Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA.PickControl

Produktivnější balení pomocí softwaru pro roboty KUKA.PickControl: můžete tak snadno koordinovat a ovládat více robotů. Speciálně pro tržní segment spotřebního průmyslu s rychloobrátkovým zbožím (Fast Moving Consumer Goods - FMCG).


KUKA.PickControl: Robotizovaný software pro sledování dopravníku (Conveyor Tracking) s integrovaným zpracováním obrazu. 

Produktové cykly se zkrátí a také účinnost zdrojů a energie se dostane do středu pozornosti. Zejména u spotřebního průmyslu, jehož součástí je mimo jiné rychloobrátkové zboží (Fast Moving Consumer Goods), se jedná o velmi dynamický a rychle se měnící trh. Zde je zapotřebí uplatnit flexibilní výrobní řešení. Pomocí softwaru pro roboty KUKA.PickControl můžete rychle přecházet mezi různými výrobními scénáři. Tak lze snadno zobrazit např. sezónní formy balení. Tato aplikace splňuje požadavky v oblasti logistiky a spotřebitelského zboží, ale je vhodná rovněž pro jiná odvětví a úlohy. 

KUKA.PickControl v akci: Sledování dopravníku (Conveyor Tracking) pomocí více robotů

Několik robotů řeší pomocí programu KUKA.PickControl společně úkol uchopování na protiběžných pásech, a to s podporou zpracování obrazu.

Automatické uchopování a balení netříděných dílů na více běžících a dopravníkových pásech: Funkce

KUKA.PickControl je speciálním softwarem, který koordinuje a synchronizuje uchopování a balení napříč více roboty a procesy uchopování a odkládání. Zajišťuje tak hladký a energeticky účinný průběh výroby pomocí následujících funkcí:
  • Podpora předem definovaných vzorů odkládání: Můžete již předem nakonfigurovat libovolné vzory odkládání a následně přes ovládací panel zcela jednoduše rozhodnout, jaký scénář je zrovna zapotřebí. Chcete naplnit standardní balení nebo balení XXL? Rozhodnutí je na Vás.
  • Simulace toku materiálu pro dimenzaci zařízení: Pomůžeme Vám dosáhnout požadovaného průtoku zboží. Na základě simulace toku materiálu uvede KUKA Vaše roboty, díly, rychlost dopravníku a robotu v dokonalý soulad.

 

  • Detekce objektů a znaků: Díky programu KUKA.VisionTech můžete svůj robot použít i v prostředí bez konkrétní struktury a uchováte si tak přehled o zboží. Pomocí vysoce kvalitní kamery v pouzdru IP 67 jsou objekty rozpoznatelné ve 2D. Díky tomu je navíc možné detekovat a vyhodnocovat vlastnosti produktu.
  • Připojení libovolných systémů pro zpracování obrazu: Přes programovací rozhraní Vám umožníme také použití vlastních systémů zpracování obrazu: můžete tak pracovat např. i se systémy 3D nebo specializovanými řešeními. 
3D senzor od firmy KUKA umožňuje 3D vnímání v reálném čase, jakož i 3D měření a umisťování předmětů v prostoru. 
  • Diagnostika a analýza pomocí živých záznamů statistik: Pomocí programu KUKA.PickControl máte přehled o datech a číslech běžícího zařízení a můžete tak rozpoznat chyby a zařízení optimalizovat.
  • Dynamické rozložení zátěže: První robot není schopen uchopit požadované množství na pásu? Úkol tak jednoduše převezme druhý robot. Můžete tak řešit i výrobní špičky, a to rozložením úkolů na více robotů.
  • Přizpůsobení parametru doby chodu: Chcete změnit výšku uchopení nebo přizpůsobit parametry zpracování obrazu? Doladění Vašeho zařízení je rychle uskutečnitelné. Změny provedené na základě řízení programovatelného z paměti (PLC) přebírá přímo běžící zařízení a Vy tak ušetříte čas.

Výhody


Kompletní balíček s hardwarem a softwarem

U firmy KUKA obdržíte vše, co potřebujete pro automatizaci úkolů v oblasti Pick&Pack (uchopení a balení). Od hardwaru jako např. kamer a objektivů přes standardizovanou kabeláž až po konkrétní softwarová řešení. 

Integrovaný simulační nástroj KUKA Work.Visual

S inženýrskou sadou KUKA.WorkVisual můžete své zařízení dimenzovat i konfigurovat. I když zpracování obrazu provádíte na průmyslovém počítači. Konfigurační plochy a runtime jsou od sebe přísně odděleny. 

Rychlé uvedení do provozu díky průvodci (Wizard)

Průvodce (Wizard) Vám pomůže při programování prostřednictvím podpory pro uvádění do provozu krok po kroku: Mimo jiné při vyměřování dopravníků nebo kalibrování systémů zpracování obrazu můžete zabránit chybám a ušetřit tak čas.

škálovatelnost

Výpočetní výkon je nedostačující? Žádný problém, program KUKA.PickControl je totiž škálovatelný. V případě potřeby můžete výpočetní výkon jednoduše přemístit na jeden nebo několik průmyslových počítačů a tak zvýšit disponibilní kapacity.

Varianty

KUKA.PickControl Master: základní software s jedním robotem. 

KUKA.PickControl Slave: přídavný softwarový modul pro každého dalšího robota.

KUKA.PickControl Master Vision: softwarový modul včetně balíčku zpracování obrazu KUKA.VisionTech.