Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA.TouchSense

KUKA.TouchSense je naše aplikace pro hledání svarů speciálně pro aplikace svařování elektrickým obloukem. Pomocí této aplikace lze rozpoznat a kompenzovat odchylky tvaru a polohy obrobků, takže průběh pohybu na součásti přesně odpovídá hlavní kontuře.


Funkce softwaru KUKA.TouchSense

KUKA.TouchSense je softwarová technologická sada, kterou je možno volitelně přidat k řídicímu systému KR C5. Umožňuje robotu KUKA, provádět hledání dílů a svarů svařovacím hořákem nebo externím senzorem. Uživateli jsou poskytnuty potřebné funkce, stavová tlačítka a inline formuláře pro programování. Díky flexibilnímu připojení různých senzorů je možno KUKA.TouchSense vedle svařování v ochranné atmosféře používat i pro jiné aplikace, jako je např. paletování.

Programování hledání a korekcí je mimořádně snadné. Korekce jsou vypočítávány na základě porovnávacího měření naučeného master dílu a mohou obsahovat posuny a otočení. Při použití rychlých měřicích vstupů na řídicím systému KR C5 je možno hledání provádět i při vysokých rychlostech s velmi přesnými výsledky měření. Tím je na minimum redukována neproduktivní doba pojezdů při hledání, aby byla zajištěna maximální produktivita robotického zařízení.

Podpora četných variant senzorů

Jsou podporovány až čtyři senzory najednou, mimo jiné následující varianty:

  • Špička drátu jako senzor
  • Plynová tryska jako senzor
  • Laserový bodový senzor
  • Mechanické čidlo
  • Světelná závora
Sensoren bei KUKA.TouchSense
Aplikace KUKA.TouchSense umožňuje použití různých senzorů.