Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA KR 16 zvárajú komponenty vozidiel v spoločnosti AL-KO

Inovatívne robotické zváracie zariadenia vo výrobe vozidiel.


Inovatívne robotické zváracie systémy pre automobilový sektor

Spoločnosť AL-KO Kober Group vyvíja a vyrába inovatívne produkty v oblasti techniky vozidiel, záhrady + hobby a vo vzduchotechnike. Medzinárodne úspešná skupina podnikov zamestnáva v prevádzkach po celom svete viac ako 4000 pracovníkov. Pri všetkej globalizácii a expanzii úspešného podniku sa výroba osvedčených náprav a komponentov prívesov AL-KO pre európsky trh uskutočňuje tradične v centrále firmy v švábskej obci Kötz. Nápravy pre úžitkové prívesy a obytné vozidlá od firmy AL-KO sa v odvetví využívajú ako benchmark.

Veľmi náročné zváranie náprav prívesov

Zvary komponentov vozidiel sú vystavené vysokým dynamickým zaťaženiam , preto zváranie náprav prívesov patrí k najnáročnejším úlohám spojovacej techniky. Procesne bezpečné zváranie a technika zariadenia state-of-the-art sú tu nevyhnutným predpokladom pre garantovanie maximálnej kvality konštrukčných dielov pri súčasne neobmedzenej flexibilite.

Dve zváracie jednotky zvyšujú flexibilitu

Na výrobu kyvných pák, poistiek proti krádeži a rôznych nadstavbových dielov pre nápravy úžitkových prívesy stavila spoločnosť AL-KO na dve identické zváracie jednotky vedúceho systémového integrátora Robolution. Výroba na týchto staniciach dominuje od malých dávok medzi 10 a 500 dielmi a enormného množstva variantov. Univerzálne jednotky Robolution prinášajú do hry so svojimi dvoma rozdielnymi špeciálnymi polohovačmi neuveriteľnú flexibilitu a garantujú vďaka použitiu šesťosového zváracieho robota KUKA KR 16 súčasne vynikajúcu kvalitu a produktivitu.

Šesťosový zvárací robot KUKA KR 16 presviedča vďaka svojej rýchlosti a precíznosti pri zváraní

Šesťosový priemyselný robot poskytuje najlepšie výsledky zvárania

Zariadenia určujúce smerovanie sa vyznačujú 5-osovým polohovačom a TurnFix, dodatočným špeciálnym polohovačom umiestneným na pozdĺžnej strane zariadenia, pomocou ktorých sa dajú dosiahnuť senzačne krátke vedľajšie časy. Vďaka inteligentnému dimenzovaniu zariadení s orbitálnym polohovačom a TurnFix sa dá paralelne s hlavným časom osádzať na dvoch staniciach. Šesťosový robot KR 16 presviedča vďaka svojej rýchlosti, presnosti a poskytuje tak vynikajúce výsledky zvárania.

Rýchle prestrojenie a výroba mnohých variantov dielov 

Toho času je v zariadení uložených takmer 100 rôznych programov pre varianty dielov. Prestrojenie na iný variant dielov sa dá vo väčšine prípadov zvládnuť do päť minút. Spektrum dielov siaha od rôznych malých dielov až po komponenty s maximálnou dĺžkou 800 milimetrov. Tak kompletné zváracie programy ako aj prípravky sa dajú kedykoľvek prevziať z jedného zariadenia na druhé. To prináša dodatočnú flexibilitu. Aj držanie skladu a zásob náhradných dielov je mysliteľne jednoduché. V prípade poruchy na zariadení by sa dali aj obzvlášť súrne zákazky bez straty času zvárať na druhom zariadení.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.