Vyberte si svoje miesto:

Štát

Stratégia spoločnosti KUKA AG

Spoločnosť KUKA sa koncentruje na rozvíjanie svojej vedúcej pozície v oblasti inovácií a technológií, aby mohla profitovať z globálnych trendov a optimálne využívať vlastné know-how. Pritom koncern neustále pracuje na efektívnych štruktúrach. Cieľom stratégie spoločnosti KUKA je stať sa vedúcim dodávateľom automatizačných riešení založených na robotoch na trhoch s vysokým rastom. Ide o trvalo udržateľný úspech podniku vďaka ziskovému rastu a zvyšovaniu hodnoty podniku.

Spoločnosť KUKA stanovuje trendy v automatizácii založenej na robotoch. Trendy, ktoré menia budúcnosť.

Spoločnosť KUKA sa pohybuje vo veľmi dynamickom a inováciami poháňanom trhovom prostredí, ktoré sa neustále mení. V dôsledku zvyšujúcej sa digitalizácie výroby a kooperatívnemu prepojeniu pracovníkov a strojov dôjde k zásadnej zmene pracovného sveta. Robot je pritom rozhodujúcim komponentom pre fabriku budúcnosti, ktorej stredobodom je človek.

Automatizácia založená na robotoch je megatrendom. Pre profitovanie z globálnych trendov a optimálne využívanie vlastného know-how sa koncern koncentruje na to, aby rozvíjal svoje vedúce postavenie v oblasti inovácií a technológií , pričom sa orientuje na globálne trhy s vysokým rastom a neustále pracuje na efektívnych štruktúrach.

Rozvíjanie vedúcej pozície v oblasti inovácií a technológií

Spoločnosť KUKA reprezentuje inovácie v oblasti automatizácie. Ako vedúci európsky dodávateľ priemyselných robotov a automatizovaných výrobných riešení je spoločnosť KUKA so svojimi produktmi bezprostrednou súčasťou štvrtej priemyselnej revolúcie – Industrie 4.0. Len pomocou výkonných, efektívnych, flexibilných a najmä bezpečných výrobných systémov vznikajú perspektívne automatizačné koncepty, ktoré zohľadňujú dôležitosť pracovníkov vo výrobe.

Spoločnosť KUKA disponuje už dnes dôležitými komponentami pre realizáciu Industrie 4.0:

  • Bezpečné robotické systémy pre spoluprácu človeka a robota
  • Mobilita s integrovanou navigáciou
  • Modulárne riadenie pre prepojenie so svetom IT

Spoločnosť KUKA okrem toho pracuje so zákazníkmi a partnermi na obchodných modeloch pre využívanie a realizáciu Industrie 4.0.
Citlivé a mobilné robotické systémy ponúkajú vo výrobe úplne nové možnosti.

Diverzifikácia obchodnej činnosti na nových trhoch a v nových regiónoch

Spoločnosť KUKA má v automobilovom priemysle vedúce postavenie na trhu. Ďalšie možnosti rastu sú však aj na trhoch mimo automobilového priemyslu, a síce v rôznych iných odvetviach priemyslu.

Trhy súvisiace s inými odvetviami priemyslu (napr. elektronické obchodovanie, spotrebný tovar alebo elektronika), ktoré sú predmetom záujmu spoločnosti KUKA, sa vyznačujú najmä vysokým rastovým a ziskovým potenciálom.

Spoločnosť KUKA sa vo svojej stratégii koncentruje na rozvíjanie týchto nových trhov. Chceli by sme využiť regionálne možnosti rastu, a to najmä v krajinách Ázie a Severnej Ameriky s vysokým rastom. Pritom by mali byť stratégie, ktoré boli úspešne implementované v Európe, rozšírené aj na tieto trhy.

Vor allem in Märkten wie E-Commerce, Consumer Goods und Electronics ergeben sich Wachstumschancen.
Spoločnosť KUKA sa vo svojej stratégii koncentruje na rozvíjanie nových trhov a regiónov.

Kontinuálne etablovanie trvalo udržateľných a efektívnych nákladových štruktúr 

Spoločnosť KUKA už niekoľko rokov kontroluje interné procesy v rámci trvalo udržateľného programu efektivity a zlepšovania. Ide pritom o ziskový rast, ktorý je založený na efektívnej organizácii podniku a trvalo udržateľnom zladení produktov a procesov s potrebami zákazníkov, ako aj na kvalite a efektivite.
Pre podporu ziskového rastu sú presadzované rôzne opatrenia v oblasti "Operational Excellence".