Vyberte si svoje miesto:

Štát

Laserový portál Reis v spoločnosti Voestalpine

Laserový portál Reis v súhre reže a odihľuje štrukturálne diely pre automobilový priemysel.


Východisková situácia

Voestalpine Plastic Solutions – dcérska spoločnosť skupiny voestalpine – vyrába a obrába v holandskom výrobnom závode Roosendaal štrukturálne diely z plastu pre nový Mercedes triedy C a triedy E. Pomocou laserových rezacích jednotiek od spoločnosti Reis vyreže výrobca veľmi rýchlo a veľmi flexibilne – bez špeciálnych nástrojov – akýkoľvek ľubovoľný obrys z výliskov a odihlí ich v tom istom cykle. Príslušné diely od dutiny pre rezervné koleso cez medzisteny a tyče nárazníka až po obloženia dna vozidla sa musia v závislosti od tvaru spracovať pomocou lisov s lisovacou silou 100 – 2 500 t. Aby nebol podnik odkázaný na drahé, ťažké lisovacie formy, obrába podnik napríklad opláštenia priestoru motora (za benzínom) Mercedesov triedy C a E pomocou lasera.

Úloha

Podnik pri výrobe konštrukčných dielov používa tzv. Sheet Molding Compound (SMC). Pritom sa plnoautomaticky reže plnivo namočené v živici a sklené vlákna. Vzniká takzvaný polotovar SMC vo forme plátu. Plátové, duroplastické reakčné živice a sklené vlákna slúžia teraz na výrobu kompozitných materiálov zosilnených vláknom s vysokou stabilitou a schopnosťou prijať energiu v konečnom stave. Hotové obloženie priestoru motora sa vyberie z lisu a musí sa po vychladnutí v nasledujúcom kroku ešte ďalej opracovať. Potom je nutné vyrezať pomocné kanály na zatekanie, vyhotoviť montážne otvory a odihliť všetky hrany. Ak by existovalo len jedno jediné vyhotovenie, padla by voľba na lis s príslušnými nástrojmi. Komplexný tvar a množstvo variantov – v závislosti od neskoršie zabudovaného motora vo vozidle však v spoločnosti Voestalpine Plastic Solutions predurčovalo toto riešenie ako nepraktické.
Reis Laser-Portal von Außen mit Drehtisch
Vďaka otočnému stolu sa dajú dosiahnuť vysoké počty kusov

Riešenie

Prečo sú doby pracovného taktu také rozhodujúce, sa dá vytušiť z jedného čísla. Tri milióny dielov. Keďže ide o maximálnu rýchlosť a optimálne využitie dostupného priestoru, použije sa vysoko dynamický laserový portál s integrovaným vedením lúča. Doba cyklu pre dodatočné obrábanie je tu značne pod dobou lisu použitého na proces tvarovania. Pomocou jedinečného laserového portálu Reis a vďaka optimalizácii bolo obrábanie podstatne skrátené a bolo možné dobu skrátiť pod dobu pracovného taktu zvyčajného, klasického robota s kĺbovým ramenom. Lineárne priame pohony v hlavných osiach umožňujú veľké zrýchlenia a rýchlosti pojazdu ako aj stabilné držanie dráhy. 
Reis Laser-Portal entgratet ein Bauteil
Vysoko dynamický laserový portál umožňuje značné skrátenie doby dodatočného obrábania.

Nová robotická rezacia jednotka Reis v spoločnosti Voestalpine Plastic Solutions značne urýchlila obrábanie obloženia priestoru motora. Takto je možné bezpečne dosiahnuť počty kusov a požadovanú kvalitu, ktorú si vyžaduje výrobca vozidiel Mercedes Benz.

William Engelen, projektový vedúci, voestalpine Plastics Solutions

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.