Vyberte si svou polohu:

Země

Industrie 4.0 bij ASM

Průmysl 4.0 u ASM

Vyvinutím prvního robota schváleného pro spolupráci s člověkem, totiž robota LBR iiwa, položila společnost KUKA základ pro nové, vysoce produktivní cesty v průmyslové výrobě. Používání tohoto robota u firmy ASM Assembly Systems ukazuje, jak síťově propojená výroba umožňuje optimalizaci SMT linek.


Premiéra inovace výroby pro odvětví elektroniky byla jasným signálem v kontextu Průmyslu 4.0. ASM Assembly Systems, jeden z celosvětově vedoucích výrobců výrobních řešení pro elektronický průmysl, předvedl ve svém hlavním sídle v Mnichově ukázku inteligentní spolupráce člověka s robotem, a to ve dvou variantách: se stacionárním robotem LBR iiwa v úseku předpřípravy a s mobilní, autonomně pracující plošinou KMR iiwa při běžící výrobě na osazovací SMT lince SIPLACE.

Industrie 4.0 bij KUKA: de KMR iiwa navigeert zelfstandig door de ruimte, terwijl de cobot LBR iiwa de stationaire voorbereiding op zich neemt.
Průmysl 4.0 u společnosti KUKA: Robot KMR iiwa naviguje autonomně po místnosti, zatímco robot LBR iiwa přebírá stacionární předpřípravu.

Výrobní řešení KUKA pro ASM

V úseku předpřípravy SMT linky se musejí osazovací stoly vybavovat rolemi součástek. Pomocí asistenta SIPLACE Material Setup Assistant se zjistí, které role součástek je nutno přichystat. Asistent tento požadavek následně odešle ke správci SIPLACE Material Manager, který pak role součástek automaticky vyskladní ze skladového systému SIPLACE Tower.

Robot odebere role součástek ze skladu SIPLACE Tower a uloží je v požadovaném pořadí do vozíku na součástky. Člověk a robot pracují společně naprosto přímo, bez ochranného plotu, což je základním požadavkem Průmyslu 4.0. Tato koncepce dosahuje dvou hlavních cílů: Díky nasazení robotů je trvale zajištěna vysoká kvalita výrobků a zároveň stoupá produktivita.

Spolupráce robotů LBR iiwa a KMR iiwa

Díky vybavení přesně přizpůsobeným chapačem je robot v úseku předpřípravy SMT linky schopen citlivě uchopovat role součástek – a dokonce i ohebné role s různými průměry a různě silnými stěnami. Během procesu osazování na běžící lince ukazuje monitor SIPLACE Line Monitor pracovníku obsluhy, která role součástek ve které dráze dojde jako další. Příslušný požadavek odešle ke správci SIPLACE Material Manager. Ten pak role automaticky vyskladní ze skladu SIPLACE Tower.

Nyní přijede robot KMR iiwa ke skladu SIPLACE Tower. Tam si nasnímá spodní rovinu šachty, její levou stranu a hloubku šachty. Zjistí výšku role pásu a pak začne ukládat jednu roli po druhé na mobilní plošinu. Nakonec doveze robot všechny role součástek k SMT lince a předá je ve správném pořadí a na správném místě obsluze.

Roboty KUKA KMR iiwa a KUKA flexFELLOW optimalizují výrobu u ASM:

Průmysl 4.0 umožňuje bezpečnou spolupráci mezi člověkem a robotem.

 

Robotická automatizace pro SMT linky prokazuje svůj potenciál v rámci Průmyslu 4.0. Ten spočívá především v zabránění chybám, ulehčení práce zaměstnanců a zjednodušení úkolů v úseku předpřípravy. Mobilní roboty LBR iiwa a KMR iiwa jsou schopny se volně a bezpečně pohybovat v pracovním prostředí člověka.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.