Vyberte si svou polohu:

Země

Roboty KUKA umožňují zvýšení efektivity při vstřikování plastů u firmy Gebrüder Schwarz GmbH

Firma Gebrüder Schwarz GmbH z Rottweil-Neukirchu s 200 zaměstnanci patří k technologické špičce v oblasti vstřikování plastů, ve vývoji nástrojů a systémových komponentů


Aby bylo možné zákazníkům z oblastí zdravotnické techniky, automobilového průmyslu, měřicí techniky, elektrotechniky, přístrojové techniky, a také ekologické a energetické techniky nabídnout optimální řešení, jsou moderní vstřikovací stroje, sušicí zařízení, periferní přístroje a robotické systémy neustále udržovány na nejnovějším technickém stavu a obsluhovány výhradně zkušeným, vysoce kvalifikovaným týmem specialistů. Od února 2015 jsou – dodatečně ke dvěma již nasazeným automatizačním řešením firmy KUKA – v provozu dva šestiosé roboty typu KR AGILUS a KR 16.

Automatizační řešení pro výrobu ventilátorů

Hledalo se automatizační řešení pro výrobu ventilátorů firmy ebm papst, specialisty na ventilátory a motory ve vzduchotechnice a pohonové technice. Protože bylo zadání pro lineární portál příliš komplexní, byly společně s integrátorem – firmou Barth Mechanik GmbH z Zimmernu – úvahy o této alternativě zamítnuty již v časném rozhodovacím stádiu. Aby bylo možné poptávky zákazníků obsluhovat také hospodárně a v nejvyšší kvalitě, byly v automatizaci nezbytné zcela nové přístupy. Neboť výroba komplexních plastových komponent vstřikováním současně klade nejvyšší nároky na přesnost, opakovatelnost a dobu cyklu. Navíc bylo nutné zaručit definovanou dobu cyklu a procesní spolehlivost. 

Dva roboty KUKA pracují jako tým

K robotu KR 16 jsou pro výrobu ventilátorů přivedeny čtyři hřídele, které vkládá do nástroje. Vkládání velmi malých součástí o průměru 1,2 mm a délce 1,5 cm se přitom musí provádět v absolutně přesné poloze, která se nejprve přesně vyměří laserem. Po provedení vstřikování plastu odebírá robot čtyři hotové odlité ventilátory z nástroje a předává je do zkušební stanice, kde se kontrolují pomocí kamery. Malý robot KUKA ze série KR AGILUS (KR 6 R900) potom odebírá finální součástky jednotlivě ze zkušební stanice a odkládá je na paletizované podložky. 
KUKA KR AGILUS odebírá finální součástky jednotlivě ze zkušební stanice a odkládá je na paletizované podložky.

Tyto procesní kroky může spolehlivě provádět pouze robot. Neboť lidská ruky by na součásti zapříčinila korozi a proto nesmí docházet k dotyku. A s rukavicemi již nelze velmi malé hřídele uchopit. 

Pružnost a přesnost díky synchronizovaným robotickým systémům

Roboty KUKA, které jsou nasazeny u firmy Gebrüder Schwarz GmbH, přesvědčují vedle kvality především svojí robustní konstrukcí a vysokou disponibilitou až 99,995 %. Disponují ideálním poměrem mezi dosahem, hmotností, rychlostí a spotřebou energie. Jejich funkční mnohostrannost je činí velmi flexibilními, což zjednodušilo u firmy Gebrüder Schwarz synchronizaci dvou robotických systémů v předřazeném výrobním cyklu. Zatímco robot KR 16-2 s flexibilitou a přesností přesvědčuje při odebírání ze vstřikovacího stroje, robot KR AGILUS 6 R900 zase boduje nejvyšší přesnosti při maximální rychlosti.

Citelné zvýšení produktivity při vysoké kvalitě

Pomocí řešení na bázi robotů mohl podnik znatelně zvýšit produktivitu – při zachování vysoké kvality. Nalezené řešení slouží navíc jako pilotní projekt pro podobné příležitosti v budoucnu. Na nové automatizaci, která je založena na šestiosých robotech, a získaném know-how může firma Gebrüder Schwarz GmbH velmi dobře stavět ve střednědobém a dlouhodobém výhledu. 
Roboty KUKA AGILUS (vlevo) a KR 16 (vpravo) tvoří navzájem dokonale sehraný tým.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.