Vyberte si svou polohu:

Země

Robot KUKA podporuje patentovaný výrobní postup CFK u firmy Compositence

Lehké konstrukce nejsou již dlouhou dobu velkým trendem jen v automobilovém průmyslu. Snížení hmotnosti u automobilových karoserií nebo automobilových komponent snižují spotřebu energie a tím emise CO2


Jak výrobci automobilů, tak i jejich subdodavatelé proto vyvíjí neustále nové technologie v lehkých konstrukcích. Karbonové kompozity jsou v současnosti považovány za technicky nejpokrokovější alternativu. Firma Compositence GmbH ze švábského Leonbergu vyvinula pro výrobu karbonových kompozitů metodu, která nejen činí běžnou výrobu polotovarů bezpředmětnou, ale také snižuje na minimum opotřebení.

Robot KUKA KR 150 R3700 K ultra přitom zajišťuje trvale spolehlivé, vysoce kvalitní přivádění vláken do pokládací hlavy. Patentovaný výrobní postup od firmy Compositence přináší velké výhody nejen v automobilovém průmyslu, ale i při výrobě užitkových vozidel, v letectví a ve výrobě větrných elektráren.


Robotický postup značně zvyšuje produktivitu, především při výrobě plochých dílů

Markus Thiessen, vedoucí prodeje & marketingu u firmy Compositence

Vysoké výrobní náklady CFK dílů

Protože se díly z plastu zesíleného karbonovými vlákny (CFK) ještě převážně vyrábí ručně, vznikají při jejich výrobě jak vysoké materiálové náklady kvůli výchozímu materiálu a silnému prořezu, tak i vysoké procesní nálady. Pro ploché vysoce výkonné kompozity se totiž z karbonových vláken, takzvaných Rovings, nejdříve vyrábí polotovary. Ty existují ve standardních šířkách a se standardní orientací vláken. Dílec pak vzniká přiřezáním a kombinací na sebe pokládaných vrstev polotovarů, většinou ručně. 
KUKA KR QUANTEC ultra přivádí u firmy Compositence GmbH trvale spolehlivě vlákna. 

Řešení KUKA zvyšuje potenciál lehkých konstrukcí

Robot KUKA KR 150 R3700 K ultra zajišťuje nyní velmi velkou rychlostí trvale spolehlivé, vysoce kvalitní odtahování Rovings nebo termoplastických pásů z cívečnice až po jejich přivedení k pokládací hlavě. Řešení zaručuje trvale vysokou kvalitu při minimální spotřebě materiálu a současně zvýšení potenciálu lehkých konstrukcí díky konstrukci odpovídající zatížení. Díky optimální struktuře vláken jsou totiž dílce lehčí a tím ještě atraktivnější. Navíc vznikají nové možnosti při tvarování, protože je možné vlákna pokládat přímo trojrozměrně. 
Robot pokládá přímo na dílec karbonová vlákna velmi vysokou rychlostí a s vysokou kvalitou.

Přesnost a efektivita i při vysoké nosnosti

KUKA KR 150 R3700 K ultra zajišťuje až o 25 % kratší doby taktů, rychlé zrychlení, maximální přesnost dráhy a energetickou účinnost i v oblastech vysoké nosnosti. Při vlastní hmotnosti jen 1 215 kg a velkém dosahu 3 700 mm při mezní zátěži 150 kg dosahuje robot KR 150 R3700 ultra K vynikající přesnosti opakování polohy pod 0,06 milimetru. U firmy Compositence se používá v kombinaci s pojízdným otočným stolem. Řízení robotu probíhá přes nadřazený řídicí systém PLC.

Zvýšení produktivity se vyplatí

Robotický postup značně zvyšuje produktivitu, především při výrobě plochých dílů. Postup firmy Compositence umožňuje naproti tomu přímé pokládání na dílce z karbonových vláken při velmi malém prořezu. Pro firmu Compositence se rozhodnutí již dávno vyplatilo: I nový vývoj pro termoplastické pásy inspiroval početné zájemce a prodal se již více zákazníkům. Mimo to se systém přizpůsobuje i pro alternativní materiály obsahující vlákna a také pro specifické požadavky na dílce. 
 

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.