Vyberte si svou polohu:

Země

Ochrana proti korozi a těsnost - každým tahem štětce

Lepicí a těsnicí prostředky rozetřete po ploše karoserie: Ve společnosti Daimler se dosud jednalo o manuální proces, který byl prováděn v rámci třísměnného provozu. Nyní je senzitivní automatizační řešení od firmy KUKA zárukou důležité ochrany proti korozi a těsnosti karoserie značky Mercedes-Benz. Zvláštností je při tom kombinace senzitivního robota s lehkou konstrukcí KUKA LBR iiwa se šestiosým robotem KR 60.


Senzitivita ve spojení s vysokou pohyblivostí

První propojení obou robotických systémů umožňuje, že jsou nyní přístupné i těžko dostupné svary na karoserii. „V oblasti zahlazování svarů jsme vypracovali takové řešení, které slučuje kladné vlastnosti obou robotů. Tímto způsobem jsme dosáhli flexibilní aplikace s maximální dostupností a dosahem.“, říká Gerhard Hartmann, Head of Projectmanagement & Engineering v oblasti Bonding Technologies ve společnosti KUKA. Aplikace v této souvislosti přebírá neergonomickou a monotónní úlohu zahlazování PVC svarů a usnadňuje tak práci zaměstnancům. 

Kombinace senzitivního robota s lehkou konstrukcí KUKA LBR iiwa se šestiosým robotem KR 60 slučuje kladné vlastnosti obou robotů pro maximální dosah a dostupnost.

Automatizovaný proces utěsňování

Aby bylo zabráněno předčasnému opotřebení karoserie, je utěsňování spojů nezbytným procesním krokem. Ve výrobní lince společnosti Mercedes vede robot KUKA LBR iiwa s lehkou konstrukcí štětec, který je připevněn na jednotce rychlé výměny. Pomocí svých senzitivních vlastností rozpoznává spoje, dokáže snížit rychlost a sílu podle potřeby a samozřejmě také zjistit správnou pozici pro zahlazení. Roztírá tak tenké vrstvy PVC materiálů na příslušná místa. Tímto způsobem je zajištěna dokonalá vodotěsnost vozidla. Podle daného úkolu je také možná rychlá výměna štětce. Maximální přístupnost svarů karoserie je ovšem dosažena až kombinací se šestiosým průmyslovým robotem KUKA KR 60. 

S pomocí našeho pohybového zázraku KR 60 jsme schopni zapečetit každý svar, a to uvnitř i vně. Práce na otevřených zadních dveřích tak už nepředstavuje žádný velký problém

Gerhard Hartmann, Head of Projectmanagement & Engineering v oblasti Bonding Technologies ve společnosti KUKA

Automatizované čištění štětce

„Montáží senzitivního robota s lehkou konstrukcí na pohyblivý průmyslový robot rozšiřujeme pracovní prostor nejen ve směru X, jako v případě lineární osy, ale také ve směru Y a Z.“ Čištění štětce probíhá rovněž automaticky setřením přebytečného PVC materiálu a následnou úpravou štětce prostřednictvím válcování. 

Senzitivní automatizační řešení společnosti KUKA pro ochranu proti korozi a těsnost karoserie.

Maximální dostupnost díky týmové práci

Monotónní a neergonomické: Proces zahlazování svarů představuje pro člověka velmi namáhavou úlohu. Senzitivní robot LBR iiwa s lehkou konstrukcí a pohyblivý robot KR 60 zajišťují v týmu stálý procesní průběh s konstantně vysokou kvalitou. Dokonale zapečetěné jsou tak i těžko přístupné svary. Aplikační řešení je navíc prostorově úsporné a bylo možné jej optimálním způsobem integrovat do stávajících pracovišť, kde jsou prováděny ruční práce.

Aplikace sestávající z robota KUKA LBR iiwa s lehkou konstrukcí a průmyslového robota KR 60 přebírá neergonomické a monotónní úkoly zahlazování PVC svarů a usnadňuje práci zaměstnancům

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.