Vyberte si svoje miesto:

Štát

Zvoľte jazyk:

Mobilná plošina KUKA automatizuje prepravu ťažkých hliníkových platní

Dve autonómne mobilné plošiny KUKA omniMove automatizujú prepravu v spoločnosti Austria Metall AG (AMAG). Dve samostatne jazdiace plošiny sú zodpovedné za prepravu ťažkých hliníkových platní a prispievajú k flexibilizácii intralogistiky.


Plošiny KUKA omniMove prevezmú vnútrofiremnú prepravu hliníkových platní

Spoločnosť AMAG je najväčším výrobcom hliníka v Rakúsku a vedúcim dodávateľom primárneho hliníka a odlievaných a valcovaných výrobkov. Pre ďalšie zvyšovanie stupňa špecializácie bola v pobočke Ranshofen v Rakúsku zriadená nová valcovňa. Táto novostavba je súčasťou stratégie digitalizácie podniku. Pritom aj intralogistika prešla na úroveň Priemyslu 4.0 a bola automatizovaná. V rámci tohto procesu v novom závode bol pre intralogistiku nainštalovaný autonómny systém na prepravu tovaru.

 

Autonómna mobilná prepravná plošina sa pohybuje s veľkou presnosťou

Automatizovanú prepravu ťažkých hliníkových profilov prevezmú dve mobilné prepravné plošiny typu KUKA omniMove. Pritom ide o samostatne jazdiace plošiny, ktoré okrem iného bodujú aj schopnosťou manévrovať do každého smeru. Plošiny pre ťažké bremená pritom dokážu pohybovať až 68 tonové bremená a zároveň sú veľmi presné a flexibilné. Potrebnú voľnosť pohybu plošín KUKA omniMove zabezpečujú kolesá so schopnosťou pohybu do každého smeru, ktoré sú založené na technológii kolies Mecanum. Kolesá umožňujú jazdu do každého smeru a otočenie v stojatej polohe. Plošina omniMove pritom pracuje s presnosťou +/- 5 milimetrov – aj pri maximálnom zaťažení.

 

Mobilná prepravná plošina automatizuje prepravu ťažkých hliníkových profilov.

Samostatne jazdiaca plošina prevezme posledný krok opracovania

KUKA omniMove sa môže ovládať manuálne diaľkovým ovládaním, ale môže sa pohybovať aj autonómne. Navigáciu autonómnej prepravnej plošiny v závode zabezpečuje riešenie KUKA.NavigationSolution. Okrem iného zabezpečí zabránenie kolíziám a stále zabezpečenie bezpečnosti pracovníkov. V spoločnosti AMAG samostatne jazdiace prepravné plošiny vykonávajú prinášanie a odnášanie valcovaných hliníkových platní. V zušľachťovacích zariadeniach sa vykonáva opracovanie konštrukčných dielov s dĺžkou až dvanásť metrov a hmotnosťou až 8,5 tony. Zušľachťovanie je záverečný proces opracovania pri výrobe hliníkových platní. V rámci tohto procesu hliníkové platne nadobudnú určité vlastnosti, sú skontrolované a narezané.

Plošina s možnosťou pohybu všetkými smermi sa pohybuje autonómne vo výrobnom prostredí.

Autonómna navigácia do pracovnej oblasti

V prvom kroku operátor plošine KUKA omniMove pridelí pracovnú zákazku. Prepravná plošina potom autonómne prejde na pracovisko. Na dolnej časti nosníka, na ktorej sú uložené hliníkové platne, je umiestnený QR kód. Plošina omniMove vybavená kamerou prostredníctvom QR kódu identifikuje hliníkové plošiny, ktoré sú jej priradené a odvezie ich. Plošina sa pritom presunie pod stoh s presnosťou na milimeter. Potom sa vysunú zdvíhacie vretená a KUKA omniMove nadvihne nosník spolu s hliníkovými platňami. Naložený XXL balíkom samostatne naviguje po hale a odkladá platne na stanovené obrábacie zariadenie. Po ukončení zušľachťovacieho procesu plošina pre ťažké bremená prevezie hliníkové platne k ďalšej preprave.

Vysoké zaťaženie: KUKA omniMove s vysunutými zdvíhacími vretenami.

Mobilné riešenie prináša požadovaný úspech

Spoločnosť AMAG je veľmi spokojná s plošinou omniMove. Automatizácia intralogistiky podniku priniesla veľa výhod. V porovnaní s riešením prepravy žeriavom alebo vysokozdvižným vozíkom možno s plošinou omniMove pracovať flexibilnejšie, presnejšie a bezpečnejšie. Náklady na zostavenie balíkov možno taktiež výrazne znížiť použitím prepravného rámu. V trojzmennej prevádzke obidva transportéry pre ťažké bremená priebežne zásobujú zušľachťovacie zariadenia hliníkovými platňami.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.