Vyberte si svou polohu:

Země

Robot KR 30-L16 svařuje výrobky pro zemědělství u firmy Horsch

Díky využití dvou svařovacích robotů KUKA jsou u firmy Horsch sníženy výrobní časy na polovinu.


Od roku 1988 vyvíjí firma SMT Systemtechnik GmbH se sídlem v dolnosaském Syke systémy pro pružné robotické aplikace, speciální stroje a také zařízení pro výrobu ocelových konstrukcí a pro strojírenství. Přitom se podnik se 16 zaměstnanci odjakživa zaměřuje na to, aby poskytoval služby rostoucímu trhu s robotickými aplikacemi s různými procesními orientacemi, jako svařování, řezání, paletování nebo i manipulace.

Plná automatizace procesu svařování

S požadavkem dosáhnout vyššího objemu výroby, popřípadě vyšší kvality v procesu svařování, se na firmu SMT Systemtechnik obrátila firma Horsch Maschinen GmbH se sídlem ve Schwandorfu. Pro svařování svých zemědělských výrobků hledala firma Horsch řešení, při kterém je možné součástky výrobku upnout a zpřístupnit tak, aby mohl celý svařovací proces probíhat plně automaticky. To mělo v procesu umožnit vyšší objem výroby a zlepšení kvality.

Dvoumístné zařízení s roboty KUKA

Robotické svařovací zařízení představuje dvoumístné zařízení se dvěma robotickými systémy, které jsou zavěšeny na portálu se stojanem tvaru C. Oba systémy pojíždí na podlahovém vodicím zařízení a jsou vybaveny dvěma otočnými-natáčecími-zvedacími polohovacími jednotkami. Průměr upnutí, výška upnutí a také délka dosahuje pět metrů. Dále je možné zvedat jeden dílec o hmotnosti až 4500 kg. Aby byla zaručena konstantní vysoká kvalita aplikace, uskutečňuje se automaticky měření středu nástroje (Tool-Center-Point - krátce: měření TCP).

Velký pracovní prostor zvyšuje výrobní možnosti

Používají se dva roboty KUKA KR 30-L16, které jsou zvláště vhodné pro střední nosnosti. S dosahem až 3 102 mm a přesností polohování 0,07 mm mají ideální předpoklady pro přesné svařování. Díky dlouhému kloubovému ramenu a také dlouhému kyvnému ramenu disponuje robot velkým pracovním prostorem, který mnohonásobně zvyšuje možnosti výroby.
Oba roboty KUKA KR 30-L16 jsou nainstalovány zavěšené a přesvědčí dosahem a přesnosti.

Výrobní časy se snižují na polovinu

Použití tohoto roboticky automatizovaného řešení přináší rozhodující pokrok v produktivitě: Jak při svařování, tak i při manipulaci dochází ke snížení délky taktu, takže bylo možné výrobní časy snížit o více jak polovinu. Konečného zákazníka a integrátora robotické řešení přesvědčilo a nevylučují další aplikace.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.