Vyberte si svoje miesto:

Štát

Softvér KUKA.TRACC TCP

Balík KUKA.TRACC TCP zabezpečuje optimálny, účinný a bezpečný priebeh výroby. Môžete ho pripojiť k riadeniu KR C5 ako voliteľnú výbavu a týmto umožníte automatické zariadenie a kontrolu TCP robotom vo výrobnej prevádzke.


KUKA.TRACC TCP ponúka všetky funkcie softvéru a hardvérové komponenty pre automatickú kontrolu a kalibráciu TCP. Softvérový technologický balíček je doplnením riadenia KR C5. Vďaka tomu môže robot vo výrobnej prevádzke v požadovaných pravidelných intervaloch automaticky kontrolovať svoj TCP – a ak je to potrebné, aktualizovať ho.

Zvláštnosťou je: TRACC TCP pri absolútne presnom referenčnom premeraní TCP zisťuje aj nepresnosti robota a tieto zohľadňuje pri stanovení TCP.

Softvérový balík je zložený z dvoch komponentov:

  • Softvér
  • Vidlicová svetelná závora so spojovacím káblom (10 alebo 18 metrov)

Pre obsluhu zariadenia a administrátora KUKA.TRACC TCP ponúka zobrazenie ne smartPAD. Tu sa zobrazujú všetky dôležité výsledky meraní vo forme textu a graficky.

Priebeh funkcie a obsluha v prevádzke

Pomocou nastaviteľných tolerancií softvér KUKA.TRACC TCP  zabezpečuje optimálny priebeh Vašej výroby:

  • Hranica tolerancie 1 popisuje typické odchýlky merania a malé zmeny TCP , ktoré nemajú žiadny vplyv na kvalitu Vašej výroby.  
  • Hranica tolerancie 2 popisuje hranicu, od ktorej automatická kalibrácia už nemá zmysel, pretože odchýlky sú príliš veľké.

Rutinná kontrola v priebehu niekoľkých sekúnd zisťuje, či sa TCP ešte nachádza v rámci hranice tolerancie 1. Kontrolujú sa buď X, Y alebo X, Y, Z a orientačné uhly A, B, C.

Obsluha softvéru KUKA.TRACC TCP je obzvlášť jednoduchá. Softvér môže bežať plnoautomaticky prostredníctvom PLC alebo manuálne prostredníctvom pluginu HMI na smartPAD. V prípade potreby môžete obidve možnosti kombinovať.

Predpoklady softvéru KUKA.TRACC TCP

Vďaka svojim funkciám softvér KUKA.TRACC TCP ponúka optimálne možnosti výroby – aj s nástrojmi, ktoré v typickej výrobnej prevádzke podliehajú kolísavému TCP.

Tieto technológie sú vhodné pre použitie softvéru KUKA.TRACC TCP: