Vyberte si svou polohu:

Země

KR QUANTEC balí lahve šampaňského u firem Piper-Heidsieck & Charles Heidsieck

Tradice může jít ruku v ruce s technologickou inovací: Dvě z největších značek šampaňského to dokazují. Roboty KUKA převzaly vybalování lahví u firem Piper-Heidsieck a Charles Heidsieck.


Mezinárodní prestiž pro velice francouzský podnik

Jako firmy světového věhlasu jsou producenti šampaňského, firmy Piper-Heidsieck a Charles Heidsieck, založené roku 1785 resp. 1851, dvěma vlajkovými loďmi „made in France“. Od července 2011 patří ze 100 procent rodině Descours. Philippe Soriano, technický vedoucí, je zodpovědný za výstavbu nových zařízení a investice do výrobních prostředků. Vysvětluje, že růst obou podniků dal podnět k tomu, aby opustily nádherné prostory v srdci Remeše a postupně se od roku 1995 přestěhovaly na funkčně vyhovující místo na okraji města. V několika vysoce moderních budovách jsou umístěny nádrže, výrobní linky a rovněž administrativní oddělení, zatímco vinné sklepy zůstaly ve středu města.
Ve vysoce moderních budovách jsou umístěny nádrže producentů šampaňského, firem Piper-Heidsieck a Charles Heidsieck.

Robotická technika pro maximální pružnost 

Když Philippe Soriano v roce 2011 přemýšlel o rychlém a flexibilním řešení, jak nahradit staré stroje, které se používaly při procesu vybalování lahví po vypláchnutí, obrátil se na firmu Fege, vedoucího integrátora na trhu nápojového průmyslu a dlouholetého oficiálního partnera firmy KUKA.

Hlavní těžkost, kterou firma Fege zaznamenala, spočívala v různorodosti používaných formátů lahví a druhů skladování (šampaňské nebo burgundské). 

Zvláštní úkol představuje různorodost používaných formátů lahví a způsoby skladování.
Ve skutečnosti se výroby obměňují vždy podle různých množství (poloviční lahve, 75 cl, Magnum) nebo podle různých tvarů (lahev na šampaňské, Piper RARE nebo nová lahev Crayère). Proto nestačil jednoduchý manipulátor k tomu, aby bylo možné zvládnout všechny tyto formáty. Firma Fege proto navrhla a vyvinula robotickou buňku, která by byla schopna splnit tyto požadavky. Robot KUKA QUANTEC K (namontovaný na konzole) odebírá lahve na šampaňské ze zásobníků a staví je na dopravní pás, který je přepravuje k balicím procesům. Genialita této buňky spočívá v jednoduchosti uchopovacího nástroje, který je proveden jako sací rampa bez pohyblivého prvku. Při obměně lahví vymění operátor dvě rampy a dvě vahadla bez nutnosti použít nějaký nástroj. Pro usnadnění práce operátora byly různým formátům lahví přiřazeny barevné kódy: Zelenému zásobníku pro lahve formátu „x“ tak odpovídá uchopovací zařízení robotu stejné barvy.
 

Robot KUKA je efektivní a minimálně poruchový

Jiná výhoda tohoto zařízení spočívá v tom, že lze konzolový robot zasunout velmi hluboko do bedny na lahve díky použití úchopného zařízení, které má relativně malou výšku. Tím bylo možné vyhnout se používání málo hlubokých zásobníků s omezeným ložným prostorem. Pro volbu pana Philippa Soriana byla rozhodující jednoduchost řešení vyvinutého firmou Fege. „Skutečná obtížnost spočívá v tom, jak najít jednoduché řešení!“, vysvětluje. Neboť jednoduché zařízení zaručuje efektivitu a snadný servis. Další výhoda robotu spočívá v tom, že je nanejvýš bezporuchový – stěžejní faktor při rychlosti překládání 4 500 lahví za hodinu.
KUKA QUANTEC K má podávací nástroj se sacími rampami bez pohyblivého prvku. 

Po instalaci buňky jsme zjistili, že je robot KUKA skutečně velmi tichý, to je vlastnost, kterou velmi oceňujeme!

Philippe Soriano, technický vedoucí

Rychlé přizpůsobení novým trendům

Trend na trhu se šampaňským se ubírá směrem, kdy jsou zejména pro export vytvářeny stále vkusnější a nadstandardní lahve. Při vědomí, že 50 procent výroby směřuje do zahraničí (zvláště do Asie, kde panuje silná poptávka po luxusních výrobcích), je nezbytné umět se rychle přizpůsobit těmto novým trendům a vybavit se pro tyto účely velmi flexibilními výrobními prostředky. 

Firmy Piper-Heidsieck a Charles Heidsieck pochopily situaci velmi dobře a připravily se tím, že integrovaly technologickou inovaci do služby moderně zaměřeného designu při zachování prvotřídního výrobku se starobylou tradicí.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.