Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Chính sách bảo mật dữ liệu

Công ty cổ phần KUKA


Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.

Dưới đây chúng tôi thông báo về việc thu thập dữ liệu cá nhân khi sử dụng trang web kuka.com. Dữ liệu cá nhân là tất cả dữ liệu cá nhân có sẵn về bạn, ví dụ: tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, hành vi người dùng.

Chịu trách nhiệm theo điều 4 số 7 Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR):

KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstrasse 140
86165 Augsburg

Hội đồng quản trị
Peter Mohnen
Chủ tịch hội đồng quản trị

Alexander Liong Hauw Tan
Giám đốc tài chính

Điện thoại: +49 821 797-50
Fax: +49 821 797-5252
E-Mail: kontakt@kuka.com

Thông tin chi tiết có thể tìm thấy trong phần thông tin xuất bản

của chúng tôi.

Bạn có thể liên hệ nhân viên phụ trách chính sách bảo mật của chúng tôi theo data-privacy@kuka.com.

Bảo mật

Trang web của KUKA AG được bảo vệ bởi các biện pháp bảo mật kỹ thuật và có tổ chức để ngăn chặn việc mất mát, thao túng, phá hủy hoặc truy cập bởi những người không được ủy quyền vào dữ liệu cá nhân của bạn. Mặc dù sử dụng tiêu chuẩn công nghiệp SSL (Secure Sockets Layer) để mã hóa dữ liệu được truyền giữa bạn và trang web của chúng tôi, việc bảo vệ hoàn toàn trước mọi sự cố là không thể.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân

Nếu không có sự đồng ý rõ ràng từ bạn, không được truyền dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba. Việc chuyển giao cho các cơ quan công quyền, các cơ quan thực thi pháp luật và tòa án chỉ diễn ra trong khuôn khổ nghĩa vụ pháp lý. Nhân viên của chúng tôi cũng được yêu cầu phải tuân thủ tính bảo mật về dữ liệu cá nhân của bạn.

Trong bối cảnh này các công ty liên kết với KUKA AG trong Tập đoàn KUKA hay các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng để xử lý dữ liệu theo yêu cầu không được coi là bên thứ ba.

Thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân

Nếu bạn sử dụng trang web của chúng tôi cho mục đích thông tin, tức là nếu bạn không đăng ký hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của bạn truyền đến máy chủ của chúng tôi. Những dữ liệu này là cần thiết về mặt kỹ thuật đối với chúng tôi để hiển thị trang web của chúng tôi đến bạn và để đảm bảo tính ổn định và bảo mật. Các dữ liệu này cũng cho phép chúng tôi cải thiện ưu đãi của mình theo hướng mục tiêu. Cơ sở pháp lý là điều 6 khoản 1 trang 1 mục f GDPR (Lợi ích hợp pháp).

Chúng bao gồm:

 • Ngày và lượt truy cập của URL nơi có khách truy cập

 • URL mà khách đã truy cập ngay trước đó

 • Địa chỉ IP và tên miền nơi diễn ra truy cập

 • Trình duyệt đã sử dụng

 • Hệ điều hành đã sử dụng

 • Thông tin kỹ thuật về lượt truy cập (phương thức http, phiên bản http, mã trạng thái http, độ dài của dữ liệu được truyền)

Sử dụng cookie

Công ty Cổ phần KUKA AG sử dụng cookie để làm cho trang web của mình hấp dẫn và thân thiện với người dùng. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn, nhưng không chứa vi-rút hay gây thiệt hại. Trang web của chúng tôi sử dụng "Phiên cookie". Những cookie này theo dõi hoạt động của bạn tại các trang khác nhau trong trang web của chúng tôi trong suốt một phiên (tiếng anh gọi là "session"), ví dụ bạn sẽ không bị yêu cầu cung cấp cùng một thông tin mà bạn đã cung cấp trước đó trên trang web của chúng tôi. Khi đóng và mở lại trình duyệt, một phiên người dùng mới sẽ bắt đầu với ID cookie mới.

