Vyberte si svoje miesto:

Štát

Automatizace

Požadavky na výrobní společnosti rostou a vyžadují flexibilní výrobní procesy. Řešení spočívá v automatizaci výroby.


Zvýšené požiadavky na výrobu

Globálna konkurenčná súťaž a prechod na digitalizáciu enormne zvyšujú požiadavky na výrobné podniky. Kým sa na jednej strane na trhu v stále rýchlejšom tempe objavujú novinky a varianty výrobkov, na druhej strane očakávanie zákazníkov ohľadne výroby tovarov neustále ovplyvňuje možnosť jednoduchého porovnávania ponúk prostredníctvom internetu.

Aby dokázali tieto očakávania splniť, výrobcovia musia zabezpečiť veľkú rozmanitosť výrobkov pri súčasne klesajúcich výrobných šaržiach. Okrem toho tlak zostrujú aj ďalšie faktory, ako nedostatok odborných pracovníkov, stúpajúce mzdové náklady a prísne zdravotné a bezpečnostné požiadavky. Výrobné podniky z tohto dôvodu potrebujú flexibilné výrobné systémy – kľúčom riešenia je automatizácia výroby. 

Automatizácia znamená zlepšenie výrobného procesu využívaním strojov a moderných technológií. Spoločnosť KUKA ako špecialista na robotickú automatizáciu vo výrobe umožňuje splniť zvýšené nároky na rýchlosť, flexibilitu, rentabilitu a vytváranie hodnôt.

Spojenie reálneho a virtuálneho sveta výroby

Vlastné know-how spoločnosť KUKA doplní o účasť na start-upoch, ako napríklad Device Insight.

Mníchovský podnik sa špecializuje na IoT platformy pre výrobné systémy zapojené do siete. Optimálne dopĺňa kompetencie spoločnosti KUKA pre vybudovanie rozsiahleho portfólia v oblasti Industrial Internet of Things (IIoT).

Odvetvové riešenia šité na mieru

Výrobky a softvér KUKA nájdete v mnohých odvetviach ako automobilový priemysel, elektronické odvetvie alebo kovospracujúci priemysel. Na základe našich Success Stories si môžete vytvoriť obraz o našich automatizačných riešeniach a zistiť, ako Vám naše odborné znalosti môžu pomôcť úspešne zvládnuť výzvy prechodu na digitalizáciu.

Príklad elektronický priemysel: Automatizácia s jemnocitom

Elektronický priemysel je dokonalým príkladom priemyselného odvetvia, ktoré môže enormne profitovať z automatizačných riešení. Životné cykly výrobkov sa jednoznačne skracujú – čo je dnes trendom sa už zajtra môže stať nezaujímavým. Zároveň v takmer každej krajine stúpajú mzdové náklady a požiadavky na kvalitu.

Špecialisti na automatizáciu v tomto videu vysvetľujú plány a výrobky spoločnosti KUKA pre elektronický priemysel.

Nové automatizačné koncepcie pomocou spolupráce človeka a robota

Pri spolupráci človeka a robota (Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK)) človek a stroj spoločne pracujú ruka v ruke – celkom nový spôsob automatizácie. Pri tejto spolupráci človek riadi a kontroluje výrobu, zatiaľ čo spolupracujúci robot ako napríklad LBR iiwa prevezme nepríjemné a neergonomické práce. Pritom roboty vďaka svojim senzitívnym schopnostiam môžu pracovať v bezprostrednej blízkosti človeka a ruka v ruke s ním vykonávať jednotlivé pracovné kroky. 

Týmto spôsobom podniky dokážu vyhovieť zdravotným a bezpečnostným požiadavkám a pracovníci môžu prednostne vykonávať tie činnosti, ktoré si vyžadujú silné stránky človeka, ako je schopnosť učiť sa, zmyslové vnímanie alebo tvorivosť.

In sensitive assembly, the LBR iiwa and the worker work hand in hand
Spolupráca ruka v ruke: spolupráca človeka a robota umožňuje celkom možné automatizačné koncepcie.

Ďalšia úroveň automatizácie: "industrial intelligence 4.0_beyond automation"

V dôsledku nárastu automatizácie výroby a kooperatívneho prepojenia pracovníkov a strojov dôjde k zásadnej zmene pracovného sveta. Avšak aj v továrni budúcnosti v stredobode naďalej stojí človek. Roboty ho nenahradia, ale doplnia jeho schopnosti. Budú vznikať nové oblasti úloh a profesie, hlavne na rozhraní strojárenstva a IT.

Spoločnosť KUKA reprezentuje Priemysel 4.0 made in Germany. Pod mottom "iintelligence 4.0_beyond automation" sa skrýva cieľ globálne etablovať a ďalej rozvíjať inteligentné automatizačné riešenia v rôznych odvetviach. Spoločne s našimi zákazníkmi chceme realizovať šance a podporiť cenné pracovné sily strojmi, vďaka vyššej produktivite zabezpečiť nové pracovné miesta a dosiahnuť vyššiu účinnosť a flexibilitu vo výrobe.