Vyberte si svou polohu:

Země

Megatrend: Demografická proměna

Demografická proměna sebou přináší množství závažných změn. Zejména hrozící nedostatek odborníků bude v nadcházejících desetiletích významným faktorem, kvůli němuž musejí podniky již dnes vypracovat účinné strategie.


Demografická proměna má za následek stárnutí společnosti

Zejména průmyslové a nově vyspělé země musejí narůstající měrou čelit významnému aspektu demografické proměny: stárnutí společnosti, ve které se neustále zvyšuje podíl starších lidí na úkor klesajícího počtu dětí.

V důsledku lékařského pokroku a životního stylu s vyšším zdravotním povědomím se průměrná očekávaná délka života za uplynulých 50 let na celém světě zvýšila. Zároveň drasticky poklesla porodnost, a to na celém světě, hlavně však v průmyslových a nově vyspělých zemích. Podle prognóz bude do roku 2060 podíl osob starších 65 let v mnoha zemích světa činit zhruba 20 až 30 % z celkového počtu obyvatel.

Zdroj: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.

Dlouhodobá produktivita navzdory nedostatku odborníků

Demografický vývoj ovlivňuje i pracovní trh, na kterém bude v budoucnu k dispozici stále méně odborníků.

Aby si podniky úspěšně poradily s hrozícím nedostatkem odborníků, musejí jednak zachovat a rozvíjet zdraví, kompetenci a motivaci stávajících zaměstnanců a jednak se prezentovat jako atraktivní zaměstnavatel pro mladé pracovníky.

Mimoto lze díky automatizaci různých úkolů a procesů snížit stavy potřebného personálu a nasadit stávající pracovní síly na provádění náročných činností, které se nedají zautomatizovat.

Automatizace a spolupráce člověka s robotem posílí výrobu v budoucnosti

Právě v oblasti výroby představují inteligentní automatizační řešení cenný příspěvek k vytvoření atraktivního pracovního prostředí a k zabránění personálních nedostatků.

Zautomatizováním monotónních, neustále opakovaných a tělesně namáhavých prací lze lidské schopnosti a silné stránky uplatnit v jiných oblastech a zároveň podpořit zdraví a motivaci zaměstnanců.

Zejména senzitivní, kooperativní roboty (koboty), které v rámci kooperace mezi člověkem a robotem spolupracují ruku v ruce se zaměstnanci, nabízejí úplně nové možnosti, jak zvýšit produktivitu bez navyšování odborného personálu. Zároveň dokáží zaměstnancům fyzicky i psychicky ulevit a umožňují dosahovat konstantních, vysoce kvalitních výrobních výsledků.

Flexibilní, intuitivně ovladatelné technologie od firmy KUKA

Aby se dala automatizační řešení efektivně a s trvalou udržitelností integrovat do výrobního prostředí budoucnosti, je zapotřebí flexibilních, přizpůsobivých technologií a intuitivně ovladatelných uživatelských rozhraní.

Společnost KUKA umožňuje díky svému širokému portfoliu výkonů nekomplikované programování, obsluhu a další vývoj průmyslových robotů a celých výrobních zařízení. Od sad připravených k okamžitému použití (ready2use) přes kooperativní, formou simulace programovatelné roboty lehké konstrukce až po rozsáhlé servisní služby – připravte svůj podnik a své zaměstnance již nyní na výzvy, které sebou přinese výroba v budoucnosti!

Ve výrobním prostředí budoucnosti pracují lidé společně s roboty.