Mặt khác, cái gọi là "cookie toàn cục" (Global cookie) được sử dụng để đo lưu lượng truy cập của trang web và xác định khách truy cập và phiên. Những cookie này không bị xóa cùng với phiên, nhưng được thay thế sau một năm.

Bạn có thể chọn trong "Các cài đặt Cookie" từ ba giai đoạn cách đặt "Cookie toàn cầu" (có sẵn tại cuối trang hoặc thông qua banner Cookie khi bạn truy cập trang lần đầu từ ba cấp độ cài đặt "cookies cục bộ" (ở đó bạn cũng sẽ có được một cái nhìn tổng quan hoàn chỉnh về tất cả các cookie của chúng tôi).

Các cấp độ này là:

Cookie cần thiết: Cookie cần thiết cho phép các chức năng cơ bản như nhập dữ liệu biểu mẫu hoặc nhận dạng SPAM.

Cookie chức năng: Cookie chức năng cho phép liên kết nội dung bên ngoài vào các trang của chúng tôi, chẳng hạn như bao gồm các liên kết video YouTube, bài đăng trên Facebook hoặc giá cổ phiếu hiện tại.

Cookie tiếp thị: Dưới đây cookie và pixel theo dõi (cỡ đồ họa chủ yếu là 1x1 pixel, được tải bởi máy chủ, ngay khi người dùng gọi trang web) được sử dụng, cho phép cá nhân hóa, quảng cáo và nhắm mục tiêu lại thông qua giao tiếp với các trang bên ngoài trang web của chúng tôi (ví dụ thông qua các nền tảng như LinkedIn, Twitter, Facebook, DoubleClick hoặc Bing). Ngoài ra, các cookie này cho phép đường dẫn nhấp chuột để chuyển đến bộ phận bán hàng. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Nội dung được nhúng" và "Quảng cáo trên Internet".

Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng "Phiên Cookie" và Cookie cần thiết là lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo điều 6, khoản 1 trang 1 mục f GDPR. Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng Cookie chức năng và tiếp thị là sự đồng thuận của bạn theo điều 6 khoản 1 trang 1 mục a GDPR.

Bạn hoàn toàn có thể ngăn việc lưu trữ cookie bằng các cài đặt trình duyệt phù hợp. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến nghị điều này để có thể sử dụng trang web của chúng tôi với đầy đủ chức năng.

KUKA trên phương tiện truyền thông xã hội

Ngoài trang web của chúng tôi, KUKA AG có mặt trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội. Hiện tại chúng tôi đang có mặt trên YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, XING và Instagram.
Vui lòng tham khảo mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cũng như các quy định về việc sử dụng dữ liệu của bạn thông qua nền tảng tương ứng và các quy định bảo vệ dữ liệu của nhà điều hành tương ứng.

YouTube (Google): https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

XING: https://www.xing.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Nội dung nhúng

YouTube

Trang web này sử dụng plugin để hiển thị và phát video từ nhà cung cấp sau: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland
Dữ liệu cũng có thể được truyền tới: Google LLC., USA

Nếu bạn truy cập vào một trang trên trang web của chúng tôi có chứa plugin như vậy, trình duyệt sẽ thiết lập kết nối trực tiếp tới máy chủ của nhà cung cấp để tải plugin. Một số thông tin, bao gồm cả địa chỉ IP của bạn, được truyền đến nhà cung cấp.
Nếu quá trình phát lại các video chèn vào được bắt đầu thông qua plugin, thì nhà cung cấp cũng sử dụng cookie để thu thập thông tin về hành vi của người dùng, tạo số liệu thống kê phát lại và ngăn chặn hành vi lạm dụng.
Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký với nhà cung cấp trong khi truy cập web, dữ liệu của bạn sẽ được liên kết trực tiếp vào tài khoản của bạn khi nhấn vào video. Nếu bạn không muốn được liên kết với tài khoản của mình, bạn phải đăng xuất trước khi nhấn vào video.
Tất cả quá trình xử lý nói trên, đặc biệt là việc cài đặt cookie để đọc thông tin trên thiết bị cuối được sử dụng, chỉ diễn ra nếu bạn đã đồng ý rõ ràng với chúng tôi theo Điều 6 khoản 1 mục a của GDPR bằng cách kích hoạt Marketing-Cookies thông qua “Cookie Consent Tool” được cung cấp trên trang web. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách hủy kích hoạt Marketing-Cookies thông qua “Cookie Consent Tool” được cung cấp trên trang web.
Để truyền dữ liệu đến Mỹ, nhà cung cấp dựa vào các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu, nhằm đảm bảo tuân thủ cấp độ bảo vệ dữ liệu của Châu Âu.

Facebook

Plugin của các mạng xã hội từ những nhà cung cấp sau được sử dụng trên trang web của chúng tôi: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Các plugin này cho phép tương tác trực tiếp với các nội dung trên mạng xã hội.
Để tăng cường bảo vệ dữ liệu khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, ban đầu các plugin sẽ bị vô hiệu hóa và chỉ được tích hợp vào trang nếu Marketing-Cookies được chọn.
Trình duyệt của bạn chỉ thiết lập kết nối trực tiếp đến máy chủ của nhà cung cấp nếu bạn kích hoạt Marketing-Cookies và do đó đồng ý với việc truyền dữ liệu theo Điều 6 khoản 1 mục a của GDPR. Bất kể là bạn có đăng nhập vào hồ sơ người dùng hiện có hay không, một lượng thông tin nhất định về thiết bị của bạn (bao gồm cả địa chỉ IP), trình duyệt và lịch sử trang sẽ được truyền đến nhà cung cấp và xử lý ở đó nếu cần.
Nếu bạn đã đăng nhập vào hồ sơ người dùng hiện có trên mạng xã hội của nhà cung cấp, thông tin về các tương tác được thực hiện thông qua các plugin cũng sẽ được xuất ra ở đó và hiển thị cho các tương tác của bạn.
Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách hủy kích hoạt Marketing-Cookies thông qua “Cookie-Consent-Tool” được cung cấp trên trang web.
Dữ liệu cũng có thể được truyền đến: Meta Platforms Inc., USA
Chúng tôi đã ký kết hợp đồng xử lý đơn hàng với nhà cung cấp, hợp đồng này đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu của khách truy cập trang web của chúng tôi và nghiêm cấm tiết lộ trái phép cho bên thứ ba.
Để truyền dữ liệu đến Mỹ, nhà cung cấp dựa vào các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu, nhằm đảm bảo tuân thủ cấp độ bảo vệ dữ liệu của Châu Âu.

