Vyberte si svoje miesto:

Štát

Coating Robot

Roboty KUKA v montáži v spoločnosti NEUE HALBERG GUSS

25 robotov KUKA plnoautomaticky montuje v spoločnosti NEUE HALBERG-GUSS balíky jadra kľukového priestoru.


Spoločnosť NEUE HALBERG-GUSS GmbH vyrába a vyvíja so svojimi 2 250 pracovníkmi v prevádzkach Saarbrücken a Leipzig blok valcov a kľukovej skrine, hlavy valcov pre priemyselné motory z liatiny a odlievané kľukové hriadele. Podnik je považovaný za európskeho trhového a technologického lídra.

Pritom paleta produktov siaha od filigránskych trojvalcových blokov pre osobné automobily až po veľkoobjemové agregáty V8 pre úžitkové vozidlá. K tomu sa pridá ložiskový tunel z tvárnej liatiny ako aj dosky lôžok z hliníka. K zákazníkom patria známi výrobcovia automobilov a úžitkových vozidiel ako napr. Volkswagen, Daimler, BMW, Audi, MAN, Scania alebo Iveco.

Plnoautomatická montáž pomocou maximálne troch rôznych veľkostí robota

Pre montáž balíkov jadra kľukového priestoru podnik vo výrobnom závode Saarbrücken hľadal riešenie automatizácie na kompletnú montáž. „Ako skúsený a kompetentný vývojový partner sprevádzame našich zákazníkov od produktovej idey až po sériovú zrelosť.

Skonštruovať balíky jadra tak, aby sa dali plnoautomaticky montovať, je pritom zvláštna výzva“, vysvetľuje Peter Koch, vedúci projektu v spoločnosti NEUE HALBERG-GUSS. Automatizácia na báze robotov pritom má byť najflexibilnejším, najproduktívnejším a kvalitatívne najlepším riešením. Na montáž balíkov jadra kľukového priestoru by sa mali používať maximálne tri rôzne veľkosti robotov.

Coating Robot
25 robotov KUKA sa stará o plnoautomatický priebeh montáže v najvyššej presnosti

Tie musia byť na jednej strane najlepšie vystrojené na špeciálny podmienky v zlievarenskom prostredí a na druhej strane by mali umožňovať obzvlášť priestorovo úsporný a kompaktný koncept jednotky.

Vhodný robot KUKA pre každý pracovný krok

25 robotov KUKA sa stará o plnoautomatický priebeh všetkých montážnych krokov v najvyššej presnosti. Prvé roboty v procese montáže sú zlievarenské roboty KR QUANTEC Foundry. Najprv z jadrovacieho stroja odoberú kompletnú sadu jadier, pozostávajúcu z vodného plášťa, vyvažovacích hriadeľov, kanálových jadier, jadra vodného čerpadla, jadra termostatu, jadra kolesa, jadier kľukového priestoru a pätkového jadra, a položia na otočné stoly.

Stoly sa následne otočia o 180 stupňov k menšiemu robotu KR 5 arc. V následnom koncerte čiastková-montáž-a-odihlenie sú potom nasadené flexibilné roboty KR 5 arc a KR AGILUS – rovnako nad hlavou, bočne na podstavci a stojac. Odihľujú, namontujú jadro termostatu a s najvyššou presnosťou nastavia otvory na vodnom čerpadle, na priestore kolesa a kľuky, na jadre vodného plášťa a na kľukovom a pätkovom jadre.

Po otočení oboch otočných stolov opäť do pôvodnej polohy odoberú tri ďalšie roboty KUKA zo série KR QUANTEC jednotlivé jadrá a položia ich na ďalší otočný stôl s čiastkovou montážou. Po ďalšom otočení o 180 stupňov dva ďalšie roboty KR 300 odstavia kompletne zmontovaný balík.

Nasledujúci robot odoberie balík a prejde s ním pod stacionárnu skrutkovaciu stanicu. Po zoskrutkovaní ho položí šesťosový robot na ďalší otočný stôl, ktorý otočí kompletne zmontovaný balík do jednotky na aplikáciu nástreku. Po príchode tam prevezme robot KR 300 balík a ponorí ho do nástreku. Vychýlením a otáčaním zabezpečí rovnomerné nanesenie nástreku a nechá balík následne odkvapkať. Potom sa balík s nástrekom zloží naspäť na otočný stôl a opäť otočí o 90 stupňov k manuálnej kontrolnej stanici.

Coating Robot
Dva roboty KUKA KR 300 garantujú ideálne doby taktu pri aplikácii nástreku

Po povolení zo strany robotníka zoberie posledný robot zostavené balíky jadier a položí ich na regál s ôsmymi miestami. Keď sú všetky naplnené mokrými balíkmi jadier s aplikovaným nástrekom, regály sa presunú do sušiacej pece, až potom hotové produkty zaujmú svoje miesto vo výškovom regálovom sklade.

25 robotov harmonizuje ako orchester

So svojim rozsiahlym portfóliom robotov ponúka KUKA vhodné riešenia pre najrozličnejšie pracovné kroky ako aj pre súhru jednotlivých robotov. V spoločnosti NEUE HALBERG-GUSS teraz harmonizuje 25 robotov ako orchester. Celkovo dvanásť robotov KR 300 R2500 ultra F, jedenásť KR 5 arc a dva KR 6 R900 sixx od roku 2013 plnoautomaticky montuje balíky jadier kľukového priestoru.

S robotmi KR 300 R2500 ultra F stavila spoločnosť NEUE HALBERG-GUSS na pravých zlievarenských expertov. Roboty z produktového radu KR QUANTEC ultra sa vyznačujú vysokým zaťažením pri najväčšej výkonnosti a najštíhlejšej konštrukcii na trhu. Ich ideálna oblasť nasadenia je manipulácia s ťažkými konštrukčnými dielmi a opracovanie s najvyššou presnosťou.

Ruka Foundry odolná voči kyselinám a lúhom vo vyhotovení Foundry, ktorá odolá nečistte a prachu a krátkodobo znesie teploty až do 180 °C. Roboty KR 5 arc a modely KR AGILUS presviedčajú v montážnom procese vďaka najvyššej presnosti, flexibility a rýchlosti. Pritom sa dajú typy robotov zo segmentu malých robotov a z nízkeho rozsahu zaťaženia zabudovať obzvlášť priestorovo úsporne v kompaktnom koncepte jednotiek.


Zariadenie na báze robotov u nás viedlo k nárastu produktivity a kvality o 50 percent

Peter Koch, projektový vedúci v spoločnosti NEUE HALBERG-GUSS

Vysoká kvalita pri nízkych nákladoch

Dnes montuje orchester robotov na jednom zariadení približne 400 balíkov jadier za zmenu. Okrem toho bolo možné značne znížiť výrobné náklady. Riešenie automatizácie na báze robotov okrem toho garantuje ľuďom zo Saarbrückenu stabilne vysokú kvalitu montovaných balíkov jadra kľukového priestoru.

Rôzne typy robotov harmonizujú v zariadení ako orchester

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.