Konumunuzu seçin:

Ülke

Rotatie-osteotomie van het acetabulum met een robotarm

Daha iyi hasta sonuçları için robotik yardımlı asetabular rotasyonel osteotomi

Shanghai Electric Group Corporation Merkezi Araştırma Enstitüsü ve Şangay Altıncı Halk Hastanesi, rotasyonel osteotomi için bir LBR Med kullanan dünyanın ilk robotik sistemi olan SpheriObot’u oluşturmak için bir araya geldi. Teori ve algoritmasından, kontrolü ve uygulamasından, femur ve tibiadaki dejeneratif değişimlerden kaynaklanan yüksek osteotomi ya da deformiteden kaynaklanan ortopedik osteotomi gibi ortopedik cerrahlar tarafından ihtiyaç duyulan her türlü osteotomide faydalanılabilir.


Konjenital kalça displazisi; ağrı, yürüme zorluğu, ciddi deformite ve hatta çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde engelliliğe yol açan bir durumdur. Doktorların yapay eklem değişikliğinden ziyade kalça muhafaza cerrahisine yönelimi gitgide daha çok artmaktadır çünkü yapay eklem değişikliği hastayı ömrünün geri kalanı boyunca birden çok kez yapay eklem revizyonuna maruz bırakmaktadır. Kalçayı muhafaza etmek için başvurulan yaygın bir klinik prosedür İsviçre’de Dr. Reinhold Ganz tarafından bulunan ve çevreleyen pelvisten ayırmak amacıyla asetabulumun etrafında multilateral osteotomiyi içeren periasetabular osteotomidir. Femoral baş kapsanma oranını artırmak için asetabulumun açısı ayarlanarak semptomlar iyileştirilir.

Ancak Dr. Ganz’ın yöntemini uygulamanın birkaç riski bulunmaktadır:

İlk olarak: kemik parçacıklarını yeniden hizalamak kolay değildir ve pelvik dengesizliğe yol açabilir; ikinci olarak: yüksek miktarda insizyona maruz kalındığı için gecikmeli iyileşmeye yol açabilir ve hatta ciddi asetabular dislokasyon ve asetabular nekroza sebep olabilir; üçüncü olarak: osteotomi yüzeyi kan damarlarına ve siyatik sinire çok yakındır ve hatalı bir müdahale kan damarları ve sinirlerin ampütasyonuna yol açabilir; son olarak: bununla ilişkilendirilen, ameliyat sonrası kemik iyileşmemesi ve deformite düzelmesinin kaybolması gibi çok sayıda komplikasyon bulunmaktadır.

Periasetabular osteotomiye yeni, robot yardımlı bir yaklaşım

Ganz'ın osteotomisi, yüksek cerrahi zorluğu ve taşıdığı risk nedeniyle, Çin’de yalnızca bazı ortopedi hastanelerindeki deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Periasetabular osteotominin (Ganz osteotomisinin) klinik cerrahideki çok sayıda eksikliğini gidermek adına Shanghai Electric Group Corporation Merkezi Araştırma Enstitüsü ve Şangay Altıncı Halk Hastanesi araştırma ve geliştirme ekibi, yeni tür bir asetabular rotasyonel osteotomi robotu tasarladı (SpheriObot). SpheriObot üç bileşenden oluşur: Sırasıyla küre, osteotomi ve robotu temsil eden “Spheri”, “O” ve “bot”.

Projectteam voor SpheriObot
SpheriObot Proje Ekibi
Bu cerrahi robot sistemi, asetabular cup'ı küre şeklinde tamamen çıkarmak için ana bileşen olarak KUKA LBR Med robotu, özel küre şeklinde bir sarkaç testere ve optik navigasyon konumlandırma teknolojisi kullanmaktadır. Kıkırdaklı yüzeyi ile asetabulum, femoral baş ile uyumlu olduğu bir pozisyona rahatça taşınabilir. Tüm osteotomi işlemi “dondurma topu çıkarmak” olarak düşünülebilir. İşlem, önemli nörovasküler unsurlardan uzakta gerçekleştirilmektedir, böylece daha hızlı iyileşme için güvenli, minimum düzeyde invazif ve sekellere daha az duyarlıdır.
Speciale sferische pendelzaag
Özel küre şeklinde sarkaç testere
Şangay Altıncı Halk Hastanesi, asetabular operasyonlara yönelik rotasyonel osteotomi robotunun gelişimini baz alarak 3D CT görüntü rekonstrüksiyon teknolojisini geliştirdi. 3D kemik rekonstrüksiyon teknolojisi sayesinde SpheriObot robotu, asetabular kürenin osteotomik merkezini ve ideal çalışma sınırını tespit edebilmektedir. Yüksek konumlandırma hassasiyetine sahip NDI kamerası, sistemin teknik navigasyonu olarak kullanılır ve üst bilgisayar sistemi, robotun çalışma yörüngesini kontrol eder. Son olarak, asetabular fossada küresel osteotomi, sadece 5 mm'lik bir minimum kalınlıkla gerçekleştirilebilir.

LBR Med sensörler, periasetabular osteotomi işlemi süresince cerraha mükemmel bir robot yardımlı asistan sağlar

LBR Med, her eksende güçlü tork sensörleri ile donatılmıştır; böylece cerrahın robotu rahatlıkla geri çekmesini sağlar. Ayrıca, osteotomi işlemi sırasında sarkaç testere üzerindeki teğetsel ve normal kuvvetleri takip etmek için mükemmeldir. Yani tüm osteotomi işlemi cerrah için görsel bir hâle getirilebilir.
SpheriObot robotik sistemi, yüksek tekrar ve konumlandırma hassasiyeti, NDI takip sistemi ve 3D CT görüntü rekonstrüksiyon teknolojisini kullanmaktadır. Bu, müdahalenin maksimum 1° sapmaya sahip bir dönüş hassasiyeti ve 1 mm’den daha düşük sapmaya sahip bir konumlandırma hassasiyeti ile çok hassas bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlar.

Acetabulaire, roterende osteotomierobot
Asetabular rotasyonel osteotomi robotu

Robot yardımlı asetabular rotasyonel osteotominin olduğu bir gelecek için

Şangay Altıncı Halk Hastanesi, küresel osteotomi cihazının ilk prototipini Çin’de üretmiştir. Sistemi iyileştirmek ve geliştirmek, sektördeki çeşitli testleri geçmek ve nihayetinde piyasaya girmek için Shanghai Electric Group'un Ar-Ge, üretim ve pazarlama kaynaklarından destek alacaklar.
Ürünlerinin dünyada yaşayan herkese fayda sağlayacak şekilde desteklenmesini ve doktorlar için iyi bir yardımcı olmasını umuyorlar.

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.