Vyberte si svoje miesto:

Štát

Roboty pro svařování v ochranné atmosféře KUKA 

Maximální produktivita a zároveň minimální provozní náklady: Svařovací roboty KUKA zaručují maximální efektivitu a dokonale zpracované svary, a to i při nepřetržitém provozu.


Maximální hospodárnost a flexibilita: Roboty pro svařování v ochranné atmosféře pro výzvy jakéhokoli druhu

Profitujte ze speciálních robotů pro svařování v ochranné atmosféře s nosnostmi od 6 do 22 kg, dosahem až 3 100 mm ve dvou konstrukčních provedeních, tj. jako robot s centrální rukou nebo robot s dutou hřídelí. Širokou nabídku společnosti KUKA kompletuje inovativní svařovací software jako KUKA.ArcTech a také řada polohovačů a lineárních jednotek pro ideální kompletní řešení v oblasti automatizace svařování a optimální výkonnost vašeho zařízení.

Najděte dokonalý nástroj na svařování vhodný pro váš projekt:

Naše roboty jsou přizpůsobeny nepřetržitému provozu s nízkými náklady na provoz a údržbu – ideální předpoklady pro náročné svařování.

Více než jen svařovací roboty

Kromě ryzích aplikací svařování v ochranné atmosféře nabízí KUKA rozsáhlý sortiment dalších modelů robotů pro řadu dalších procesních úkolů, např. pro vykládání a nakládání s nosností až 1 300 kg. 

KUKA vás podpoří před výrobou, během výroby i v postvýrobní fázi jedinečným spektrem poradenských a servisních služeb.


Dokonalá kvalita: Roboty pro svařování v ochranné atmosféře


Snadné programování a ovládání pomocí svařovacího softwaru KUKA.ArcTech

S inovativním softwarem KUKA.ArcTech lze úkoly obloukového svařování snadno ovládat pomocí intuitivních příkazů a strukturovaných nabídek přes modul KUKA smartPAD a rychle naprogramovat pomocí stavových tlačítek EasyTeach.

Rychlá integrace

Konfigurace typu Drag-&-Drop pomocí předkonfigurovaných profilů různých výrobců svářecích zdrojů (Binzel, ESAB, EWM, Fronius, Kemppi, Lincoln, Lorch, Megmeet, Migatronic, Miller nebo SKS) zaručují vysokou kompatibilitu a minimalizují rizika a doby uvádění do provozu.

Maximální kvalita svařování

Díky vynikající přesnosti dráhy a opakování, jakož i stabilní robotické mechanice jsou roboty KUKA zárukou maximální kvality svařování i při náročném nepřetržitém provozu.

Nízké provozní náklady a maximální disponibilita

Osvědčená robotická technologie KUKA garantuje vysokou disponibilitu zařízení v 3směnném provozu při minimálních nárocích na údržbu.

Ruční zaučování robotů pro svařování v ochranné atmosféře KUKA

S balíkem bezdrátového řízení KUKA ready2_pilot lze manuální vedení robota zvládnout obratem ruky. Funkce ručního vedení robota KUKA všech nosností je možné bez znalostí v oblasti programování. Jednotlivé body pohybu robota nebo celé dráhy lze ručně vést a ukládat jediným stisknutím tlačítka.

Ve spojení s KUKA.ArcTech je také možné na svařovacím hořáku přímo naprogramovat příkazy technologie sváření, a to pomocí tlačítek myši 6D.


Robotický navigátor zvyšuje produktivitu díky úsporám času a pomáhá díky intuitivnímu ručnímu ovládání zabraňovat chybám.

Máte zájem o naše roboty pro svařování v ochranné atmosféře?

Rádi vám poradíme a najdeme optimální komponenty pro vaše individuální požadavky na svařování. Ve skladu jsou k dispozici i repasované svařovací roboty.

Efektivní svařování v ochranné atmosféře díky správnému softwaru

KUKA.ArcTech: Integrovaná jednoduchost, výkonnost a kvalita

S pomocí softwarových produktů řady KUKA.ArcTech můžete svařovací aplikace programovat a ovládat pohodlně, intuitivně a při současném zajišťování kvality.

Využijte řízení parametrů svařování KUKA.ArcTech k jednoduché a rychlé definici svařovací úlohy. Každý soubor svařovacích dat lze opatřit mezními hodnotami procesu za účelem zajišťování kvality.