Bynder

Trên trang web của mình, chúng tôi sử dụng các video từ công ty Bynder b.v., Max Euweplein 46, 1017 MB Amsterdam, Hà Lan. Chúng tôi đã đưa các video trong danh mục bán hàng trực tuyến của chúng tôi. Khi bạn phát video, dữ liệu được đề cập trong đoạn tiếp theo sẽ được chuyển tới Bynder b.v. Chúng tôi không có tác động tới việc chuyển dữ liệu này.
Bằng cách truy cập trang web, Bynder nhận được thông tin là bạn đã truy cập vào trang phụ tương ứng của trang web chúng tôi. Ngoài ra, các dữ liệu được đề cập trong phần “Thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân” sẽ được truyền đi.
Tất cả quá trình xử lý nói trên, đặc biệt là việc cài đặt cookie để đọc thông tin trên thiết bị cuối được sử dụng, chỉ diễn ra nếu bạn đã đồng ý rõ ràng với chúng tôi theo Điều 6 khoản 1 mục a của GDPR bằng cách kích hoạt Marketing-Cookies thông qua “Cookie Consent Tool” được cung cấp trên trang web. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách hủy kích hoạt Marketing-Cookies thông qua “Cookie Consent Tool” được cung cấp trên trang web.
Các thông tin khác về mục đích và phạm vi thu thập và xử lý dữ liệu của Bynder b.v. có thể được tìm thấy trong chính sách bảo mật. Bạn cũng sẽ có thêm thông tin về các quyền của mình và các tuỳ chọn cài đặt bảo vệ quyền riêng tư của mình tại đây: https://www.bynder.com/en/legal/privacy-policy/.
Trong khung sử dụng Bynder b.v. dữ liệu cá nhân cũng có thể được truyền đến các máy chủ của Bynder LLC ở Mỹ.
Chúng tôi đã ký kết hợp đồng xử lý các đơn hàng với nhà cung cấp, đảm bảo bảo vệ dữ liệu của khách truy cập trang web chúng tôi và nghiêm cấm tiết lộ trái phép cho bên thứ ba.
Để truyền dữ liệu đến Mỹ, nhà cung cấp dựa vào các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu, nhằm đảm bảo tuân thủ cấp độ bảo vệ dữ liệu của Châu Âu.

Trong khu vực nói tiếng Trung Quốc, chúng tôi cũng liên kết đến các video từ công ty Youku. Chúng tôi sẵn lòng cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về việc thu thập và sử dụng dữ liệu bằng các phiên bản ngôn ngữ cụ thể theo yêu cầu.

Quảng cáo trên Internet

Cả trên trang web riêng của chúng tôi và trên các trang web không liên kết, chúng tôi giới thiệu quảng cáo tới bạn. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng nội dung hoặc dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này được thu thập thông qua cookie tiếp thị (xem ở trên). Vậy sau khi truy cập trang web KUKA, bạn có thể thấy quảng cáo KUKA trên các trang web khác, chẳng hạn như biểu ngữ.
Hoạt động của bạn trên các trang web không liên kết sẽ không được liên kết với danh tính của bạn khi quảng cáo được hiển thị. Các nhà quảng cáo hoặc các bên thứ ba khác hiển thị quảng cáo của chúng tôi sẽ không nhận được bất kỳ thông tin cá nhân nào từ chúng tôi. Tuy nhiên, nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác (bao gồm mạng quảng cáo, công ty phục vụ quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ khác mà họ ủy quyền) có thể mong đợi rằng người dùng nhấp hoặc tương tác với quảng cáo hoặc nội dung thuộc về nhóm người mà quảng cáo hoặc nội dung quảng cáo có liên quan nhắm mục tiêu đến.
Hiện tại chúng tôi sử dụng các công cụ sau liên quan đến quảng cáo trên Internet. Chúng hoạt động bằng cách sử dụng Cookie tiếp thị và/hoặc Pixel theo dõi (xem "Sử dụng Cookie").

Để biết thêm thông tin về chức năng của từng công cụ, vui lòng tham khảo trang web của mỗi bên thứ ba:

Google Tag Manager
Google Double Click
Facebook Pixel
Twitter Universal Tag
LinkedIn Insight Tag


Phân tích các trang web
Chúng tôi sử dụng Sitecore Analytics để phân tích trang web. Phần mềm này chỉ đánh giá dữ liệu máy chủ. Những dữ liệu này tương ứng với dữ liệu được đề cập trong mục có tên "Thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân".

Với số liệu thống kê có được, chúng tôi có thể cải thiện ưu đãi của mình và làm cho nó trở nên thú vị hơn đối với bạn với tư cách là người dùng. Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng Sitecore Analytics là điều 6 khoản 1 trang 1 mục f GDPR.

Chỉ dữ liệu máy chủ được sử dụng cho đánh giá này. Điều này bao gồm dữ liệu được đề cập trong mục có tên "Thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân". Thông tin được thu thập theo cách này được chúng tôi lưu trữ chỉ trên một máy chủ ở Đức.

