Vyberte si svoje miesto:

Štát

Spolupráca človeka a robota pri nastavení svetlometov

Na odbremenenie robotníkov v spoločnosti Ford dva roboty KUKA LBR iiwa prevezmú neergonomické nastavenie hmloviek. Ľudskí kolegovia môžu pritom paralelne nastaviť hlavný svetlomet.


Východisková situácia

V automobilovom priemysle hmlovky na vozidle doteraz manuálne nastavujú robotníci. V zhrbenej polohe robotník hľadá ťažko prístupný otvor k nastavovacím skrutkám v oblasti nárazníkov. Keď ho našiel, veľmi opatrne umiestni nástroj na nastavovaciu skrutku tak, aby pritom nepoškodil nastavovací otvor v nárazníku.

Riešenie

Pre odbremenenie robotníka pri tejto ergonomicky nevhodnej činnosti a zároveň pre dosiahnutie lepšej kvality nastavenia, spoločnosti Ford VOME (Vehicle Operation Manufacturing Engineering), Dürr Assembly Products a KUKA v rámci štúdie uskutočniteľnosti spoločne vypracovali inovatívnu alternatívnu koncepciu pre doterajší proces. Riešením je použitie cobota KUKA LBR iiwa. Senzitívny robot plne automaticky nastaví hmlovky. Pritom človek a robot bez prídavných bezpečnostných zariadení pracujú na tom istom vozidle.

Perfektná tímová práca

Kým robotník nastaví konvencionálny svetlomet, cobot KUKA LBR iiwa vykoná nastavenie ťažko prístupných hmloviek. Inovatívna koncepcia je presvedčivá. Už na štyroch skúšobných zariadeniach na kontrolu svetlometov/asistenčných systémov nového Ford Focus C519 závody Ford v Saarlouise používajú po dva roboty s ľahkou konštrukciou KUKA LBR iiwa.

Tajomstvo koncepcie spolupráce človeka a robota

Inteligentný priemyselný pracovný asistent KUKA LBR iiwa boduje na jednej strane svojou ideálnou konštrukčnou veľkosťou a snímačmi kĺbových momentov. Vďaka týmto snímačom LBR iiwa ihneď rozpozná kontakty a zníži silu a rýchlosť. Tieto vlastnosti umožňujú prácu s robotníkmi aj v najmenších priestoroch. Na strane druhej cobot vďaka vysokovýkonnej regulácii rozpozná obrysy rýchlo a s reguláciou sily. V kombinácii s koncovým efektorom špeciálne vyvinutým spoločnosťou Dürr, ktorý pozostáva z kamerového systému a nastavovacieho skrutkovača, KUKA LBR iiwa umiestni nastavovací skrutkovačom podľa súradníc otvorov zaznamenaných kamerovým systémom. Samotná nastavovacia skrutka sa pritom nachádza cca 80 mm za otvorom v nárazníku. Senzitívnymi pohybmi cobot KUKA LBR iiwa optimálne umiestni nastavovací nástroj v hlave skrutky. 
Dvojnásobnú bezpečnosť ponúka hliníkový portál pre vysoké zaťaženie so schopnosťou spolupráce človeka a robota od spoločnosti Dürr Assembly Products, na ktorom sa KUKA LBR iiwa v inštalácii Ride-On umiestni nad svetelným boxom priamo pred nastavovaným svetlometom. Výhoda: dodatočné nastavovanie polohy robota nie je potrebné.

Ocenená kvalita

Výhody inovatívnej koncepcie automatizácie sú presvedčivé:

  • Odbremenenie robotníka pri ergonomicky nevhodnej činnosti
  • Zlepšená kvalita nastavenia hmloviek
  • Úspora času v celom procese nastavenia vďaka nastaveniu hmloviek cobotom KUKA LBR iiwa na jednej strane karosérie a zároveň nastavenie hlavných svetlometov robotníkom na druhej strane karosérie. Potom sa vždy striedavo vykoná druhé nastavenie.

Spoločnostiam KUKA Automatisering + Robots N.V. v Belgicku a Dürr Assembly Products bolo preto za ich mimoriadne výkony na 20. ročníku Ford World Excellence Awards udelené ocenenie „Aligned Business Framework World Excellence Award“.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.