Vyberte si svou polohu:

Země

Artis Zeego with KUKA robots at Siemens Healthcare

Roboty KUKA umožňují nová použití s rentgenovými systémy s C ramenem

Nová flexibilita v angiografii.


Robotické systémy v lékařství se dnes používají jako podpora lékařů při operacích, v diagnostice nebo terapii. Přesvědčí především trvale vysokou přesností, flexibilitou a spolehlivostí. U komplexních intervencí majících za základ katétry a v novém prostředí hybridního operačního sálu se považuje robotický angiografický systém ARTIS pheno od Siemens Healthineers za state-of-the-art s širokým spektrem léčebných metod.

Pomocí rentgenové technologie a kontrastních látek se při angiografii zviditelní krevní cévy. Toto zobrazování umožňuje minimálně invazivní terapie změn cév – typicky patologických zúžení (stenózy), cévních malformací – až po léčbu onemocnění rakovinou, při které se zobrazí cévy vyživující nádor a pak se selektivně uzavřou.

Tyto metody léčení umožňují ošetřit pacienta za použití jen malých naříznutí a lokální anestezie, aniž by se vystavoval příslušným rizikům při otevřené operaci – nemluvě o s tím spojených nákladech. Pro vysoce komplexní operace v hybridním operačním sálu se používá toto zobrazování k terapii a závěrečné kontrole. Tím může chirurg zajistit, aby bylo ošetření úspěšné, a je možné předejít možným pozdějším korekturám a opakovaným operacím.

Robotické součástky umožňují pružnou manévrovatelnost

Robot ARTIS pheno, který se technicky skládá z robotických komponent od firmy KUKA, jejichž šest otočných os teprve umožňuje pohyblivost, se může díky pružné manévrovatelnosti používat i komplexních klinických situacích. S robotem ARTIS pheno může vyšetřující lékař tak zvané C rameno volně a flexibilně umisťovat okolo pacienta. C rameno slouží jako nosič pro zdroj rentgenového záření a plochý detektor k vytvoření obrazu.

 
ARTIS pheno, skládající se z komponent KUKA, přesvědčí svou flexibilitou a manévrovatelností.

Zvýšení přesnosti a flexibility

Použití robotické techniky u angiografických systémů bylo v roce 2008 v lékařské technice ještě naprosto nové. Díky flexibilitě systému se může pacient na vyšetřovacím stole optimálně umístit. Naklopení stolu představuje pro běžné systémy s C ramenem výzvu, protože bod otáčení C ramena nelze posunovat ve všech 3 rozměrech. Díky použití robotu je toto omezení odstraněno. Stůl je možné přizpůsobit naklopením a výškově tak, aby byly u pacienta podporovány hemodynamické funkce a ošetřující lékař, popř. chirurg měl současně optimální přístup k operačnímu poli. To je mimořádně výhodné při zdlouhavých zásazích, při nichž musí chirurg používat těžkou olověnou zástěru, protože pak může pracovat bez únavy a s maximální koncentrací.  

Systém vytváří vysoce kvalitní trojrozměrné zobrazení pacienta

Požadavky operačního sálu jsou splněny díky robotu ARTIS pheno optimálně – a doposud jedinečně na trhu. Díky robotické flexibilitě nedojde ke narušení komplexní infrastruktury operačního sálu. Robot KUKA se natáčí – aniž by se musely odklízet kabely a hadice na podlaze – do operačního pole a poskytuje vysoce kvalitní trojrozměrné zobrazení pacienta, podobné počítačové tomografii (CT), které zachycuje z lidské anatomie více, než bylo doposud možné se všemi ostatními standardními angiografickými systémy. Tyto vědomosti umožňují okamžitě reagovat na novou situaci nebo provést korekce – to poskytuje týmu flexibilitu a šetří opakované operace.

Robotická součást splňuje požadavky nejvyšší hygienické třídy

V prostorech nejvyšší hygienické třídy je zobrazování pomocí robotického systému možné, protože zde není ovlivňován proud vzduchu neobsahující choroboplodné zárodky nad pacientem komponentami namontovanými na stropě. Pro mnoho nemocnic je úzkostlivé dodržování hygienických předpisů v celém léčebném řetězci nejdůležitějším opatřením proti pooperačním komplikacím. ARTIS pheno s integrovaným robotem KUKA podporuje tento důležitý požadavek jako žádný jiný systém s C ramenem, který je na trhu s chirurgickým a intervenčním zobrazováním.

Artis Zeego with KUKA robots at Siemens Healthcare
Se systémem ARTIS pheno může vyšetřující lékař C rameno pružně umisťovat okolo pacienta.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.