Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA KR AGILUS WP umožňuje v spoločnosti SAACKE rýchle a precízne vedenie nástroja

Spoločnosť Gebr. SAACKE GmbH & Co. KG z badenského Pforzheimu sa špecializuje na výrobu presných nástrojov a nástrojárskych brúsok.


Zákazníkmi rodinného podniku založeného v roku 1892 sú výrobcovia nástrojov a strojári, ale aj firmy z automobilového a leteckého priemyslu.

Spoločnosť SAACKE s približne 200 pracovníkmi ponúka svojim zákazníkom rozsiahly servis od vývoja a výroby presných nástrojov a nástrojárskych brúsok cez školenia a technické poradenstvo až po prispôsobenie softvéru. Stredne veľký podnik je mimo Európy aktívny prostredníctvom troch dcérskych spoločností v severnej Amerike, Číne a Indii. 

Automatizácia na báze robotov má značne skrátiť doby výmeny pri procese brúsenia.
Pre plynulé osádzanie brúsneho centra typu UW I F rôznymi obrobkami sa spoločnosť SAACKE usilovala o značné skrátenie dôb výmeny. Podnik sa preto rozhodol pre automatizáciu procesu brúsenia na báze robotov. Robot KUKA zo série malej robotiky KR AGILUS vo vodotesnom vyhotovení sa dnes stará o rýchle a precízne odovzdávanie a odoberanie obrobkov a tým o optimálne vyťaženie nástrojárskej brúsky.

Zameranie na presnosť a rýchlosť

„Pre centrum na brúsenie nástrojov typu UW I F sme hľadali automatizované riešenie, ktoré pracuje rýchlo a precízne. Aby bola zaručená čo najvyššia flexibilita, mal by byť do zariadenia integrovaný robot, ktorý dokáže zvládnuť rôzne úlohy“, vysvetľuje Gerhard Kopp, vedúci konštrukcie/obchodného úseku strojov v spoločnosti SAACKE. Pri hľadaní vhodného partnera sa spoločnosť SAACKE rozhodla pre KUKA. 

 

Robot KUKA KR AGILUS sa stará o rýchle a precízne odovzdávanie a odoberanie obrobkov.

Presvedčil nás pomer cena/výkon ako aj flexibilná programovateľnosť robotov.

Gerhard Kopp, vedúci konštrukcie/obchodného úseku strojov v spoločnosti SAACKE

Pri koncepcii plne automatizovaného zariadenia boli do procesu zapojené oddelenia konštrukcie, zákazníckeho servisu a IT. Tým by malo byť zabezpečené, že sa na jednej strane pracovné procesy odladia presne podľa požiadaviek zákazníka, na druhej strane sa zariadenie jednoducho obsluhuje.

Pri konštrukcii zariadenia museli vývojári dbať na celý rad zvláštností. Aby mohli byť rôzne práce spoľahlivo vykonávané v predpísanom takte, bol robot vybavený dvojitým chápadlom. Nato bol špeciálne vyvinutý program. Pomocou neho sa dá nosič obrobkov vyprázdniť a opäť naplniť v jednom pracovnom kroku – dôležitý aspekt pre zvýšenie efektivity.

Robotická jednotka bola okrem toho koncipovaná tak, aby bolo bez problémov možné prestrojenie na iné obrobky. „Integrácia robota do procesov stroja si vyžiadala nielen prispôsobene opláštenia stroja ale aj vývoj vhodného rozhrania medzi robotom – a riadením stroja“, opisuje Kopp ďalšiu výzvu, ktorá bola úspešne zvládnutá.

Vkladanie a odoberanie obrobkov dvoma chápadlami 

Šesťosový KUKA KR 6 R900 sixx WP odoberá v robotickej jednotke z jednej palety obrobok určený na spracovanie, napríklad otočnú reznú platničku alebo nástroj so stopkou. Otočné rezné platničky sa nasadia na pin. Následne polohuje obrobok pred dvere jednotky, ktorá sa potom automaticky otvorí.

Rameno robota sa potom presunie cez otvorené dvere k brúsnemu zariadeniu mimo robotickej jednotky, kde sa počas prebiehajúcej prevádzky už nachádza opracovaný obrobok. Druhým chápadlom odoberie robot tento obrobok a následne rýchlym otočením ramena chápadla vloží nový obrobok.

Začne opracovanie nového obrobku pomocou nástrojárskej brúsky UW I F. Zatiaľ sa rameno robota vráti späť do robotickej bunky. Tam sa opracovaný obrobok vyčistí v ofukovacej stanici a opäť odloží do palety, kým robot uchopí nasledujúci obrobok určený na opracovanie a pracovný cyklus začne odznova. 

Náročné prekladanie pre perfektný výrobný proces

Od júna 2015 sa nachádza jednotka s KUKA KR 6 R900 sixx WP v prevádzke u zákazníka SAACKE. Robot zo série KR AGILUS disponuje zaťažením šesť kilogramov a pracuje mimoriadne presne tak s veľmi ľahkými otočnými reznými platničkami s hmotnosťou niekoľko gramov, ako aj s nástrojmi so stopkou do hmotnosti 2,5 kg.

S dosahom 900 mm robot ideálne pokrýva celú pracovnú oblasť. V jednotke sa používa mimoriadne robustný vodotesný variant malého robota. Disponuje stabilnými krytmi z ušľachtilej ocele, odolnou povrchovou úpravou ako aj dodatočnými tesneniami vnútri, ktoré umožňujú nasadenie v nástrojárskych obrábacích strojoch.

KUKA KR AGILUS je vyhotovený vo vodotesnom variante, ktorý umožňuje nasadenie v nástrojárskych obrábacích strojoch.
To zabraňuje vniknutiu chladiaceho a mazacieho prostriedku (CHMP) a brúsneho oleja do robota – dôležitý dôvod, prečo sa spoločnosť SAACKE rozhodla pre KR AGILUS WP, ktorý spĺňa zvýšenú triedu ochrany IP 67. „Robot síce nie je vystavený priam prúdu CHMP, ale v pracovnom priestore vzniká počas výmeny obrobkov hmla z CHMP resp. z oleja“, vysvetľuje Kopp. Bez špeciálnej ochrany by sa preto mohli vyskytnúť poškodenia tesnení, vedení alebo meracieho systému.

Riešenie na báze robotov aj pre ostatné brúsne centrá SAACKE

Spoločnosť SAACKE prezentovala pilotný projekt automatizácie na báze robotov už na veľtrhu EMO 2015 v Miláne. „Pozitívna reakcia našich zákazníkov nás utvrdila v tom, že táto ponuka predstavuje dôležitý doplnok nášho portfólia“, zosumarizoval Kopp. Robot kompletne spĺňa očakávania spoločnosti SAACKE ohľadne rýchlosti a flexibility.

Súhra s robotom KUKA značne zlepšila vyťaženie stroja.

Vďaka skrátenej dobe od triesky po triesku – podľa smernice VDI 2852 definovanej doby medzi odsunom jedného nástroja a prísunom nasledujúceho nástroja do tej istej pozície obrábania – sa značne zlepšilo vyťaženie stroja. Okrem toho sa dali na základe spoľahlivého priebehu značne zredukovať nároky na obsluhu stroja.

„Pomocou tohto riešenia sa dá bez problémov zrealizovať veľkosériová výroba obrobkov“, bilancuje Kopp. Preto spoločnosť SAACKE plánuje v budúcnosti adaptovať automatizáciu na báze robotov aj na iné typy strojov. Takto je napríklad možná integrácia ďalších funkcií, ako napr. popisovania obrobkov laserom.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.