Vyberte si svou polohu:

Země

Správné napnutí plechů pomocí KS FlexRoller pro laser

Správné napnutí plechů pro laser je důležitou podmínkou pro procesně optimální spojování plechových dílů. Zde KS FlexRoller využívá své speciální přednosti: Zajišťuje bezmezerové napínání tenkých plechů a konstantní polohu ohniska.


Právě u tenkých plechů je důležité, aby byly napnuty optimálně pro proces. Pro tuto speciální aplikaci jsme vyvinuli KS FlexRoller: Zajišťuje, aby při svařování plechy na k sobě doléhaly bez mezer. Tím se dosáhne nezbytné kvality a pevnosti svařovaného místa. Díky chytré konstrukci pneumatického systému lze přítlačnou sílu KS FlexRolleru volně programovatelně nastavit od nuly do 1.000 newtonů. Díky napojení svařovací optiky na přítlačný prvek se v konstantní pozici udržuje i bodová poloha ohniska, která je pro laserové svařování tak důležitá. Vedle základní verze KUKA nabízí mnoho konfigurovaných řešení, které lze u laserové techniky použít.

KS FlexRoller: Data a fakta

Tloušťky plechů

> 3 mm

Přítlačná síla

0 až 1000 N (volně programovatelná)

Hmotnost  ≈ 28 kg
Průměr kladky  50 až 140 mm
 Zdroje paprsků

 Flexibilní (CO2laser nebo laser na tuhé fáze)

Ohniskové vzdálenosti
 Flexibilně konfigurovatelné podle specifikace.

Výhody KS FlexRolleru

Napínání bez mezer

KS FlexRoller byl koncipován tak, aby byly plechy ve svařované oblasti k sobě bez mezer přitlačovány. Současně se v konstantní pozici udržuje bodová poloha ohniska.

Speciální slitiny přítlačné kladky

Díky slitině je KS FlexRoller vykazuje zvlášť malé opotřebení a je odolný proti žáru. Dále zajišťuje, aby okuje ulpívaly méně než u konvenčních materiálů.

Téměř bezhysterezní proces

Přítlačná síla je vytvářena speciálními pneumatickými písty. Proto nemá přítlačný respektive vyrovnávací pohyb žádný následný účinek.

Jemné přítlačné síly

Je-li vyžadována speciální šikovnost, vytváří přítlačný modul se servomotorem odpovídajícím způsobem sníženou přítlačnou sílu.

Dostupné doplňkové moduly

Máte speciální požadavky, které byste chtěli realizovat? Díky jeho otevřené konstrukci máte zcela volné ruce při sestavování Vašeho KS FlexRolleru. S integrovatelnými funkčními modely se optimálně zapojí do Vašeho procesu. Vyberte si moduly, které se hodí k Vaší specifikaci:

  • Senzorika pro sledování sváru
  • Přísuv svařovacího drátu
  • Snímač světelného řezu k zaměření dílů
  • Přívod plynu ochranné atmosféry (jednostranný/oboustranný)
  • Cross-Jet
  • Přítlačná kladka (variabilní velikost nebo odbalovací)
  • Protikladka (s lineárním zdvihem a odbalovací)
  • Pneumatický nebo servomotorický přítlačný modul

Zeptejte se nás, jak lze ještě více zvýšit produktivitu při zpracování plechu.