Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA.TRACC TCP

KUKA.TRACC TCP paketi optimum, verimli ve güvenli bir üretim akışı sağlar. Bunu opsiyonel olarak KR C5 kumandasına ekleyebilir ve böylece TCP'lerin üretim işletimindeki robot tarafından otomatik düzenlenmesini ve kontrolünü sağlarsınız.


KUKA.TRACC TCP, otomatik TCP kontrolü ve kalibrasyonu için tüm yazılım işlevlerini ve donanım bileşenlerini beraberinde getirir. Yazılım teknoloji paketi KR C5 Kumandası'na bir ilavedir. Böylece robot üretim işletiminde kendi TCP'sini istenen aralıkta otomatik kontrol edebilir ve gerekiyorsa güncelleyebilir.

Buradaki özellik: TRACC TCP, TCP'nin mutlak doğruluktaki referans ölçümü sırasında robottaki TCP hatalarını da belirler ve TCP'nin belirlenmesi sırasında bunları dikkate alır.

Yazılım paketi iki bileşenden oluşmaktadır:

  • Yazılım
  • Bağlantı kablolu çatal ışık bariyeri (10 metre veya 18 metre)

KUKA.TRACC TCP tesis operatörü ve yönetici için smartPAD üzerinde bir gösterge sunmaktadır. Burada tüm önemli ölçüm sonuçları metin ve grafik olarak görüntülenir.

İşletim sırasında işlev akışı ve kumanda

Ayarlanabilir toleranslar sayesinde KUKA.TRACC TCP üretiminizin optimum akışını sağlar:

  • Tolerans sınırı 1 tipik ölçüm sapmasını ve  üretiminizin kalitesi üzerinde herhangi bir etkisi olmayan küçük TCP değişikliklerini tarif etmektedir.  
  • Tolerans sınırı 2 sapmalar büyük olduğunda, hangi durumdan itibaren artık bir otomatik kalibrasyonun mantıklı olmadığı sınırı tarif eder.

Yazılımın kontrol rutini birkaç saniye içinde, TCP'nin hâlâ tolerans sınırı 1 içinde olup olmadığını belirler. Ya X, Y veya X, Y, Z ve referans açıları A, B, C kontrol edilir.

KUKA.TRACC TCP kullanımı özellikle kolaydır. Yazılım tam otomatik olarak bir SPS veya manuel olarak smartPAD üzerindeki HMI-Plugin üzerinden gerçekleşir. Gerektiğinde her ikisini kombine edebilirsiniz.

KUKA.TRACC TCP için sistem önkoşulları

İşlevleri sayesinde KUKA.TRACC TCP yazılımı en iyi üretim olanaklarını sunar; üretim işletimi sırasında tipik olarak dalgalı TCP'lere tabi takımlarla da.

Bu teknolojiler KUKA.TRACC TCP'nin kullanımı için uygundur: