která přitom mohla být do zařízení integrována s úsporou místa i nákladů.

Nízké náklady a nižší emise CO2

Protože může být roztavené železo oběma roboty vyplachováno zpět do odlévací pece, ve které je opět zahřáto na potřebnou teplotu, snižuje firma Georg Fischer nejen náklady na energii a logistiku, ale snižuje také trvale objem produkovaného CO2.
Robot KUKA KR 1000 titan je dobře chráněn před vysokou teplotou a dokáže v prostředí slévárny skvěle pracovat.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.