Vyberte si svoje miesto:

Štát

Elektrizujúca budúcnosť

Inteligentná automatizácia v elektromobilite.


Spájanie znalostí pre elektromobilitu.

Ako jeden z celosvetovo vedúcich expertov na automatizáciu v automobilovom priemysle spája spoločnosť KUKA skúsenosti a znalosti v oblasti strojárenstva, projektového manažmentu, procesného know-how, uvádzania do prevádzky a servisu aj pre automatizovanú výrobu elektrických vozidiel a ich hnacích ústrojenstiev. Spoločnosť KUKA je partnerom pre automatizáciu, ktorá plní individuálne potreby zákazníkov s optimálnym vyvážením nákladov a úžitku.

Všetko z jedného zdroja: Automatizácia pre nové výzvy vo výrobe elektrických vozidiel.


Elektrifikované hnacie ústrojenstvo

Spoločnosť KUKA vás sprevádza na vašej ceste stať sa priekopníkom v transformácii na inovatívne technológie pohonu vo výrobe vozidiel, pričom je úplne jedno, na aký pohon vsadíte: HEV, PHEV, BEV, FCEV alebo REEV. Pre výrobu komponentov pre hybridné a čisto elektrické pohony vozidiel ponúka spoločnosť KUKA na mieru šité koncepty výroby s automatizačnými riešeniami a testovacími systémami pre zaistenie kvality - nezávisle od požadovaného stupňa automatizácie výrobného zariadenia.

Montážne a testovacie systémy

Od roku 2010 vyvíja spoločnosť KUKA automatizované montážne systémy pre výrobu komponentov elektrifikovaného hnacieho ústrojenstva a úspešne ich integruje u svojich zákazníkov. Spoločnosť KUKA dodáva montážne linky pre elektromotory, rotory, statory, hybridné prevodovky, nápravy a integrované nápravové systémy, a to vždy spolu s príslušnými testovacími systémami. Trend v oblasti elektromobility pritom stále viac smeruje k integrovaným a kompaktným e-modulom. Spoločnosť KUKA prostredníctvom inovatívnej automatizácie podporuje tento razantný vývoj.

Modulárne koncepty zariadení pre systémy akumulátorov energie

Elektromobilita si vyžaduje vysokovýkonné vysokonapäťové akumulátory. Spoločnosť KUKA ponúka modulárnu, flexibilnú a škálovateľnú automatizáciu, ktorá umožňuje efektívnu výrobu akumulátorov. Know-how spoločnosti KUKA spočíva v projektovaní, konštruovaní a uvádzaní výrobných liniek pre moduly a súpravy akumulátorov na kľúč do prevádzky. Spektrum služieb pritom pokrýva širokú škálu výrobných procesov - od presného laserového obrábania až po príslušné meracie a skúšobné systémy. Efektívna automatizácia vo výrobe akumulátorov znamená pre spoločnosť KUKA aj maximálnu presnosť, maximálne bezpečnostné požiadavky vo vysokonapäťovej oblasti a ergonómiu montážnych pracovísk.

Skúšobné a testovacie systémy pre akumulátory

Vysokovýkonné akumulátory používané v rámci elektromobility musia spĺňať prísne bezpečnostné požiadavky a maximálne kvalitatívne normy. Každý jeden komponent akumulátora je už počas výroby viackrát čo najpresnejšie preskúšaný a akumulátor sa na záver podrobuje tzv. "End-Of-Line" testu. Popri teste tesnosti absolvujú akumulátorové systémy rozsiahle elektrické testy zamerané na komunikáciu s elektrickým vozidlom a spracovanie signálov. Okrem toho sa testujú aj elektrické vlastnosti akumulátora, čo si vyžaduje príslušné nabíjacie a vybíjacie zariadenia s vysokou kapacitou. Spoločnosť KUKA okrem toho zohľadňuje stratégie pre prepracovanie v prípade chyby.

