Vyberte si svou polohu:

Země

Robot KUKA KR 500 v oblasti zpracování kovů

Dva roboty KUKA typu KR 500 FORTEC se používají při zpracovávání kovů u firmy IDS Casting Service GmbH, přičemž se každý nachází v samostatné robotické buňce. Tam přebírají roboty pro těžká břemena dokončovací obrábění tělesa turbíny pro turbodmychadla poháněná výfukovými plyny.


KR 500 čelí nepříznivým podmínkám v oblasti zpracování kovů

V odvětví kovů jsou roboty vystaveny nepříznivým podmínkám, jakými jsou úlet jisker a žár. Přesto musí být schopny provádět úkoly třískového obrábění a odjehlování přesným a spolehlivým způsobem. Pro zpracování kovů ve společnosti IDS Casting Service GmbH jsou proto roboty KR 500 FORTEC pro těžká břemena integrovány do provedení Foundry. To znamená, že jsou vybaveny speciálními přípravky, jako například ochranou kabelů.

Robot pro těžká břemena automatizuje dokončovací obrábění dílů

Úkolem obou robotů KR 500 FORTEC spočívá v kompletaci dokončovacího obrábění kovových součástek. Řezacími a frézovacími nástroji odstraníte přesahy na litinových dílech a dodáte tak tělesům turbín pro automobilový průmysl poslední brus. K tomuto účelu jsou díly vloženy do upínacího zařízení. Při odjehlování odstraňují roboty pro těžká břemena ostré hrany. Kromě toho roboty zpracují obrysy zaoblením hran. Vzhledem k tomu, že jsou díly z ušlechtilé oceli, používají se na úchopných zařízeních robotů KR 500 diamantové speciální nástroje pro zpracování kovů, které umožňují obrábění robustních dílů.

Robot KR 500 FORTEC automatizuje dokončovací obrábění dílů.

KR 500 FORTEC poskytuje přidanou hodnotu v oblasti zpracování kovů

Integrace robotu KR 500 FORTEC poskytuje pro zpracování kovů řadu výhod. Na straně jedné osvobozuje pracovníky od fyzicky náročných úkolů. Na straně druhé pracuje velice účinně, čímž zvyšuje produktivitu a zajišťuje konstantně vysokou kvalitu. Robot pro těžká břemena navíc vykazuje rozsáhlou flexibilitu. Tak může autonomně provádět výměnu nástroje, čímž lze obrábět nejrůznější díly a provádět různé úkoly.
Zpracování kovů klade vysoké požadavky na roboty pro těžká břemena KR 500.

Robotická automatizace má být rozšířena

Od dubna 2017 pracují oba roboty KUKA KR 500 FORTEC ve společnosti IDS Casting Service GmbH. Společnost je s automatickým dokončovacím obráběním co do kvality, přesnosti opakování a produktivity velice spokojena.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.