Vyberte si svou polohu:

Země

Image Work.Visual

KUKA.WorkVisual

S inženýrskou sadou KUKA.WorkVisual budete v automatizovaném prostředí pracovat po celou dobu životnosti softwaru značně efektivněji.


KUKA.WorkVisual: intuitivně od konfigurace až po diagnostiku

Ať už jde o konfigurování, programování, uvádění do provozu či diagnostiku: KUKA.WorkVisual poskytuje pro všechny kroky homogenní prostředí offline vývoje, online diagnostiky a údržby. Katalogy a projektová data přesahující rámec programu jsou zárukou konzistence a průchodnosti.

Nástroje s jednotnou ovládací plochou a obsluhou pomocí menu

Programový kód KUKA.WorkVisual se při používání funkcí již na pozadí kontroluje z hlediska své logiky. Tím se předchází chybám hned v zárodku, projektové procesy pak probíhají racionálněji a konzistentně. Ke zviditelnění interakcí slouží vizuální nástroje, díky nimž jsou pak interakce intuitivně pochopitelné a snáze ovladatelné.

Perfektní sladění s vyhrazenými řídicími systémy KR C4

V softwaru KUKA.WorkVisual lze – díky sladění s robotickým, PLC, pohybovým a bezpečnostním řízením – přímo konfigurovat I/O konfiguraci, propojení, externí kinematiky, robotické týmy i SaveRobot 3.0. Možné konflikty tak lze doložit již offline a účinně je eliminovat. Tím se zkracuje doba potřebná pro uvedení do provozu při současné minimalizaci rizik.

Větší konzistence po dobu životnosti softwaru

Inženýrskou sadu KUKA.WorkVisual lze používat k projektování buněk, jako univerzální programovací prostředí a jako jednotku Shop Floor Unit. Tím pokrývá všechny oblasti životního cyklu programu – a vytváří pomocí WorkVisual Roundload dokonalou konzistenci mezi online a offline světy.

Editory a komponenty infrastruktury používají v modulárně vystavěné softwarové architektuře KUKA.WorkVisual soustavně přístup k centrálním službám jako projektové databázi, katalogům a online službám. Kromě základních nástrojů VisualProject, VisualConfig, VisualKRL a VisualAssistance nabízí platforma sloty pro další moduly – Multiprog a jiné.

Výhody KUKA Work.Visual

  • Jednotné uživatelské rozhraní odpovídající standardům
  • Konzistentní ukládání projektových dat, předcházení chybným vícenásobným zadáním
  • Síťová správa všech řídicích systémů KR C4
  • Rozsáhlé možnosti diagnostiky
  • Integrovaná, jednotná konfigurace I/O průmyslové sběrnice, propojení a diagnostika na a mezi robotickým řízením a SoftPLC
  • Podporované průmyslové sběrnice PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet a VARANBUS
  • Konfigurace Drag-and-Drop a pomocí menu řízené parametrování RoboTeam ProfiSafe, CIP/Safety a FSoE
  • Editory pro textové programování komponentů buněk
  • Umožňuje na projektu nezávislé, komfortní editování programů řídicího systému přímo v inženýrském prostředí