Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA KR FORTEC spojuje čtyři obráběcí centra u výrobce strojů MERZ

Dokonalé propojení s optimálním vytížením.


Střední stav tvoří páteř německého hospodářství. Mnoho malých a středních podniků jsou tradiční podniky a vedoucí firmy na světovém trhu. Takovýto „skrytý šampion“ je výrobce strojů MERZ ze švábského Hechingenu. Podnik založený v roce 1900 se specializoval na výrobu jednoválcových okrouhlých pletacích strojů s malými jmenovitými průměry. Ve výrobě automatických okrouhlých pletacích strojů na výrobu zdravotních punčoch a kompresního zboží zaujímá podnik celosvětově přední místo.

Aby byl konkurenceschopný i v budoucnu, rozhodl se MERZ pro automatizaci čtyř obráběcích center ve své výrobě. Cíl: Zvýšit kvalitu, flexibilitu a produktivitu, minimalizovat výpadky a zkrátit dodací lhůty. Podařilo se to s robotem KUKA typu KR 500 R2830 F (Foundry) z konstrukční řady KR FORTEC. Od roku 2015 propojuje čtyři vkládací centra, plní a vyprazdňuje vybavovací místa a zajišťuje optimální vytížení obráběcích strojů. 

Automatizace i malých výrobních dávek ve třísměnném provozu

Pro přestavbu výrobního procesu na automatizované řešení pověřil výrobce strojů MERZ integrátory SOFLEX Fertigungssteuerungs-GmbH a wbt automation GmbH & Co. KG. Klíčová kompetence firmy SOFLEX z Rottenburgu založené v roce 1984 spočívá v realizaci nadřízených systémů pro flexibilní výrobní zařízení se středním počtem kusů až po velikost dávky 1 a velkou rozmanitostí dílů.

Ze zkušeností a know-how firmy SOFLEX profitují zákazníci z odvětví strojírenství, energetická technika, plastikářský a optický průmysl a také výroba automobilů a letadel. Firma wbt automation GmbH & Co. KG byla založena v roce 2014 v Spaichingenu a podporuje zákazníky z oblasti strojírenství a výroby nástrojů, chirurgické a lékařské techniky nebo automobilového a subdodavatelského průmyslu od výroby přes produkci a montáž až po zkušební techniku. 

Automatizace čtyř obráběcích center DMG – obráběcích strojů výrobce DMG MORI – by měla i přes malou velikost dávek zajistit provoz 24 h / 7 dní v týdnu. Navíc byla firmou MERZ požadována pro obsluhu optimální integrace automatizovaného zařízení do prostředí IT a také byly stanoveny požadavky na ergonomii na přípravných stanicích. Firmy SOFLEX a wbt automation se rozhodly pro robotické řešení. 

 

Roboty nabízí maximální možnou flexibilitu, aby bylo možno manipulovat palety pro stroje a suroviny různých velikostí a hmotnosti

Joachim Burkert, ředitel firmy wbt automation
KR FORTEC na jednom ze čtyř výrobních zařízení.

Pro tyto požadavky má firma KUKA v sortimentu vhodný robot: KR 500 R2830 F z řady KR FORTEC pro vysokou zátěž. Pro maximálně velký pracovní prostor se kombinuje v aplikaci s lineární jednotkou KUKA. 

Vzorem pro automatizaci u firmy MERZ byl referenční projekt od firmy SOFLEX: Výrobní systém, které předává palety pro stroje a uskladněný materiál k dalšímu zpracování. Ve středu zařízení stojí robot KR 500 R2830 F. Ten se pohybuje na 18 metrů dlouhé lineární jednotce KL 1500-3, aby mohl obsluhovat čtyři vedle sebe stojící výrobní zařízení. Úkol robotu: nakládání a vykládání vybavovacích míst, na kterých se palety pro stroje vybavují příslušnými obrobky/surovinami.

Má přitom rozhodující roli ve výrobním procesu a je propojujícím článkem mezi výrobními centry. Přebírá automatickou dopravu palet pro stroje a suroviny mezi vybavovacími místy, skladovými prostory a obráběcími stroji. Díky tomu pracují čtyři obráběcí centra nepřetržitě plně automaticky. Navíc byl integrován do firemní počítačové sítě nadřízený systém SOFLEX.

„Firma MERZ si přála integraci automatizovaného zařízení do vnitropodnikových informačních toků, aby bylo pro stroje zajištěno automatické poskytování NC dat a dat nástrojů. To je podstatná součást, aby bylo možno zamezit zbytečným prostojům a dosáhla se maximální produktivita“, zdůrazňuje Franz Klaiber, ředitel firmy SOFLEX.

Robustní kurýr mezi obráběcími centry

Robot KUKA KR 500 R2830 F z řady s vysokou nosností KR FORTEC nabízí při nosnosti až 500 kg dosah více než 2,8 metru – mimořádně velký pracovní prostor s značnou délku referenčních vzdáleností těžišť. Kompaktní konstrukce série KR FORTEC bez rušivých obrysů a štíhlé provedení umožňují nasazení v úzkých buňkách, ale také zcela nové koncepce buněk.

 

Ve speciálním provedení Foundry je vhodný pro zařízení s vysokým stupněm znečištění a vysokými teplotami. Jak speciální F-ruka robotu, tak i celý robot se vyznačují vícevrstvým lakováním pro provedení Foundry s velmi dobrou výslednou tvrdostí, rázovou tuhostí a odolností proti otěru. Lakování je chemicky odolné proti zředěným kyselinám a louhům a krátkodobě teplotně stabilní. Přitom jsou také všechny roboty řady KR FORTEC – jak je tomu i u firmy MERZ – optimalizovány pro použití na lineárních jednotkách.

Lineární jednotka KL 1500-3 je speciálně koncipována na vysoké nosnosti. Translační pohybová jednotka výrazně zvětšuje pracovní prostor robotu. Zvláště vhodná je pojezdová osa sloužící k přepravě dílců nebo nástrojů v rámci pracovního prostoru robotu, např. k osazování více strojů.

Se speciální rukou Foundry je robot KR FORTEC zvlášť odolný.

Cíle dosaženy, úspěchy rychle viditelné

Dobrá spolupráce mezi oběma integrátory byla rozhodující pro rychlé a úspěšné dokončení zařízení. „Společně s firmou SOFLEX jsme včas přesně definovali společná rozhraní a jednotlivé pracovní oblasti. Mimo to jsme před uvedením do provozu rozsáhle testovali software a systému robotu“, bilancuje Burkert. Již po krátkém čase zapracování byli pracovníci firmy MERZ výborně obeznámení se zacházením s robotem. Přes dotykový panel mohou dnes přímo dávat všechny potřebné příkazy a úkoly bez speciálních znalostí robotu.

Všechny předem formulované cíle byly dosaženy. K tomu přistupuje, že jsme díky zkráceným dodacím lhůtám a lepšímu dodržování termínu významně zvýšili kvalitu našich služeb. V neposlední řadě přispívá robotické řešení k lepšímu využití strojů, zvýšení kvality a ke zlepšení interních postupů.

Siegfried Carl Keck, ředitel firmy MERZ Maschinenbau GmbH

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.