Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

Exakt sortering av kopplingsskivor för vidarebearbetning i en heningsmaskin

KUKA:s smårobot från KR AGILUS-serien plockar med hög precision upp osorterade kopplingsskivor ur trådkorgar baserat på koordinater överförda från en 3D Vision-sensor. Roboten överlämnar sedan skivorna till en heningsmaskin för vidarebearbetning.


Dessa smårobotar är dimensionerade för extra höga arbetshastigheter och har en maximal bärlast på 6 kg samt en räckvidd på ca 901 mm. Roboten arbetar i treskiftsdrift, där ett skift kan överbryggas utan personal. Lösningen säkerställer en jämn och exakt nedläggning av kopplingsskivorna. Detta möjliggörs av en 3D Vision-sensor som identifierar kopplingsskivornas exakta läge och överför koordinaterna direkt till roboten. KR AGILUS plockar sedan upp delen direkt ur trådkorgen och sätter in den korrekt i heningsmaskinen för vidarebearbetning.
KUKA:s smårobot från KR AGILUS-serien lyfter upp de osorterade kopplingsskivorna ur trådkorgen.

KUKA:s smårobotar garanterar flexibilitet

HBi Robotics har utvecklat lösningen så att den även ska kunna användas på andra ställen. När produkten tar slut går det enkelt att programmera om anläggningen. Användning tillsammans med en annan verktygsmaskin är tänkbar. Rörelsesekvenserna övervakas kontinuerligt med 3D-lägesidentifiering. Detta gör att störande konturer identifieras redan i förväg. Vi kan till och med exakt bestämma cykeltiden i en komplex automationsanläggning, framhäver Harald Bader, grundare och VD för HBi Robotics GmbH. Det var just dessa egenskaper som övertygade vår fordonsindustrikund, som nu planerar för fler automationslösningar.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.