Trang web này sử dụng Mouseflow, một công cụ phân tích web từ Mouseflow ApS, 68 Flaesketorvet, 1711 Copenhagen, Đan Mạch, để ghi lại các lượt truy cập cá nhân được chọn ngẫu nhiên (chỉ với một địa chỉ IP ẩn danh). Điều này tạo ra một bản ghi các chuyển động chuột và nhấp chuột với mục đích phát lại ngẫu nhiên các lượt truy cập trang web riêng lẻ và tạo ra các cải tiến tiềm năng cho trang web. Thông tin đã xử lý sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba.
Tất cả quá trình xử lý được mô tả ở trên, đặc biệt là cài đặt cookie để đọc thông tin trên thiết bị cuối được sử dụng, sẽ chỉ được thực hiện nếu bạn đã đồng ý rõ ràng với chúng tôi theo Điều 6 khoản (1) (a) GDPR. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của bạn bất kỳ lúc nào có hiệu lực trong tương lai bằng cách hủy kích hoạt dịch vụ này thông qua "Cài đặt cookie". Bạn cũng có thể hủy kích hoạt tính năng ghi trên toàn cầu tại tất cả các trang web sử dụng Mouseflow cho trình duyệt bạn hiện đang sử dụng theo liên kết sau: https://mouseflow.de/opt-out/

Công cụ và các công cụ khác

Ánh sáng lờ mờ
Để bảo mật, trang web này sử dụng dịch vụ tường lửa do Cloudflare, Inc, 101 Townsend St. cung cấp. San Francisco, CA 94107, Mỹ ("Cloudflare").
Cloudflare bảo vệ Trang web và cơ sở hạ tầng CNTT liên quan khỏi sự truy cập trái phép của bên thứ ba, các cuộc tấn công mạng và virus và phần mềm độc hại. Cloudflare thu thập các địa chỉ IP của người dùng và, nếu cần thiết, các dữ liệu khác về hành vi của bạn trên trang web của chúng tôi (đặc biệt là các URL được truy cập và thông tin tiêu đề) để phát hiện và ngăn chặn truy cập và đe doạ trang bất hợp pháp. Trong quá trình này, địa chỉ IP được chụp được được so sánh với danh sách những kẻ tấn công đã biết. Nếu địa chỉ IP được xác định là rủi ro bảo mật, Cloudflare có thể tự động chặn địa chỉ này để truy cập trang. Thông tin thu thập theo cách này được chuyển đến một máy chủ của Cloudflare Tech, Inc. ở Mỹ và được lưu trữ ở đó.
Xử lý dữ liệu được mô tả được thực hiện theo Điều 6 (1) được bật. FDSGVO trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc bảo vệ trang web khỏi các cuộc tấn công mạng có hại và trong việc duy trì tính toàn vẹn và bảo mật cấu trúc và dữ liệu.
Cloudflare, Inc. áp dụng các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn theo Điều 46 2 văn bản.CDGVO là cơ sở pháp lý để chuyển dữ liệu sang Hoa Kỳ.
Chúng tôi đã ký kết một thỏa thuận xử lý dữ liệu với Cloudflare, Inc. bắt buộc công ty phải bảo vệ dữ liệu của khách truy cập trang web và không được chuyển cho bên thứ ba.
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng dữ liệu của Cloudflare, vui lòng truy cập https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Mạng lưới cung cấp nội dung & lưu trữ

Ánh sáng lờ mờ
Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng cái gọi là Mạng cung cấp nội dung ("CDN") của nhà cung cấp dịch vụ công nghệ Cloudflare Inc, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, Mỹ ("Cloudflare"). Mạng cung cấp nội dung là dịch vụ trực tuyến được sử dụng đặc biệt để cung cấp các tập tin truyền thông lớn (như đồ họa, nội dung trang hoặc tập lệnh) thông qua mạng của các máy chủ phân phối theo khu vực được kết nối qua Internet. Việc sử dụng Mạng cung cấp nội dung của Cloudflare giúp chúng tôi tối ưu hóa tốc độ tải của trang web của mình.
Việc xử lý được thực hiện theo Điều 6 (1) đã bật đèn DSGVO trên cơ sở mối quan tâm hợp pháp của chúng tôi đối với một điều khoản an toàn và hiệu quả, cũng như cải thiện sự ổn định và chức năng của trang web của chúng tôi.
Chúng tôi đã ký kết thỏa thuận xử lý đơn đặt hàng với Cloudfare (Phụ lục xử lý dữ liệu, có thể xem tại https://www.cloudflare.com/de-de/cloudflare-customer-dpa/),, bắt buộc Cloudfare phải bảo vệ dữ liệu của khách truy cập trang web của chúng tôi và không được chuyển cho bên thứ ba. Đối với việc chuyển dữ liệu từ EU sang Hoa Kỳ, Cloudfare đề cập đến cái gọi là các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu nhằm đảm bảo tuân thủ mức độ bảo vệ dữ liệu châu Âu tại Hoa Kỳ.
Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin trong chính sách bảo mật của Cloudflare tại: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Bản tin/Danh sách gửi thư báo
Bạn có thể đăng ký trên trang web của chúng tôi để nhận bản tin hoặc là đại diện truyền thông cho mục nhập trong danh sách gửi thư báo.Trong trường hợp này bạn phải cung cấp địa chỉ e-mail, danh xưng cũng như tên họ của bạn. Địa chỉ e-mail của bạn sẽ chỉ được sử dụng để gửi bản tin hoặc thư báo. Bạn đồng ý với chúng tôi để gửi bản tin hoặc thư báo cũng như để xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn. Cơ sở pháp lý là điều 6 khoản 1 trang 1 mục a GDPR.

Bạn có thể thu hồi sự đồng ý này bất cứ lúc nào và hủy đăng ký nhận bản tin hoặc danh sách gửi thư báo. Thông tin chi tiết có thể được cung cấp tự nguyện: Khi đăng ký danh sách gửi thư báo, bạn có thể tùy chọn phương tiện truyền thông, nhà xuất bản, quốc gia và số điện thoại. Khi đăng ký nhận bản tin, bạn có thể tùy chọn danh xưng và công ty cũng như ngành và sở thích của bạn. Thông tin này giúp chúng tôi điều chỉnh các ưu đãi của chúng tôi theo nhu cầu và sở thích của bạn.

Ngoài ra, nếu thông tin tùy chọn (ví dụ về công ty, phương tiện truyền thông, chức năng, địa điểm hoặc dữ liệu liên hệ khác) được cung cấp trong một biểu mẫu, thì những thông tin này rõ ràng là tự nguyện. Việc bỏ sót thông tin tùy chọn – có thể do khả năng liên lạc bị hạn chế, do đó không có bất lợi gì.

Để đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, chúng tôi sử dụng thủ tục Double-opt-in (xác nhận kép). Điều này có nghĩa là sau khi bạn đã đăng ký, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một e-mail đến địa chỉ e-mail mà chúng tôi yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn nhận bản tin. Nếu bạn không xác nhận đăng ký trong vòng 48 giờ, thông tin cá nhân của bạn sẽ bị chặn và tự động xóa sau một tháng. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ địa chỉ IP của bạn và thời gian đăng ký và xác nhận. Mục đích của thủ tục là để chứng minh đăng ký của bạn và, nếu cần thiết, có thể làm rõ nếu thông tin cá nhân của bạn bị lạm dụng. Cơ sở pháp lý ở đây là điều 6 khoản 1 trang 1 mục f GDPR.