MIG/MAG svařování automobilových součástí 

Svařovací software a senzorika pro maximální produktivitu a flexibilitu vaší svařovací aplikace 

 • KUKA.ArcSense

  Sledování svaru pomocí senzoru světelného oblouku (TAST): Jako volitelné vybavení k softwaru KUKA.ArcTech analyzuje KUKA.ArcSense skutečné parametry svařování a kompenzuje tak automaticky tolerance, které vznikají např. v důsledku deformace teplem nebo nepřesností dílů. Pomocí senzoriky světelného oblouku jsou štěrbiny spojovány na k tomu určeném místě. Softwarové řešení KUKA.ArcSense zaručuje maximální kvalitu a reprodukovatelnost během svařování a lze jej kombinovat se všemi svařovacími roboty KUKA.
 • KUKA.ArcTech AdaptiveWelding

  Automatické přizpůsobení naprogramovaných parametrů svařování: Díky konfigurovatelnému rozhraní se přizpůsobují parametry svařování různým konstrukčním tolerancím a výrobním nepravidelnostem od obroku k obrobku, např. šířka spáry svaru. Přitom nehraje roli, zda k odchylkám dochází před nebo během svařování. Průběžné přizpůsobování předem definovaných hodnot zajišťuje konstantní a spolehlivě vysokou kvalitu svaru a zvyšuje produktivitu aplikace.

  Zde se dozvíte více.

 • KUKA.ArcTech MultiLayer

  Jednoduché programování několikavrstvých svarů: S pomocí KUKA.ArcTech MultiLayer můžete velmi rychle vytvořit program robotu několikavrstvého svaru jen prostřednictvím programování souřadnic bodu kořenové vrstvy. Uzpůsobení souřadnic bodu programu vícevrstvého svařování se provádějí už jen v kořenové vrstvě, změny se přenášejí automaticky na následující vrstvy. Předem definované hodnoty pro přesazení a také plánované parametry svařování je možné uložit v databázi podle jednotlivé výplňové a krycí vrstvy.

 •  KUKA.SeamTech Finding

  Hledání dílů a svarů pomocí inteligentního liniového laseru: Na základě měření může laserový senzor zaznamenat několik informací o geometrii dílu, na jejichž základě KUKA.SeamTech Finding rychle a přesně vypočítá korekci dílu, svaru nebo jednotlivých bodů dráhy. Vyskytující se odchylky je možné kompenzovat v až 6 dimenzích.

  Zde se dozvíte více.

 • KUKA.SeamTech Tracking

  Sledování hran a svarů během svařování: S pomocí inteligentního senzoru liniového laseru a díky zvlášť výkonnému ethernetovému rozhraní v reálném čase může KUKA.SeamTech Tracking provést přesnou korekci naprogramované svářecí dráhy. Robot tak může i při vysokých rychlostech svařování samostatně přizpůsobovat pozici a délku svaru v závislosti na daném dílu.

  Zde se dozvíte více.

 • KUKA.TouchSense

  Hledání dílů a svarů svařovacím hořákem nebo externím senzorem: KUKA.TouchSense kompenzuje odchylky tvaru a polohy obrobků srovnávacími měřeními před svařováním . Vyskytující se odchylky je možné kompenzovat v až 6 dimenzích. Kombinace s rychlými měřicími vstupy umožňuje vyšší rychlost hledání a přesnější výsledky měření. Zjišťování polohy dílce lze provést buď taktilně nebo bezdotykově.

  Uč sa viac

 • KUKA.Tracc TCP 

  Automatická kontrola tzv. TCP (Tool-Center-Point):  KUKA.Tracc TCP zjišťuje skutečné hodnoty TCP a zajišťuje, aby svařování proběhlo na k tomu určeném místě. Produktivita svařovací buňky je tak automaticky udržována na nejvyšší úrovni a zabraňuje se časově náročnému ručnímu opětnému programování např. po kolizi nebo po výměně krčku hořáku z důvodu opotřebení. Zvláštností při tom je, že KUKA Tracc TCP při absolutně přesném referenčním měření TCP zjišťuje jeho absolutní hodnotu a proto zohledňuje výrobní tolerance svařovacího hořáku.

 • KUKA.Sim

  Offline programování svařovacích zařízení a svařovacích robotů: KUKA.Sim podporuje simulaci i tvorbu jednoduchých robotických sekvencí. Rozsáhlá knihovna dílů a funkce plug and play umožňují studia koncepcí a analýzy dosažitelnosti bez uvádění dob taktu. Spojení s KUKA.OfficeLite v reálném čase umožňuje analýzu dob taktu, tvorbu programů robotu a také definování kinematik. Simulace lze kdykoli uložit v podobě souboru s videem nebo jako 3D soubor ve formátu PDF a přehrát.

   

Příklady

Seznamte se podrobněji s rozmanitými možnostmi použití robotů pro svařování v ochranné atmosféře od firmy KUKA.

Bílá kniha: Svařování hliníku? Žádný problém.

Hliník je díky ideální kombinaci lehkosti a pevnosti důležitým prvkem v oblasti elektromobility. Při svařování a spojování klade hliník vysoké nároky na použité technologie. Se svým rozsáhlým procesním know-how a vhodnými výrobky Vás KUKA dokonale připraví na technologický přechod na elektromobilitu. Na příkladu bateriové skříně je zjevné, jak roboty umožňují výrobu hliníkových dílů na nejvyšší úrovni jakosti.

Přečtěte si, co je při svařování hliníku v elektromobilitě důležité.

Stáhnout Bílou knihu