Výroba ľahkých karosérií

Zníženie hmotnosti vozidla je jedným z rozhodujúcich faktorov pre výrobu automobilov budúcnosti. Know-how spoločnosti KUKA prúdi aj do konštruovania ľahkých karosérií vozidiel s elektrifikovaným hnacím ústrojenstvom. Či už o konštrukciu zo zmiešaných materiálov alebo o čisto hliníkovú architektúru, spoločnosť KUKA vyvíja inovatívne automatizačné riešenia a najmodernejšie výrobné linky pre sériovú výrobu každého druhu architektúry karosérií a ovláda príslušné, technologicky náročné metódy spájania. Známy výrobca vyrába svoj prvý akumulátorovo-elektrický model najnovšej generácie na linke na výrobu karosérií od spoločnosti KUKA a už s ním na trhu dosahuje úspechy.

Konečná montáž

Náročnou montážnou úlohou pri výrobe automobilov je svadba, teda začlenenie hnacieho ústrojenstva do karosérie. To platí aj pre elektrické vozidlá, pri ktorých sú elektrické motory už integrované v nápravových moduloch. Náročné je najmä priskrutkovanie enormne ťažkých akumulátorov do podvozka, ktoré predstavuje veľkú výzvu. Umiestňovanie týchto komponentov možno vykonávať pomocou bežných zdvíhacích stolov na saniach, robotov alebo prepravných systémov bez obsluhy. V závislosti od požiadaviek zákazníka ponúka spoločnosť KUKA vždy vhodné riešenia s čiastočne alebo plne automatickými montážnymi prípravkami.

SmartProduction: Výroba zajtrajška.

Výrobcovia automobilov stoja pred výzvou, aby popri svojom konvenčnom portfóliu modelov vozidiel so spaľovacími motormi vyrábali aj stále viac modelov elektrických vozidiel. Zvyšujúca sa rozmanitosť typov, častejšie zmeny modelov a výrazné kolísavé veľkosti výrobných dávok si vyžadujú maximálnu flexibilitu a schopnosť zmeny. KUKA SmartProduction zjednocuje presne tieto faktory a umožňuje zákazníkom hospodárnu výrobu rôznych konštrukčných skupín pre modely so spaľovacími a elektrickými pohonmi na jednom zariadení. Výrobné bunky sú pritom v prípade SmartProduction miestne nezávislé od zásobovania konštrukčnými dielmi a nástrojmi. Individualizovaná výroba tak dosahuje predtým nikdy nepoznanú dimenziu.

Pod prúdom s inteligentnou automatizáciou.

Spoločnosť KUKA vás sprevádza na každom kroku procesného reťazca elektromobility. Od montážnych liniek pre moduly a súpravy akumulátorov cez rotačné zariadenia na zváranie trením pre výrobu akumulátorových kontaktov alebo telies pomocou robotom navádzaného trecieho miešacieho zvárania, robotické systémy pre montáž, kontroly kvality s testami netesnosti až po montáž súprav akumulátorov do elektrického vozidla. Ako spoľahlivý partner všetkých vedúcich výrobcov originálneho vybavenia (OEM) spája spoločnosť KUKA synergie z know-how z oblasti strojárstva a nových digitálnych riešení pre efektívnu a inteligentnú automatizáciu v elektromobilite. 

Objavte portfólio služieb spoločnosti KUKA v oblasti inteligentnej automatizácie pre elektromobilitu:

 • Montáž nápravových modulov

  Podvozok elektrických vozidiel s navzájom nezávislou prednou a zadnou nápravou sa čoraz viac vyvíja smerom k plne integrovanému elektrickému nápravovému hnaciemu systému. Na výrobnú linku sa dodáva a následne montuje ako kompletný modul. Vďaka tomu dochádza k zníženiu hmotnosti, zmenšeniu montážneho priestoru a k zníženiu výrobných nákladov.

