Vyberte si svou polohu:

Země

Společnost KUKA realizuje přepravní systém s autonomní navigací v podobě mobilního robotu KMR iiwa

Nastavení automatizovaného kurzu s citlivým šampionem


Pro dlouhodobé udržení flexibility výroby již spolupráce člověka a robota (HRC) nestačí. Roboty musí být použitelné mobilně. Z toho profituje i společnost KUKA ve svém hlavním sídle v Augsburgu. Vývojem a výrobou a také prodejem průmyslových robotů, řídicích systémů a softwaru se řadí celosvětově k vedoucím výrobcům na trhu.

Vlastní výroba robotů byla reorganizována podle nejmodernějších způsobů výroby na jednorázovou  výrobu. Mobilní robot KMR iiwa (zkratka KMR zde znamená „KUKA Mobile Robotik“, zkratka iiwa znamená „intelligent industrial work assistant“), autonomní pojezdová platforma v kombinaci s robotem KUKA LBR iiwa, automaticky dodává na pracoviště provádějící montáž robotů v centrální montovně KR QUANTEC výrobní materiál. 

Přehoďte výhybky ve výrobě na budoucnost 

Chceme, aby naše výroba  směřovala k budoucnosti a zároveň chceme značně zvýšit naši efektivitu. Cílem naší výroby v Augsburgu je kapacita více než 20 000 robotů za rok. To se nám může podařit jen tehdy, pokud přetvoříme procesy při montáži robotů podle nejmodernějších metod štíhlé výroby,“ vysvětluje Andreas Ostermann von Roth, Executive Vice President Operations ve společnosti KUKA Robotics, proč se staví výrobní linka o délce 140 metrů s maximálním využitím automatizace. Dodání montážního materiálu „Just-in-Sequenz“ (JIS) bylo přitom důležitým pilířem. Společnost KUKA pro tento účel vyvinula široké spektrum řešení – od ručně pojízdných robotů lehké konstrukce až po zcela autonomně pracující systémy. 

Se svým skenerem QR kódu rozezná LBR iiwa boxy, které má odebrat a přepravit.

KMR iiwa automaticky dodává šrouby, matice apod.

KUKA používá robot KMR iiwa ve vlastní výrobě. Při montáži KUKA KR QUANTEC je realizováno řešení KANBAN. Přitom rozděluje KMR iiwa šrouby, těsnicí kroužky, matice a další drobné díly. WÜRTH dodává objednané boxy KANBAN do centrálního skladovacího regálu. V pravidelných intervalech kontroluje KMR iiwa citlivě jednotlivé regály a odebírá dodané boxy naplněné drobnými díly. Robot lehké konstrukce podrží box u skeneru QR kódu namontovaného na plošině, oskenuje jej a rozezná tak individuální cílovou polohu každého boxu.


Dodávka "just-in-sequenz" patří k naší nové logistické koncepci ve výrobě našich robotů

Sebastian Bodenmüller, vedoucí montáže robotů u firmy KUKA Roboter GmbH

Mobilní robot byl přijat rychle jako kolega

Díky integrovanému řešení KUKA.NavigationSolution ve spojení s bezpečnostními laserovými skenery je robot KMR iiwa včas schopen rozpoznat překážky ve své pojezdové dráze. „KUKA má zájem o inovace. To se nyní ukazuje i v naší vlastní výrobě. Naši zaměstnanci přijali KMR iiwa rychle jako plnohodnotného spolupracovníka a kolegu. Umí si vážit výhod tohoto inteligentního a mobilního asistenta,“ shrnuje Bodenmüller. Čistě logistickými úkoly nejsou možné oblasti použití KMR iiwa ještě vyčerpány. Vkládání dílů do různých průmyslových strojů je představitelné stejně jako přímá spolupráce s jedním nebo několika spolupracovníky ve společném pracovním prostoru.

KMR iiwa se pohybuje mezi svými lidskými kolegy zcela samozřejmě.

Pružně reagovat na přání zákazníků a požadavky trhu

S rostoucí automatizací ve vlastní výrobě přehazuje KUKA výhybky na budoucnost. „Zatímco se ještě na mnoha místech diskutuje o Industrie 4.0, v naší výrobě jsme s tím již začali. Investice do automatizace, jako například s KMR iiwa do logistiky šroubů, nám zajišťují dlouhodobý úspěch,“ popisuje Andreas Ostermann od firmy Roth pohnutky pro použití mobilního robotu. „V budoucnu budeme moci s řešeními, jako je tohle, reagovat mnohem pružněji na přání zákazníků a požadavky trhu,“ dívá se dopředu.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.