เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Schweißanlage von KUKA Systems bei Gestamp

ระบบการเชื่อมด้วยแก๊สปกคลุมแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบของ KUKA Systems สำหรับ Gestamp

Gestamp เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดแปลงตัวโครงรถแชสซีส์ได้ทำการผลิตโครงรถแบบขั้นบันไดให้โรงงานของ VW ในเมืองฮันโนเวอร์ ที่โรงงานของ Gestamp ในเมืองบีเลเฟลด์ ระบบการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุมโดยอัตโนมัติเต็มรูปแบบของ KUKA Systems ช่วยให้การผลิตมีคุณภาพสูงสุด มีการรับรองความปลอดภัยในกระบวนการ และเอาท์พุทการผลิตที่สูงโดยมีการใช้แรงงานคนน้อย


สถานการณ์ขั้นต้น

รถปิ๊กอัพ VW Amarok ได้รับความนิยมทั่วโลก โครงรถแบบขั้นบันไดมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้สามารถขับขี่ออกนอกถนนได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นชิ้นส่วนแกนกลางระหว่างตัวถังกับโครงรถแชสซีส์เพื่อรับประกันความมั่นคงที่จำเป็นของรถ ตลอดเวลาที่ผ่านมา Volkswagen AG ได้ให้บริษัทคู่แข่งในอาร์เจนติน่าของ Gestamp ทำการผลิตโครงรถสำหรับรถบรรทุกด้วยแรงงานคนเป็นหลัก ในเดือนมิถุนายน 2014 บริษัท Gestamp Umformtechnik Bielefeld ได้รับหน้าที่ให้ทำการผลิตโครงรถแบบขั้นบันไดด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับการผลิตของ VW ในฮันโนเวอร์ ซึ่งครอบคลุมตลาดยุโรปและตลาดเพื่อนบ้าน เพื่อที่จะรองรับความต้องการที่กำลังเติบโต โดยยังคงคุณภาพที่สูงของผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกันด้วย

ภารกิจ

โครงรถแบบขั้นบันไดของ Amarok ที่เสร็จสมบูรณ์จะมีน้ำหนัก 230 กิโลกรัม ยาวเกือบ 5 เมตร และกว้างเกือบ 1 เมตรครึ่ง จึงเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่โรงงานของ Gestamp ในเมืองบิเลเฟลด์เคยผลิต โดยต้องทำการติดตั้งชิ้นส่วนเดี่ยวกว่า 200 ชิ้นจากเหล็ก

ข้อจำกัดด้านพื้นที่เป็นความท้าทายพิเศษสำหรับการวางแผนงาน นอกเหนือจากกำหนดเวลาที่น้อยมาก โดยต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทุกตารางเมตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการผลิตและโลจิสติกส์บนพื้นที่ทั้งหมดสูงสุด 3,000 ตารางเมตร

 
การใช้งานพื้นที่ทั้งหมดเพื่อการผลิตและโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (แหล่งที่มา: KUKA Systems GmbH)

โซลูชั่น

มีการผลิตโครงรถแบบขั้นบันไดกลุ่มย่อย ได้แก่ แท่งเหล็กแนวยาว แท่งเหล็กแนวขวาง และชิ้นส่วนประกอบติดตั้ง ที่สถานีเชื่อมมาตรฐาน 14 สถานีที่มีตำแหน่งการติดตั้งสอดชิ้นส่วนประกอบหนึ่งตำแหน่งและอุปกรณ์กลไกสองตัวในแต่ละสถานี ตัวจัดเรียงตำแหน่งแบบหมุนคู่ของ KUKA จะทำการปรับชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมากที่สุดในทางสรีระศาสตร์หรือทางเทคโนโลยีกระบวนการ เพื่อให้คนงานหรือหุ่นยนต์สามารถเข้าถึงชิ้นส่วนประกอบได้ตลอดเวลา จากนั้น หุ่นยนต์ติดตั้งบนขาหยั่งจะคอยรับแท่งเหล็กแนวยาว แท่งเหล็กแนวขวางที่เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 
มีการผลิตรถบันไดกระเช้ากลุ่มย่อยโดยสถานีเชื่อมมาตรฐาน (แหล่งที่มา: KUKA Systems GmbH)
Arc welding from KUKA Systems at Gestamp - Ladder Frame Production

ผู้เชี่ยวชาญของ KUKA ได้รวมระบบบริหารจัดการโครงการแบบมืออาชีพที่มีโซลูชั่นสร้างสรรค์ไว้ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับเรา โดยได้นำมาตรการทั้งหมดที่ตกลงไว้มาใช้อย่างรวดเร็วตามลำดับขั้นตอน

ฮารัลด์ แบ็คเคอร์ ผู้จัดการโครงการทั้งหมดในการผลิต Amarok ที่ Gestamp
ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับระบบของ KUKA Systems เพื่อรักษาคุณภาพสูงสุด การรับรองความปลอดภัยในกระบวนการ และเอาต์พุตการผลิตที่สูง

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่