Vyberte si svou polohu:

Země

Společnost opsira GmbH vyrábí inovativní goniofotometry pomocí robotů KUKA

Multifunkční měřič světla „robogonio“: S ním je firma opsira GmbH se sídlem v Weingartenu již tři roky na trhu


Přístroj robogonio – jehož označení vzniklo spojením slov robot a goniofotometr – měří změny svítivosti světelného zdroje či svítidla podle daného úhlu, přičemž spojuje výhody z oblasti průmyslové robotiky a nejmodernější světelné měřicí techniky. Od roku 1999 je společnost opsira poskytovatelem komplexních služeb v oblasti optického a světelného průmyslu. V současné době zaměstnává 16 pracovníků. Díky přístroji „robogonio“ posiluje společnost opsira úsek měřicích systémů.

Požadavky na goniofotometry stouply

Goniofotometry jsou základní měřicí metodou v oblasti osvětlovací techniky a jsou již používány více než 100 let. Běžná konstrukce sestává z mechanické struktury goniometru s horizontální a vertikální osou k otáčení zkoušeného výrobku (např. přední reflektor automobilu) a dále z fotometru, pomocí něhož je měřena svítivost. Během uplynulých let se kvůli komplexnějším a kompaktnějším světelně-technickým systémům a také výkonnějším nástrojům pro návrh optických systémů zvýšily požadavky na goniofotometry.

"robogonio" spojuje různé typy goniometrů

Díky přístroji „robogonio“ posiluje společnost opsira odvětví měřicích systémů. Společnost opsira přitom spoléhá na využití různých robotů KUKA všech velikostí. Tímto způsobem lze přesně změřit i ty nejmenší světla LED, automobilové reflektory, signály silničního provozu (např. semafory či signály železničních přejezdů) nebo světelná návěstidla vzletových a přistávacích drah na letištích. Zatímco běžné goniofotometry jsou při použití velmi omezeny a jsou nezbytné k měření na blízko a na dálku u nejrůznějších strojů a během zkušebních postupů, spojuje v sobě přístroj „robogonio“ přednosti nejrůznějších konvenčních goniometrů.

Šest os tohoto robotu je využíváno přístrojem „robogonio“ k nastavení polohy zkoušeného výrobku a také k úhlové manipulaci o vysoké přesnosti a spolehlivosti. Díky vysokému počtu mechanických stupňů volnosti lze měřit v tradičních rovinách A, B a C pomocí daného měřicího systému, čímž se sdružují typy goniometrů 1.1, 1.2 a 1.3 dle normy DIN EN 13032-1 v jediném přístroji. V závislosti na konfiguraci jsou realizovatelné i typy goniometrů 2.x, 3 a 4. Konkrétně tak dokáže přístroj „robogonio“ měřit svítivost a změny zářivosti (EULUMDAT, IES atd.), rozdělení barev a také změny jasu (zaclonění).

Roboty KUKA od třídy malých robotů až po velmi vysokou nosnost 

Díky rozhodnutí pro firmu KUKA Roboter GmbH může společnost opsira svým zákazníkům nabídnout celý sortiment výrobků. Jsou přitom nabízena řešení počínaje výrobní řadou malých robotů KR AGILUS přes typy robotů KR 6 a KR 30 až k robotům s vysokou nosností řady KR QUANTEC. Myslitelná jsou i řešení na základě výrobkových řad KR FORTEC nebo KR 1000 titan v třídě těžké zátěže. Přístroj „robogonio“ je přitom při své velikosti velmi flexibilní – s nosností od šesti kilogramů a dosahem 700 mm až po nosnost 1300 kg a dosah 3000 mm se přizpůsobí individuálním požadavkům zákazníka.
Roboty KUKA umisťují kontrolované díly za účelem měření osvětlení u firmy opsira.
S nosností 6 kg nebo 10 kg je přístroj „robogonio“ ideálním řešením k měření malých světelných zdrojů (např. LED) i těžších světel. V automobilovém průmyslu jsou při měření komplexních systémů předních reflektorů používány přístroje „robogonio“ s nosností 90 kg nebo dokonce 120 kg.

Vynikající přesnost opakování a rychlost

Každý přístroj „robogonio“ přesvědčí skvělou úhlovou opakovatelností při současně vysoké rychlosti měření. Pomocí přístroje „robogonio“ lze realizovat i zkušební postup k měření čím dál oblíbenějších liniových světel LED (např. v automobilovém průmyslu k ambientnímu osvětlení či osvětlení dveří).

Přístroj se tak rychle přizpůsobí aktuálním tržním trendům, které flexibilně dotváří. Stejně tak lze přístroj „robogonio“ flexibilně používat v místnostech, laboratořích či výrobních halách: Otočný bod lze v místnosti zvolit libovolně, a přístroj tak namontovat horizontálně či vertikálně.
Liniové světlo LED namontované na robotu KUKA.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.