Vyberte si svoje miesto:

Štát

Roboty KUKA montujú a zvárajú tlmiče hluku v spoločnosti Roth-Technik

Rozsiahle riešenie automatizácie v spoločnosti Roth-Technik zdvojnásobuje výrobu tlmičov hluku pre výrobcu úžitkových vozidiel.


Takéto komplexné a všestranné robotické zariadenie je v Rakúsku výnimočný prípad: Na „Páse 8“ firmy Roth-Technik je celkovo desať zváracích a manipulačných robotov KUKA prepojených do jednej výrobnej linky. Porovnateľné riešenia sa nájdu len v automobilovom priemysle. Firma Roth-Technik z dolnorakúskeho St. Aegyd tým vykročila na odvážne a úplne nové cesty vo výrobe. Roth-Technik je výrobcom prvej výbavy a systémovým partnerom pre európsky priemysel úžitkových vozidiel a vyrába od 1983 výfuky pre nákladné automobily, traktory, vysokozdvižné vozíky, autobusy atď. S touto komplexnou výrobnou linkou sa vyrába nová generácia tlmičov hluku pre MAN, ktorá zodpovedá norme pre emisie EURO 6.
Robot KUKA zvára tlmič hluku v spoločnosti Roth-Technik.

Inovatívne riešenie automatizácie pomocou robotov KUKA

Neustále rastúce nároky na kvalitu v automobilovom priemysle voči subdodávateľom boli jedným z dôvodov pre inovatívne riešenie automatizácie pomocou robotov KUKA. Okrem toho priemysel očakáva vyššie kapacity pre vyššie počty kusov, nové zákonné predpisy pre emisné limity pri čistení spalín si vyžadujú obnovy produktov a tým enormnú flexibilitu vo výrobe. V konečnom dôsledku hmotnosť tlmiča hluku Roth-Technik od 120 do 150 kg ďaleko presahuje hranice ľudských síl. Automatizácia bola nutne potrebná. Na „Páse 8“ sa vyrábajú rôzne varianty tlmičov hluku, t. zn. že sa výrobná linka musí dať jednoducho rozšíriť a prebudovať na iné typy výroby. Okrem toho sa musí sať ľubovoľne zvýšiť počet kusov. Pritom s musel značne skrátiť doba pracovného taktu. Pri plnom vyťažení to znamená zdvojnásobenie vyrábaného počtu kusov zo 60 na 120 za zmenu. Okrem toho sa do nového riešenia museli integrovať dva existujúce stroje, ktoré platili ako fixné veličiny. Automatizačná linka musela prepojiť tak manipulačné úlohy ako aj úlohy zvárania elektrickým oblúkom. Navyše sa má pohybovať 150 kg ťažkými dielmi až po filigránskym malým dielom.

Montážne a zváracie roboty ako tímy

Celkovo zahŕňa výrobná linka 20 rôznych staníc, z toho 12 čistých zváracích staníc. Tri KR 270 R2700 ultra sú namontované na lineárnej jednotke KUKA KL 1500 a presúvajú tlmiče hluku k rôznym pracovným staniciam. Aby bolo možné na tlmiče hluku upevniť rôzne menšie jednotlivé diely, sú do zváracích jednotiek integrované dva malé manipulačné roboty typu KR 5 R850. Roboty uchopia jednotlivé diely zo zásobníka a držia ich presne pri tlmičoch hluku, kde sú zváracím robotom prichytené, resp. prizvárané. Päť zváracích robotov KR 16 L8 arc HW dopĺňa výrobnú linku. Tento typ robota od spoločnosti KUKA je považovaný za špecialistu na zváranie v ochrannej atmosfére, predovšetkým pri zváraní väčších konštrukčných dielov. Konštrukcia HollowWrist so 60mm prepúšťacím otvorom integruje horáky a prívody médií od rôznych výrobcov, takže sú zváracie balíky vždy chránené a okrem toho garantujú vyššiu pevnosť a menšie vibrácie.

Škálovateľné zaťaženie a dosah

Nasadenie troch KR 270 R2700 ultra so sebou prináša rozhodujúce výhody. Roboty dokážu pohybovať dielmi v dosahu 2700 mm a so zaťažením až do 270 kg. Zaťaženie a dosah sa dá presne odstupňovať, takže sú vhodné pre akúkoľvek oblasť použitia.

Séria KR QUANTEC sa obzvlášť vyznačuje konštrukciou robota: štíhly, s objemom o 25 % menším ako predchádzajúca séria KUKA, preto s menšími priestorovými požiadavkami, ale s lepšou dostupnosťou. Pevnejšia mechanika, zvýšená presnosť dráhy a vyššia modularita robia z tohto robota technického lídra na trhu.

Roboty KUKA KR QUANTEC pohybujú ťažkými tlmičmi hluku k pracovným staniciam.

Najlepšia presnosť opakovania a najvyššia kvalita

Aby bolo možné na tlmiče hluku upevniť rôzne menšie jednotlivé diely, sú do zváracích jednotiek integrované dva malé manipulačné roboty typu KR 5 R850. Vo všeobecnosti sa tento druh robotov nasadzuje tam, kde je potrebná vysoká miera rýchlosti a presnosti. Päť zváracích robotov KR 16 L8 arc HW dopĺňa výrobnú linku. Tento typ robota od spoločnosti KUKA je považovaný za špecialistu na zváranie v ochrannej atmosfére, predovšetkým pri zváraní väčších konštrukčných dielov. Presnosť opakovania tohto nového typu robota je +/-0,04 mm, č je mimochodom najvyššia trieda. Nové riešenie je nielen efektívnejšie, ale odbremeňuje pracovníkov a chráni produkt. Takto sa dajú dosiahnuť vyššie požiadavky na kvalitu. Keďže sa s čoraz ťažšími dielmi nemuselo viac manipulovať ručne, dalo sa predchádzať poškodeniam. 
Zváracie roboty KR 16 L8 arc HW od spoločnosti KUKA majú najlepšiu presnosť opakovania vo svojej triede.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.