Vyberte si svou polohu:

Země

Roboty KUKA umožňují zvýšení efektivity při vstřikování plastů u firmy Gebrüder Schwarz GmbH

Firma Gebrüder Schwarz GmbH z Rottweil-Neukirchu s 200 zaměstnanci patří k technologické špičce v oblasti vstřikování plastů, ve vývoji nástrojů a systémových komponentů


Aby bylo možné zákazníkům z oblastí zdravotnické techniky, automobilového průmyslu, měřicí techniky, elektrotechniky, přístrojové techniky, a také ekologické a energetické techniky nabídnout optimální řešení, jsou moderní vstřikovací stroje, sušicí zařízení, periferní přístroje a robotické systémy neustále udržovány na nejnovějším technickém stavu a obsluhovány výhradně zkušeným, vysoce kvalifikovaným týmem specialistů. Od února 2015 jsou – dodatečně ke dvěma již nasazeným automatizačním řešením firmy KUKA – v provozu dva šestiosé roboty typu KR AGILUS a KR 16.

Automatizační řešení pro výrobu ventilátorů

Hledalo se automatizační řešení pro výrobu ventilátorů firmy ebm papst, specialisty na ventilátory a motory ve vzduchotechnice a pohonové technice. Protože bylo zadání pro lineární portál příliš komplexní, byly společně s integrátorem – firmou Barth Mechanik GmbH z Zimmernu – úvahy o této alternativě zamítnuty již v časném rozhodovacím stádiu. Aby bylo možné poptávky zákazníků obsluhovat také hospodárně a v nejvyšší kvalitě, byly v automatizaci nezbytné zcela nové přístupy. Neboť výroba komplexních plastových komponent vstřikováním současně klade nejvyšší nároky na přesnost, opakovatelnost a dobu cyklu. Navíc bylo nutné zaručit definovanou dobu cyklu a procesní spolehlivost. 

Dva roboty KUKA pracují jako tým

K robotu KR 16 jsou pro výrobu ventilátorů přivedeny čtyři hřídele, které vkládá do nástroje. Vkládání velmi malých součástí o průměru 1,2 mm a délce 1,5 cm se přitom musí provádět v absolutně přesné poloze, která se nejprve přesně vyměří laserem. Po provedení vstřikování plastu odebírá robot čtyři hotové odlité ventilátory z nástroje a předává je do zkušební stanice, kde se kontrolují pomocí kamery. Malý robot KUKA ze série KR AGILUS (KR 6 R900) potom odebírá finální součástky jednotlivě ze zkušební stanice a odkládá je na paletizované podložky. 
KUKA KR AGILUS odebírá finální součástky jednotlivě ze zkušební stanice a odkládá je na paletizované podložky.

Tyto procesní kroky může spolehlivě provádět pouze robot. Neboť lidská ruky by na součásti zapříčinila korozi a proto nesmí docházet k dotyku. A s rukavicemi již nelze velmi malé hřídele uchopit. 

Pružnost a přesnost díky synchronizovaným robotickým systémům

Roboty KUKA, které jsou nasazeny u firmy Gebrüder Schwarz GmbH, přesvědčují vedle kvality především svojí robustní konstrukcí a vysokou disponibilitou až 99,995 %. Disponují ideálním poměrem mezi dosahem, hmotností, rychlostí a spotřebou energie. Jejich funkční mnohostrannost je činí velmi flexibilními, což zjednodušilo u firmy Gebrüder Schwarz synchronizaci dvou robotických systémů v předřazeném výrobním cyklu. Zatímco robot KR 16-2 s flexibilitou a přesností přesvědčuje při odebírání ze vstřikovacího stroje, robot KR AGILUS 6 R900 zase boduje nejvyšší přesnosti při maximální rychlosti.

Citelné zvýšení produktivity při vysoké kvalitě

Pomocí řešení na bázi robotů mohl podnik znatelně zvýšit produktivitu – při zachování vysoké kvality. Nalezené řešení slouží navíc jako pilotní projekt pro podobné příležitosti v budoucnu. Na nové automatizaci, která je založena na šestiosých robotech, a získaném know-how může firma Gebrüder Schwarz GmbH velmi dobře stavět ve střednědobém a dlouhodobém výhledu. 
Roboty KUKA AGILUS (vlevo) a KR 16 (vpravo) tvoří navzájem dokonale sehraný tým.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.

We are using Cookies

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie