Välj din plats:

Land

BEC använder KUKA-robotar inom strålbehandling

Exakt positionering av patienter i MedAustrons partikelterapicentrum.


Inom partikelbaserad strålbehandling träffas och förstörs tumören av en högenergisk partikelstråle. Eftersom strålen bara kan förflyttas mycket begränsat måste patienten riktas mot strålen, vilket har lett till att robotbaserade lösningar för patientpositionering blir mer och mer vanliga inom denna behandlingsform. Precisionen måste vara på millimeternivå.

Det modulära patientpositioneringssystemet skapades av Buck Engineering & Consulting GmbH (BEC) från sydtyska Reutlingen, ett företag som är specialiserat på utveckling, tillverkning och marknadsföring av medicinska system för förflyttning och positionering av patienter. Tack vare att KUKA-robotar används går det att rikta patienten exakt mot strålen.

BEC integrerar robotkomponenter från KUKA i sitt patientpositioneringssystem exacure.

Robotbrits med komponenter från KUKA

Partikelterapi är viktig framför allt vid tumörer i hjärnan eller ryggmärgskanalen, eftersom detta försvårar åtkomsten för kirurger och dessutom innebär stora risker.

BEC integrerar robotkomponenter i sin robotbrits. Roboten i fråga är ett takmonterat kinematiksystem från KUKA. Med den här lösningen kan röntgenavbildningen från medPhoton monteras direkt på patientbritsen och sedan förflytta sig längs den linjärt. På så sätt förflyttas avbildningen med patienten och den geometriska noggrannheten ökar ytterligare.

Samtidigt följer en kamera speciella mönster på undersidan av patientbritsen för att britsens position ska kunna ställas in trots töjningar i submillimeterområdet. Därmed kan den geometriska kedjan av fel mellan tumör, bildavkänning och behandlingsstråle minskas avsevärt, vilket ökar behandlingens precision.

 
Tack vare takmonteringen kan behandlingsrummet utnyttjas optimalt och behandlingsvolymen ökas.

Optimalt användning av behandlingsrum

 

Kraven på moderna positioneringssystem sträcker sig långt över patienternas makrorörelser framför strålkällan. Manöverkomfort, behandlingsvolym, systemhastighet och kompatibilitet med andra system blir allt mer viktiga.

Genom att montera patientpositioneringssystemet i taket lyckades BEC nyttja platsen i behandlingsrummet optimalt och öka behandlingsvolymen avsevärt. Ett nyutvecklat behandlingsbord gör det dessutom möjligt att positionera patienter på upp till 300 kg, tack vare KUKAs robotteknik med en positionsrepeternoggrannhet på ± 0,06 millimeter.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.