Metaalbewerking

Robot KUKA automatizuje obrábanie plechových dielov

Robot KUKA zo série KR QUANTEC ultra umožňuje robotickú manipuláciu a odstraňovanie výronkov z plechových dielov u výrobcu kuchynských prístrojov v južnom Nemecku. Robot pritom samostatne uchopuje plechové diely a privádza ich k brúske, kde sa vykoná odstraňovanie výronkov.

Automatizácia v kovospracujúcom priemysle

Potenciály automatizácie v kovospracujúcom priemysle ešte nie sú celkom využité. Podniky tohto odvetvia zdanlivú problematiku rozhraní a chýbajúce vedomosti v programovaní robotov považujú za veľké výzvy. Spoločne so spoločnosťou KUKA Kirchner Konstruktionen GmbH vyvinula plnoautomatizovanú robotickú aplikáciu, ktorá jednoducho umožňuje robotickú manipuláciu a odstraňovanie výronkov z plechových dielov. Robot KUKA je okrem toho schopný opracovať 30 rôznych plechových dielov. 

Automatizované odstraňovanie výronkov v šiestich procesných krokoch

Robot je najprv naprogramovaný pre celkovo šesť pracovných krokov. Potom robot skontroluje dodané konštrukčné diely, následne ich uchopí a uloží na prepravný pás. Prepravný pás prepravuje plechy k obrábaciemu stroju, kde sa vykoná odstraňovanie výronkov. Po procese odstraňovania výronkov robot KR QUANTEC ultra samostatne odoberie diely z výstupného pásu a potom ich odloží. Aby robot triedy vysokého zaťaženia dokázal vykonať automatizované opracovanie plechových dielov, je odkázaný na podporu ďalších komponentov KUKA.
Metaalbewerking
Robot KUKA automatizuje proces odstraňovania výronkov.

S aplikačným softvérom KUKA: Robotické opracovanie plechových dielov z jedného zdroja

Vizualizačný softvér KUKA.HMI zenon podporuje robotníka pri zadávaní druhu plechového dielu do riadenia. KUKA.VisionTech, softvér na rozpoznávanie predmetov, kontrolujte, či konštrukčný diel bol dodaný v správnej polohe. Softvér okrem toho identifikuje, kedy sa konštrukčný diel po odstránení výronkov môže znovu uchopiť. Technologický balík KUKA.ConveyorTech zabezpečuje plynulé ukladanie dielov na montážnu linku a dopravný pás. Za bezpečnosť je zodpovedný softvér KUKA.SafeOperation. Pomocou programu je možné jednoducho stanoviť pracovné a ochranné oblasti. Týmto je zabezpečená bezpečná a účinná spolupráca človeka a robota. 
Metaalbewerking
KUKA.VisionTech umožňuje autonómne opracovanie plechových dielov

Náš zákazník môže vďaka robotickej aplikácii optimalizovať svoje procesy, vykonávať opracovanie rôznych konštrukčných dielov a v konečnom dôsledku výrazne zvýšiť kvalitu výrobkov.

David Hess, projektový vedúci spoločnosti Kirchner Konstruktionen GmbH

Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies