Vyberte si svou polohu:

Země

Výzkumný projekt v oblasti robotiky na Vysoké škole v Gelsenkirchenu

Na Vestfálské vysoké škole v západoněmeckém Gelsenkirchenu se studenti v oboru elektrotechniky učí programovat a řídit robot KUKA. Tím se prakticky připravují na svou profesi. Robin Krüger byl svou diplomovou prací doslova uchvácen.

14. května 2019


Roboty KR AGILUS jsou ideální pomůckou pro školení


Pro Markuse Rütera je praktické vzdělání mimořádně důležité. „V průmyslovém prostředí se vše neustále vyvíjí – zejména v oblasti digitalizace a robotiky. Na to chceme studenty připravit", říká profesor z katedry Řídicí a regulační technologie na Vestfálské vysoké škole v Gelsenkirchenu. Čilý ruch panuje i v jeho robotické laboratoři. Asi před dvěma roky se robot „učil“ odrážet hozené tenisové míčky.
Po zpracování několika projektů a jedné diplomové práce je robot KUKA z konstrukční řady KR AGILUS dokonce schopen míčky chytat.

Robin Krüger (vlevo) a prof. Markus Rüter při práci s robotem KR AGILUS.

Zapracovat se, naprogramovat, být kreativní - vše s robotem

Robin Krüger přivedl robota svou diplomovou prací z první do druhé dimenze. „Dosud se robot při odrážení míčků pohyboval ve vertikálním směru. Nyní je navíc schopen se pohybovat i horizontálně – a míček chytit“, vysvětluje. Usilovná práce nebyla triviální, jak zdůrazňuje Markus Rüter: „Při dalším vývoji aplikace bylo nutné se podrobně seznámit se stávajícím systémem. Navíc bylo nutné naučit se ovládat robota a naprogramovat ho tak, aby splňoval nové požadavky.“

Experimentální sestava robota pro chytání míčků v robotické laboratoři.

Veliká kreativita při vývoji chapačového systému

 

Míček se bude prohazovat stejně jako předtím světelnou závorou. Na základě toho řídicí jednotka robota KUKA vypočítá bod, do něhož míček v záchytné oblasti robota dopadne. „Novinkou je, že teď je navíc pomocí dalších světelných závor zjišťován horizontální bod záchytu a je propočten řídicí jednotkou“, říká Robin Krüger. „Řídicí systém robota určí synchronizací horizontálního a vertikálního signálu přesný bod záchytu.“

Vývoj systému chapačů pro rameno robota vyžadoval mimořádnou kreativitu. Robin Krüger se inspiroval příkladem chapačů z automatů pro výběr plyšových hraček na pouti. Příslušné uchopovací prsty byly zhotoveny na 3D tiskárně. Potřebnou energii pro systém chapačů dodávají automaticky předem napnuté fitness pásy. Při nárazu míčku doprostřed chapače příslušný mechanismus uvolní napnuté uchopovací prsty, které míček pevně sevřou. Rychlejší reakce je sotva možná.

Rozhodující okamžik: Chapačový systém chytá tenisový míček. Záznam v extrémně zpomaleném režimu.