Vyberte si svou polohu:

Země

Roboty KUKA podporují firmu Fronius při dalším vývoji svařovacích procesů

Firma Fronius investuje za účelem vlastního výzkumu a vývoje do nových robotů KUKA.


Firma Fronius má již desítky let rozhodující vliv na pokrok v oblasti svařovací techniky a je považována za globálního technologického lídra. I při robotickém svařování pochází celosvětově kolem 30 procent používaných zdrojů proudu od firmy Fronius. Aby si udržela tuto dominantní roli na celosvětovém trhu, otevřela koncem roku 2011 nové výzkumné a vývojové centrum v Thalheimu (Horní Rakousko), k čemuž mimo jiné – zejména pro další vývoj svařovacích procesů CMT, CMT Twin a WIG Plasma — investovala do robotů KUKA nejnovější generace.
 
Z důvodu jeho všestrannosti a flexibility může KUKA KR 16-2 i při CMT Twin ukázat své silné stránky.

Nové robotické řešení pro technologie svařování budoucnosti

Pro rozvoj technologie svařování zítřka byly nové prostory v Thalheimu vybaveny nejmodernější progresivní technikou. Společnost hledala mimo jiné nová vhodná robotická řešení pro automatizované svařování procesy CMT, CMT Twin a WIG Plasma.

Snadné ovládání dovoluje rychlou změnu metody svařování 

Konkrétně padlo rozhodnutí na typ robotu KR 16-2 při dalším vývoji procesu CMT Twin. Pomocí CMT Twin kombinuje Fronius dva nezávisle pracující postupy obloukového svařování v jednom procesu. Nové dvoudrátové řešení uživatelům dovoluje využívat dva procesy Cold-Metal-Transfer (CMT) nebo kombinaci procesu CMT a procesu pulzního svařování MSG v jednom systému, se základem v konstrukci: dva zdroje proudu, jeden hořák a dvě vzájemně izolované kontaktní trubky.

Nová procesní technologie zajišťuje extrémně stabilní elektrický oblouk od začátku svařování až po vyplnění kráteru na konci svaru. To umožňuje svařování tenkých plechů vysokou rychlostí a s nízkým počtem stříkanců, jakož i s hlubokým závarem a optimalizovaným vytékáním svaru. Pro vývojovou práci na procesu WIG Plasma firmy Fronius přichází ke slovu malý šestiosý robot KR 5 arc HW.

Postup WIG je navzdory nižší rychlosti svařování a nižšímu výkonu odtavení (pozn.: ve srovnání s MIG/MAG) pro mnohé uživatele s nejvyššími požadavky na kvalitu, jako například v oblasti konstrukce potrubí nebo tlakových nádob, bez pochyby zárukou nejvyšší možné kvality, a proto neustále první volbou. Koncentrovaný stabilní oblouk zajišťuje rovný šev, bez stříkanců nebo strusky. Plazmové svařování má oproti tomu své výhody zejména u plechů a dalších součástí s větší tloušťkou stěn.

Protože je plazmové svařování v principu podobné procesu WIG, může být tento postup s modulárním nástavcem pro digitální regulaci plynu a řízením elektrického oblouku využíván všemi digitálními zdroji proudu Fronius WIG. Pomocí tohoto nového, velmi kompaktního robotického řešení, rovněž s konstrukcí z dutých hřídelí, firem Fronius a KUKA je nyní možné využívat jedinečný luxus používání obou postupů v jednom systému. U aplikací, kde již nelze postupem WIG provést provaření v jedné vrstvě, přichází ke slovu plazma.

Přechod mezi oběma postupy funguje v praxi velmi jednoduše. Nejedná se o časově náročnou výměnu hadicových svazků, ale je nutná pouze výměna hlavy hořáku. Otevřená struktura řídicího systému robota KUKA KR C4 hrála naprosto zásadní roli při realizaci tohoto řešení. Cílem svařovací robotiky je nabídnout zákazníkovi uzavřený systém, ve kterém je snadná jak obsluha robotu, tak i svařovacího systému a uvedení do provozu je rychlé.

Svařovací robot KUKA a řídicí systém KR C4 (vlevo vzadu)

Flexibilní robot a řídicí software s možností rozšíření

Použití modelu KR 16-2 při dalším rozvoji procesu CMT Twin přináší řadu výhod. Z důvodu jeho všestrannosti a flexibility může tento robot uplatnit své přednosti i při svařování. Jeho další silnou stránkou je jeho vlastní nízká hmotnost, čímž se stává velmi dynamickým, a je tak možné realizovat dlouhé doby taktu.

Programování, konfigurace, načítání, testování, diagnostika, změna, archivace. Nový projekční nástroj KUKA.WorkVisual slučuje všechny kroky projektu do jednoho softwarového prostředí s jednotnou uživatelskou plochou a strukturou menu a je kromě toho použitelný jako univerzální programovací prostředí. Tak je každý krok od plánování až po realizaci kompletně přizpůsoben dalšímu. Kromě toho může být rozsah funkcí robota rozšířen o dodatečné softwarové balíčky, specifické pro aplikaci.

Pomocí svařovacího softwaru KUKA.ArcTech používaného firmou Fronius lze systém naprogramovat v několika málo krocích a rychle uvést do provozu. Pro řady pokusů s klasickým procesem CMT zvolila firma Fronius model KUKA KR 16 arc HW, specialistu na svařování konstrukcí z dutých hřídelí. Jeho průchozí otvor o velikosti 58 mm v ramenu a v ruce umožňuje chráněnou instalaci všech běžných hadicových svazků v duté hřídeli.

Řešení KUKA pomáhá ušetřit peníze, čas a energii

 
Díky nízké vlastní hmotnosti dosahuje konzolový robot vysokou dynamiku a nejkratší časy cyklů při zkrácení času taktů až na 30 procent. Navíc umožňuje nízká hmotnost robotu použití jednoduché a cenově výhodné základové desky a přispívá významně k energetické efektivitě celého systému. Čtvrtá generace konzolových robotů KUKA určuje měřítka v oblasti flexibility, rychlosti, dosahu a přesnosti. Díky nasazení softwaru KUKA SafeOperation může jeřáb nerušeně přejíždět přes vyrábějící zařízení. I v případě, že je na robotu používán větší podavač, nehrozí nebezpečí kolize. Kromě toho pracuje robot KUKA na straně a prostorově úsporně vedle potřebného traverzovacího zařízení pro tažení.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.