Vyberte si svou polohu:

Země

Lékařská robotika pro těžká břemena

Polohování pacienta, bodově přesné ozařování nádoru nebo rentgen: Roboty s vysokou nosností v rozmezí 50 až 300 kilogramů jsou ideální pro náročné lékařské aplikace a lékařské produkty.


Opory lékařské robotiky - S roboty od firmy KUKA se obtížné stane snadným

Použití robotů KUKA s vysokými nosnostmi započalo v lékařské technice na přelomu století. A dodnes jsou roboty s nosností do 300 kilogramů oporou oboru lékařské robotiky. Na tomto místě je nutno rozlišit dva systémy:

  • Jako nosné systémy se označuje lékařská robotika pohybující pacienty. Používají se například jako zařízení k polohování pacientů v rámci částicové terapie nebo jako terapeutický robot v rámci robotické jezdecké terapie.

  • Mezi systémy, které slouží k pohybování těžkými lékařskými zařízeními , patří zařízení Siemens ARTIS pheno: Toto zařízení pohybuje rentgenovým zařízením typu C-oblouk okolo pacienta, což umožňuje pořizování 3D snímků typu CT přímo při chirurgickém zákroku. U systému CyberKnife od firmy Accuray zase robot slouží k přesnému zaměření paprskového kanonu na nádorové ložisko. S možností volby polohování pacienta představuje systém CyberKnife spojení pohyblivého a nosného systému. Dalším systémem je zařízení k polohování pacientů v rámci částicové radioterapie od firmy BEC.

Roboty KUKA v radioterapii

Systém Exacure od firmy BEC s technologií KR QUANTEC k přesnému a flexibilnímu polohování pacientů v centru pro iontovou terapii MedAustron.

Základem těchto lékařských aplikací jsou mimo jiné roboty řady KR QUANTEC. Zvláštní mechanické uspořádání a vysoká pevnost předurčují tyto roboty k úkolům vyžadujícím nejvyšší míru přesnosti. Robustní konstrukce navíc minimalizuje náklady na montáž a náklady na údržbu. Různé montážní polohy a rozsáhlé funkční prvky umožňují vysokou flexibilitu s ohledem na integraci do nejrůznějších lékařských aplikací.