  Uč sa viac

 • Linka pre akumulátorové moduly

  Hranolovitý, vreckový alebo cylindrický: nezávisle od tvaru akumulátorových článkov vyvíja spoločnosť KUKA procesne bezpečné a spoľahlivé linky na montáž akumulátorových modulov pre vysokonapäťové systémy akumulátorov energie pre ďalšie zabudovanie do akumulátorových súprav. Od predbežnej montáže cez izoláciu a napnutie, elektrické kontaktovanie, montáž dosiek, senzoriku a koncovú platňu až po skúšobnú stanicu.

 • Linka pre súpravy akumulátorov

  Montážny proces pre súpravy akumulátorov sa začína poskytnutím a prípravou častí telesa, akými sú platňa/vaňa a rám. Následne sa namontujú chladiace systémy a nanesie sa tepelne vodivá pasta alebo plnič medzier. Jednotlivé akumulátorové moduly sa vložia do telesa súpravy a tam sa upevnia. Potom sa vykonajú elektrická a tepelná integrácia, montáž veka a kvalitatívne a bezpečnostné testy akumulátorovej súpravy.

 • Montáž elektromotorov

  Výroba elektromotorov je už etablovanou technológiou. Aj napriek tomu však výrobcov stavia pred osobitné výzvy. Pri používaní vo vozidlách sa vyžaduje vysoký stupeň automatizácie výrobných zariadení. Okrem toho sú na súvisiace výrobné procesy kladené najvyššie kvalitatívne požiadavky. Pre tieto účely spoločnosť KUKA vyvíja a realizuje modulárne montážne zariadenia pre elektromotory na kľúč: Od dimenzácie cez naprojektovanie až po finálnu realizáciu a integráciu do vášho výrobného prostredia - škálovateľne od malosériovej až po veľkosériovú výrobu. Pre overenie optimálnej kvality vašich montovaných motorov a hnacích ústrojenstiev spoločnosť KUKA koncipuje a realizuje aj všetky potrebné skúšobné a meracie zariadenia.

  Uč sa viac

 • Utesnenie elektroniky pomocou extrúzie

  Automatizačné riešenie pre priame nanášanie extrudovaných nekonečných tesniacich profilov na komponenty

  Pre utesnenie napríklad elektronických konštrukčných skupín vyvíja spoločnosť KUKA flexibilné automatizačné riešenia, ktoré nasadzujú extrudované, nekonečné tesniace profily z plastu priamo na požadované komponenty. Spoločnosť KUKA dodáva vhodnú, robotom vedenú metódu extrúzie v súlade s úlohou tesnenia zákazníka, aby mohol zákazník následne vyrábať flexibilnejšie a vďaka skráteným dobám cyklov aj hospodárnejšie.

  Uč sa viac

 • Výroba karosérií pre elektrické vozidlá

  Moderné elektrické vozidlá majú špeciálne požiadavky na konštrukciu vozidla, ktorá výrazne ovplyvňuje aj architektúru karosérie: Veľký akumulátor sa priskrutkuje k podvozku a teleso akumulátora sa stáva štrukturálnym komponentom. V dôsledku použitia vysokonapäťovej techniky sa sprísňujú požiadavky na bezpečnosť, a to najmä v súvislosti s nárazovými testami. Ako expert na výrobu karosérií poskytuje spoločnosť KUKA know-how pre inovatívne automatizačné riešenia pre veľkosériovú výrobu a spĺňa vaše individuálne požiadavky na automobilové karosérie, a to pre každý typ architektúry karosérií.