Khi gửi bản tin, chúng tôi đánh giá hành vi người dùng của bạn. Đối với đánh giá này, các e-mail được gửi bao gồm Web-Beacons hoặc Tracking-Pixel đại diện cho các tệp hình ảnh 1 pixel được lưu trữ trên trang web của chúng tôi. Để đánh giá, chúng tôi liên kết dữ liệu được đề cập trong phần "Thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân" và Web-Beacons với địa chỉ e-mail của bạn và ID cá nhân. Với dữ liệu thu được theo cách này, chúng tôi tạo hồ sơ người dùng để điều chỉnh bản tin theo sở thích cá nhân của bạn. Khi làm như vậy, chúng tôi ghi lại được khi bạn đọc bản tin của chúng tôi hoặc chuyển hướng liên kết bạn nhấp vào và từ đó suy ra sở thích cá nhân của bạn. Chúng tôi liên kết dữ liệu này với các hành vi bạn đã thực hiện trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các tính năng này vì mối quan tâm chính đáng của chúng tôi đối với quảng cáo theo hướng mục tiêu. Cơ sở pháp lý cho khía cạnh này là điều 6 khoản 1 trang 1 mục f GDPR.

Bạn có thể từ chối việc theo dõi này bất kỳ lúc nào bằng cách hủy đăng ký nhận bản tin.

Liên hệ

E-Mail và các biểu mẫu
Ngay khi bạn điền vào biểu mẫu trên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi bằng e-mail, dữ liệu được truyền đi của bạn sẽ chỉ được sử dụng để xử lý yêu cầu của bạn và sẽ luôn được bảo mật.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi, trong mọi trường hợp, bạn phải ghi rõ họ và tên, địa chỉ e-mail của bạn và quốc gia nơi bạn gửi mail cho chúng tôi. Để xử lý dữ liệu cá nhân này cho mục đích xử lý yêu cầu của bạn, bạn hãy đồng ý một cách rõ ràng với chúng tôi. Cơ sở pháp lý là điều 6 khoản 1 trang 1 mục a GDPR. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý này bất cứ lúc nào.

Chúng tôi xóa dữ liệu cho mục đích thiết lập liên hệ sau khi không còn lưu trữ hoặc hạn chế xử lý nếu có yêu cầu duy trì theo luật định.

Liên kết đến các trang web của các nhà cung cấp khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài. Tại thời điểm liên kết, KUKA AG đã được chứng tỏ rằng các trang được liên kết không cấu thành bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào. Tuy nhiên, KUKA AG không thể đảm bảo việc kiểm soát liên tục và không có ảnh hưởng gì đến nội dung của các trang được liên kết. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm đối với nội dung sau khi cài đặt liên kết được chấp nhận.

Quyền của bạn

Bạn có các quyền sau đối với dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn:

 • Quyền thông tin,

 • Quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ,

 • Quyền từ chối xử lý,

 • Quyền hạn chế xử lý,

 • Quyền truy cập dữ liệu.

 

Để yêu cầu các quyền này bạn có thể liên hệ với nhân viên chính sách bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại data-privacy@kuka.com. 
Bạn cũng có quyền khiếu nại chúng tôi về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu.

Thời gian xóa

Chúng tôi sẽ xóa tất cả thông tin cá nhân ngay khi không còn cần thiết cho mục đích thu thập thông tin hoặc nếu bạn đã thực hiện quyền xóa của mình. Nếu không có yêu cầu duy trì theo luật định hoặc một trong những trường hợp ngoại lệ khác từ điều 17 GDPR, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu bị ảnh hưởng càng sớm càng tốt.

Phụ trách liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc về thiết kế và chức năng của trang web, vui lòng liên hệ:
webmaster@kuka.com

Bảo lưu thay đổi

Chính sách bảo mật dữ liệu của KUKA AG có thể được lưu hoặc in bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, KUKA AG có quyền điều chỉnh chính sách bảo mật dữ liệu bất cứ lúc nào, tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu để đáp ứng sự phát triển liên tục của trang web.