  Uč sa viac

 • Výroba ľahkých karosérií

  Dosiahnuteľný dojazd je dnes rozhodujúcim faktorom pri rozhodovaní o kúpe elektrického vozidla. Pre zníženie spotreby zostáva aj výroba ľahkých konštrukcií v oblasti elektromobility naďalej významnou témou. Pre tento účel sa preberajú etablované prístupy výroby ľahkých karosérií. Nezávisle od toho, či ide o hliníkovú konštrukciu alebo náročnú zmes viacerých materiálov, využíva spoločnosť KUKA dlhoročné skúsenosti a ponúka riešenia pre automatizovanú sériovú výrobu automobilových karosérií v každom možnom variante.

  Uč sa viac

 • Montáž v hnacom ústrojenstve

  Spoločnosť KUKA je špecialistom na projektovanie, konštruovanie, výrobu a uvedenie automatizačných zariadení, samostatných montážnych liniek a komplexných montážnych systémov do prevádzky. Pre elektrifikované hnacie ústrojenstvo sa pomocou nich montujú komponenty pre elektromobilitu, akými sú elektromotory, predné a zadné nápravy a prevodovky pre hybridné vozidlá. Testovacia technológia KUKAtestovacie systémy KUKA so špičkovou technikou zaisťujú, aby váš namontovaný agregát fungoval bez problémov.

  Uč sa viac

 • Výroba akumulátorových komponentov pomocou metód špeciálneho zvárania

  Bunka s trecím miešacím zváraním pre teleso akumulátora

  Aj pri automatizovanej výrobe akumulátorových komponentov sa spoločnosť KUKA stará o kvalitu a bezpečnosť až do najmenšieho detailu. Pre realizáciu komplexných zvarových švov na telesách akumulátorov a elektroniky stavia spoločnosť KUKA na technológii robotom vedeného trecieho miešacieho zvárania. Táto metóda zvárania je obzvlášť vhodná pre spájanie neželezných kovov s nízkou teplotou tavenia. V prípade akumulátorových telies pre elektrické vozidlá sa napríklad podlahová platňa a rám po obvode pozvárajú pre vytvorenie vodotesného telesa. Spoločnosť KUKA okrem toho pri spájaní akumulátorových kontaktov a pri spájaní káblov a káblových očiek používa etablovanú metódu trecieho zvárania. Táto metóda tlakového zvárania zaisťuje mimoriadne pevné spojenia a spája tak rovnaké, ako aj rôzne materiály.

  Uč sa viac

 • Montáž rotorov a statorov

  Výroba rotorov a statorov pre elektromotory si pre ekonomický úspech okrem vysokej miery znalostí v oblasti technológií vyžaduje aj inovatívne automatizačné riešenia. Pre tento účel je nutné ovládať kľúčové procesy, ku ktorým patria navíjanie a impregnácia statorových cievok a osadenie rotora magnetmi a jeho vyváženie. Montážne procesy a príslušné stroje by navyše mali byť naprojektované a skonštruované modulárne. Tým umožňujú škálovateľnú dimenzáciu a pri narastajúcom dopyte hospodárne zvyšovanie počtu kusov. Predpokladom pre montáž rotorov je z ergonomických a bezpečnostných dôvodov takmer úplná automatizácia krokov výroby.

  Uč sa viac

 • Skúšobné systémy pre akumulátory

  Aby vysokonapäťové systémy akumulátorov energie spĺňali vysoké kvalitatívne štandardy a prísne bezpečnostné požiadavky, tak spoločnosť KUKA ich počas výroby a v rámci rôznych procesných krokov dôsledne podrobuje rôznym skúškam. Tieto rozsiahle testy funkčnosti si vyžadujú príslušné know-how a skúsenosti s meracou a skúšobnou technikou.

V ére elektromobility, inteligentných vozidiel a úplne nových prepravných služieb je automobilový priemysel konfrontovaný so základnými zmenami od vývoja cez výrobu až po logistiku. Spoločne s našimi zákazníkmi čelíme technologickým a obchodným výzvam. Len tak možno zaistiť existujúce konkurenčné výhody a zároveň vytvárať nové.

Larry Drake, CEO divízie Automotive v spoločnosti KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies